Gyógyító hatalom

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap
Dátum: 
2016. június 12. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 4,36-37
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 4,31-44
Alapige: Lukács evangéliuma 4,36-37

"Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?! És elterjedt a híre mindenütt a környéken."

A mai újszövetségi Ige Jézus kapernaumi ténykedését tárja elénk, s ezen keresztül azt is megláthatjuk: Hogyan értette Jézus a saját földi küldetését. Amikor ugyanis marasztalni akarták, hogy ne menjen tovább, maradjon Kapernaumban, így válaszolt: „Más városokban is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem.”

De mit látunk, hogyan valósult meg az Isten országa evangéliumának hirdetése? Jézusnál kétféle tevékenység kapcsolódik össze szorosan: az igehirdetés és a gyógyítás. Tehát Jézus nem csak hirdeti Isten országát (uralmát, hatalmát), hanem meg is valósítja azt az emberek életében! Például úgy, hogy a zsinagógában a tisztátalan lélek hatalma alól megszabadítja a megszállott embert. Mert ahol Jézus megjeleníti Isten hatalmát, ott minden gonosznak, az embert fogva tartó démoninak és sötétségnek vissza kell vonulnia!

A meggyógyult emberek a saját bőrükön érzékelték, hogy Jézusban Isten országa valósult meg, hiszen megtisztultak, meggyógyultak, és teljes életet élhettek. Ez Jézus küldetése. Ezért jött.

Hisszük, hogy ez ma is így van. Emberi életekben és közösségekben, ahol Jézus igazán jelen van, és hatalma kiteljesedik, ott összezsugorodik minden gonosz, minden sötét és megbetegítő erő.

Fontos üzenetet találunk abban is, ahogyan Lukács bemutatja Jézus munkálkodását. Ugyanis két különböző nagyításban látjuk a gyógyító Jézust.

Filmes hasonlattal élve látunk itt egy nagy totált, egy távoli képet, amire sok-sok ember ráfér. Odavittek Jézushoz mindenféle betegségben szenvedőt, „ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket”.

Jól esik ezen a képen azt látni, hogy Jézus nem válogat. Nem szűr ki embereket, hogy neked nem elég nagy a hited, vagy te jöhetsz, te pedig nem. Nem válogatja meg a betegségeket, hogy ezt vállalom, azt már nem. Az Ő keretébe mindenki belefér. – Jó ezt tudnunk ma is: Jézus senkit nem zár ki. Nála mindenki, még az is, akit mi nem javasolnánk, sőt mi magunk is, megtalálhatjuk a gyógyulást és a teljes életet.

Aztán a nagylátószögű mellett láthatunk két közelített képet is, amelyek sokkal részletesebben mutatják Jézus gyógyítását. Ahogy meggyógyítja Simon anyósát, és ahogy a zsinagógában megszabadítja a megszállott embert.

Miért olyan fontos ez? Mert a gyógyulás mindig személyes történet. Még ha sokakat visznek is Jézushoz, azért a gyógyulás mindig 1-1 emberen történik. „Mindegyikükre rátette a kezét”, vagyis egészen személyes a gyógyító kapcsolat!

Jézus szemében mi nem „tömeg” vagyunk. Ő személyesen ismeri a történeteinket. Ha mi Hozzá megyünk, ő ma is „ránk teszi” a kezét Szentlelke által, és ilyenkor mindig rátapint, hogy kinek hol fáj, ki miben gyenge, ki szorul támaszra, segítségre.

Ha egyetlen szót kellene kiválasztanom, hogy mi jellemzi Jézus munkálkodását, az biztosan a „hatalom” lenne. Az evangélistának nagyon fontos volt, hogy Jézus a tanítást és a gyógyítást is hatalommal végezte.

Nézzük csak meg jól ezt a zsinagógai képet: Milyennek látjuk rajta Jézust? Összegyűlt a közösség szombaton, Jézus pedig beszélni kezd Isten országáról. – És a jelenlevők érzik Isten hatalmát Jézus szavain át. Még semmit nem tesz, még nincsenek jelek, még nem gyógyít, csak beszél. Szavaiban azonban hatalom van.

Amikor egymással beszélgetünk, nemcsak a szavaink tartalma jön át, hanem sok minden mást is megérzünk a másikból. Érezhető, hogy hiteles, vagy sem, amit éppen mond. Az is érezhető, ha tele van félelemmel, vagy éppen örömmel, akkor is, ha nem arról beszél. A szavainkon keresztül átsugárzik valami a személyiségünkből. Ezért van, akivel szívesen beszélgetünk, míg másokat inkább elkerülünk.

Valami egészen különleges lehetett ott a zsinagógában Jézus szavait hallani, ahogyan Isten Fia szavain átsugárzott, megnyilvánult Isten hatalma. A hatalommal teli jézusi szó meggyógyította ezt a megszállott embert.

Nem véletlen, hogy a jelenlevők ennek a titkát kutatták: „Miféle beszéd ez, hogy hatalommal parancsol”, és a tisztátalan lelkek kimennek?

Az eredeti görögben itt a „logosz” kifejezést találjuk, ami nemcsak beszédet, hanem szót, tanítást és Isten Igéjét is jelenti. Erről az Igéről írja János apostol az evangéliuma elején, hogy „kezdetben volt”, és „Isten volt az Ige”. És ez az isteni Ige, ami Jézusban „testté lett, és közöttünk lakott”.

Ebben az isteni Igében teremtő hatalom van.

Ez a jézusi szó gyógyítja meg a kapernaumi zsinagógában a szenvedőt, és vele együtt sok-sok társát.

És ugyanez a jézusi szó keresi újra meg újra a mi életünket is. Most talán kérdéseket tesz fel nekünk:

Vajon hatalmasnak látjuk-e mi is, ahogyan a kapernaumiak? Vajon tudunk-e ámulni rajta, vagyis rá tudunk-e csodálkozni erejére? Meglátjuk-e, hogy eddigi életutunkon ez a jézusi szó hányszor tartott meg, töltött fel minket? És engedjük-e, hogy ez a hatalom a mostani élethelyzetünkben is munkálkodjon? Elé tudjuk-e tárni gyengeségeinket, erőtlen, elesett voltunkat, fájdalmakat és bűnöket, semmit sem takargatva, hogy meggyógyíthasson minket?

Segítsen minket Isten, hogy kérdéseire őszinte válaszunk lehessen az ének:

„Gyógyítsd meg sok nyavalyám,
Enyhíts szívem bánatán;
Kétség, gond, ha gyötrenek,
Biztasd nádszál hitemet.

Van hatalmad rá, tudom,
Míveld, édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet
Töltse be a szívemet.”

(464. ének)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 15 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára