Csúfolódók ellen: ismeret

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2016. május 29. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Pt 3,1-4
Audio: 

Olvasmány: Péter 2. levele 3,1-9
Alapige: Péter 2. levele 3,1-4

"Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének ígérete?"

A Kalauz szerinti mai ige a fiatal keresztyénség egyik igen nehéz korszakába enged bepillantást, amikor hitüket egy nagyon érzékeny ponton érte komoly támadás. Ez az érzékeny pont Krisztus visszajövetele volt.

A támadókat „csúfolódók”-nak nevezi a levél írója, akik „mindenből gúnyt űznek, és ezt kérdezgetik: Hol van az ő eljövetelének ígérete?”

Mi van a ti Jézusotokkal? Hiszen azt ígérte, hogy hamar visszajön, de nincs sehol! Azóta már az „atyák” is elhunytak, vagyis az első vezetők, az apostolok, akik az ígéretet kapták. Hát ilyen Jézusban hisztek? Mit vártok még tőle?

Valóban, az apostolok úgy értették Jézus ígéretét, hogy még az ő életükben visszajön. Ugyanis Jézus, amikor az Emberfia eljöveteléről beszélt nekik, azt mondta: „Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.” (Mk 13,30) Pál apostol is úgy gondolt Jézus visszajövetelére, hogy az még az ő életében fog megtörténni. Amikor a feltámadás rendjéről ír, ott látja saját magát és a még élő hívőket is, amint elragadtatnak vele, és így beteljesül Jézus üdvígérete (1Thesz 4,17).

Ahogy azonban telt az idő, múltak az évtizedek, egymás után elhunytak az apostolok, ez a kérdés pedig egyre égetőbbé vált a keresztyén gyülekezetekben. Erre választ kellett találni. És a hit látásával volt is rá válasz, amint azt a felolvasott igében hallottuk.

Voltak, akik megértették, hogy Isten másképpen számolja az időt. „Egy nap annyi, mint ezer esztendő”. Vagyis Ő nincs bezárva a mi időrendünkbe. És megértették, hogy Jézus visszajövetelének kitolódása tulajdonképpen a kegyelem idejének meghosszabbítását jelenti. Mi is így értjük, a kegyelem ideje mindmáig tart.

Voltak azonban olyanok is, akiknek a hitét ez a csalódás lerombolta. Hiszen ha Jézus nem tartja be ígéretét, akkor az egész hitük fabatkát sem ér! – A „csúfolódók”, a hívőket támadók ezt a gondolatot erősítették, erre játszottak.

„Hol van az ő eljövetelének ígérete?”

Hol van a te Jézusod, és mi van az ígéreteivel? Mit akarsz te a hiteddel a mai világban? Ja, hogy imádkoztál érte? Ugyan, ne légy már nevetséges!

Talán mi is szembesültünk más ilyesféle gúnyos szavakkal, vagy átéltük azt, hogy hitünkön viccelődnek. Ha igen, akkor azt a tehetetlenséget is megtapasztaltuk, hogy az ilyen helyzetekben még vitázni sem érdemes a „viccelődővel”. Hiszen ő pont azt teszi nevetségessé, ami nekem fontos. Persze elfordulhatok tőle – és talán ez a legbölcsebb – de attól még nagyon fájó tud lenni, ahogy a hitemen gúnyolódik.

Nekem ilyen volt, amikor egy évekkel ezelőtti melegfelvonulásról láttam képeket: egyikük papnak öltözött, nyakában feszület, kezében Biblia, úgy vonaglott a többiekkel a nyitott kamionon.

A gúny nagyon maró tud lenni, mély indulatokat tud gerjeszteni, ha olyasmi ellen irányul, ami a másiknak szent. Eszünkbe juthat a pár évvel ezelőtti példa a francia szatirikus lappal, a Charlie Hebdo-val. Karikatúrákat közöltek az iszlám legfőbb alakjáról, Mohammedről. Aztán véres támadás következett a lap szerkesztősége ellen. Ilyen félelmetes mélységbe tud süllyedni, ami talán könnyed humornak indult. Hiszen csak vicc… Vagy mégsem vicc?

A karikatúra egyébként nem modern találmány: az apostoli korban is alkalmazták a keresztyénség ellen. Régészek találtak olyan falfirkát, ami a keresztre feszített Jézust ábrázolja, de a készítő szamárfejet rajzolt neki. És hogy semmit ne bízzon a véletlenre, még a szöveg is odakerült mellé: A keresztyének istenének szamárfeje van.

Ma talán ez inkább dedós szintnek tűnik, mert mi az internet és Facebook korszakában már nagyon hozzászoktunk, hogy bármin lehet viccelődni. De vajon mit érezhetett, és főleg mit tehetett egy akkori keresztyén, aki ilyet látott? Én azt gondolom, hogy bizonyára otthagyta, és imádságban kért belső védelmet Istentől. Hite megerősítését, hogy a gúny ne eltávolítsa, inkább még szorosabban Jézushoz fűzze őt.

Itt, az Igében is hasonló megoldást találunk, hiszen a szerző ezt írja olvasóinak: „emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a próféták szavai, és az apostoloknak az Úrtól kapott parancsai.”

Vagyis: Ha a hiteteket támadják, akkor vértezzétek fel magatokat ismerettel! Védekezzetek a támadás ellen az Ige mélyebb ismeretével, hogy eszetekbe jussanak a próféták és az apostolok szavai, Jézus parancsai!

Emlékeztetés és eszünkbe juttatás. Vajon hogyan lehet ezt elősegíteni?

A zsidó kultúrában pl. nagy hagyománya volt az igék ismételgetésének, a memorizálásnak. Kisgyermek koruktól kezdve a legfontosabb igéket és hitvallásokat úgy vésték be, hogy naponta sokszor elmondogatták.

Hasonló az is, ahogyan a gyerekek egy-egy Aranymondást megtanulnak: kórusban, hangosan ismételgetik, sokszor elmondják, amíg be nem vésődik. Ha pedig már bevésődött egy Ige, akkor van esély arra is, hogy alkalmas időben eszünkbe juttassa Isten.

Az emlékeztetés igen fontos eszköz Isten népe számára minden időben. Íme, néhány ószövetségi ötlet, hogy miképpen lehet elősegíteni az emlékezést: „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” (5Móz 6,6-9) Persze ezeken túl egyéb modern módszereket is kereshetünk az emlékeztetésre…

Péter példája nagyon szépen megmutatja nekünk, hogy miképpen válhat az emlékeztetés a megmentés eszközévé. Péternek a tagadás sötét idején a kakasszó juttatta eszébe Jézus szavát. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem – mondta neki Jézus. Amikor aztán a tagadás megtörtént, az eszébe juttatott jézusi szó sírásra indította Pétert. Az emlékeztető kakasszó így segítette őt, hogy ne elvesszen, hanem megtalálja a bűnbánat útját, és hite megerősödjön Jézusban.

Emlékeztessen minket is a mi Urunk, kakasszóval, harangszóval, vagy bármi mással; emlékeztessen arra, hogy mi Őhozzá tartozunk! Legyen Jézus szava a mi kísértéseink, sötétjeink idején is megtartó erő!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Valahányszor megtet-tétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg."

(Máté evangéliuma 25,40)

Igehirdetések

2019.09.08.
1Thesz 1,6
2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Presbiteri gyűlést tartunk szeptember 17-én, kedden 18 órakor a Gyülekezeti Házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
• Elhunyt Mocher Istvánné (Szőke Erzsébet) testvérünk szept. 7-én, 66 esztendős korában. Temetése szeptember 16-án, hétfőn 13 órakor lesz a balatonfőkajári temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról
itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára