Növekedés és alázat

Alkalom: 
Új év 1. vasárnapja
Dátum: 
2015. január 4. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 2,52
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 2,40-52
Alapige: Lukács evangéliuma 2,52

"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben."

Az esztendő első vasárnapjára különleges történet van kijelölve. A tizenkét éves Jézusról felolvasott ige ugyanis az egyetlen híradás a Bibliában Jézus ifjúkoráról.

A történetet olvasva sokan fennakadnak azon, hogy Mária és József miként tudta szem elől téveszteni gyermekét, hogy egy napi járóföldre is elmentek, mire keresni kezdték. Tudnunk kell, hogy Názáret, ahonnan útnak indultak az ünnepre, kb. 120 km-re fekszik Jeruzsálemtől. Ez háromnapos zarándokút volt, amire az ismerősökkel, rokonokkal összefogva indultak el. A visszaút is hasonlóképpen zajlott. Miért ne gondolhatták volna, hogy tizenkét éves nagyfiuk a kortársaival együtt egy másik csapathoz kapcsolódott útközben? Amikor aztán végül keresni kezdték az ismerősök, rokonok között, de nem találták, aggódva visszamentek a városba.

A 2015. év első vasárnapján keressük ennek az igének alapján, az ifjú Jézus példáján, hogy mivel indít bennünket Isten! Az ige alapján három szót emelek ki, amik gondolatainkat vezetik. Első a növekedés, azután az alázat, végül pedig az, ami ezt a kettőt összeköti, egyensúlyban tartja.

A tizenkét éves Jézusról ilyen kifejezéseket hallottunk: Növekedett, erősödött, megtelt bölcsességgel, gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtti kedvességben. Ezek a szavak Jézus gyarapodását, fejlődését hangsúlyozzák.

A haladás és fejlődés a mi modern korunk legdivatosabb kifejezései. És joggal, hiszen szédületes a technikai és ismeretbeli fejlődés, aminek szemtanúi lehetünk. Példaként gondolhatunk a hihetetlenül okos „okostelefonokra”. Olyan kicsik, hogy tenyerünkben elférnek, mégis annyi mindent tudnak, hogy ahhoz 1-2 évtizeddel ezelőtt még szobányi műszerre volt szükség: telefon, fényképező, zenelejátszó, számítógép és műholdas helymeghatározó egyben.

Azonban kínzó kérdésként merül fel bennünk: Vajon mi, emberek is ezzel együtt fejlődünk és gyarapodunk? Nem csak a technikánk száguld el mellettünk, miközben mi maradunk kiszolgáltatott, törékeny emberek?

És mi a helyzet a belső növekedéssel? Amikor a 2014-es évet értékelik, politikusok, szakemberek is csak a gazdasági, pénzügyi fejlődést nézik. Vajon növekszünk-e lelkiekben is?

Láthatjuk, hogy Jézus fejlődésével kapcsolatban az ige a lelki értékeket hangsúlyozza. Elsősorban azt említi, hogy bölcsességben növekedett.

Az év első vasárnapján ezzel biztat minket Isten Igéje: Jézus útja a mi számunkra is járható! Isten Lelke által lehetséges a lelkiekben, a hit dolgaiban való gyarapodás. Imádkozzunk naponta azért, hogy ez az év ilyen gyarapodást is hozzon nekünk!

A növekedés mellett aztán a történet Jézus alázatát is megmutatja. Miután szülei megtalálják őt a templomban a tanítók társaságában, ő elindul velük, visszamegy Názáretbe, engedelmeskedik nekik.

Igen nagy itt Jézus életkorának jelentősége. Ugyanis a 13. életévben a fiúkat a korabeli zsidóság a mózesi törvény szerint nagykorúnak tekintette! Lényeges tehát, hogy éppen amikor a szülői gyámkodás alól felszabadulhatna, Jézus engedelmesen aláveti magát akaratuknak.

Alázat. Ha a növekedés és fejlődés a mi korunk legfelkapottabb témája, akkor bizony az alázat talán a legkevésbé az. Senki számára nem vonzó ez az út. Nem szeretünk alázatosan élni, nem szeretjük alávetni magunkat másoknak, vagy éppen előírásoknak. Pedig az alázat hiánya óriási veszélyeket rejt magában. Ahol a növekedés nem párosul az alázattal, ott előbb-utóbb valamilyen tragédia történik.

A városi közlekedésben nem lehet egyre csak növelni az autó sebességét. Aki csak a gázpedált tapossa, de a féket nem használja, hamar balesetet fog okozni.

Sajnos az alázat hiánya globális szinten is veszélybe sodor minket. Hiába beszélnek egyre többet a fenyegető jelekről különféle zöld konferenciákon. Sajnos azt kell látnunk, hogy a gazdasági fejlődés oltárán feláldozzuk a saját jövőnket. Nincsen bennünk alázat a teremtett és nekünk ajándékozott világgal szemben, sem Földünk természeti kincseivel kapcsolatban, és ez egyre keményebben visszaüt árvizekben, földcsuszamlásokban.

Növekedés és alázat. Itt van előttünk ez a kétféle út, vagy irány. Az igében mindkettőt látjuk az ifjú Jézus példáján. Most már az a kérdésünk, hogy e kettőt miképpen lehet összehangolni? Hiszen a növekedés és az alázat látszólag ellentétei egymásnak. Valóban így van? Lehetséges-e harmóniát találni a kettő között?

A történetünk megmutatja, hogy bizony létezik egy olyan középpont, ami a növekedést és az alázatot össze tudja hangolni. Ezt a középpontot Jézus válaszában találjuk meg.

Amikor szülei rálelnek a jeruzsálemi templomban, édesanyja számon kéri, hogy miért tűnt el, miért nem szólt, Jézus különös szavakkal válaszol neki: „Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem?” Bajban vannak a Biblia-fordítók ezzel az igével. Az új fordítás szerint „az én Atyám házában kell lennem”. A Károli fordításban „Az én Atyám dolgaival kell foglalatoskodnom.” Az eredeti görögben sem ház, sem foglalatoskodás nincsen. Jézus olyan dolgokról, ügyekről beszél, amik az ő Atyjáéi. Azokban kell benne lennie. Persze ez jelentheti Isten házát is, de sokkal többet jelent annál! Isten dolgai, Isten szava, akarata, tanítása, Isten ügyei – ezekben kell benne lennie.

Atyám dolgaiban kell lennem, azokkal kell foglalkoznom. Ez tartott egyensúlyban mindent Jézus életében! Ez mutatta, hogy merre van felfelé, és merre lefelé. Ez mutatta, miben és mi alapján kell gyarapodni, növekedni, és hogy mihez képest kell alázatosnak lennie.

Atyám dolgaiban kell lennem, azokkal kell foglalkoznom, Atyám akaratára kell figyelnem, mindent ahhoz kell igazítanom – mondja Jézus.

A mi keresztyén életünkben is Isten dolgai, az Ő akaratához való igazodás tarthat egyensúlyban mindent.

A mérleghinta két szára is egy biztos középpont mentén fordul el. Egyik fölfelé emelkedik, közben a másik lefelé száll. Nem lehetséges, hogy egyszerre mindkettő felfelé mozduljon, vagy leszálljon. Mindkettő irányát a mérleghinta középpontja határozza meg.

Ez a biztos középpont a mi számunkra a mi „Atyánk dolgai”, akarata, erről tesz bizonyságot előttünk a mai történetben a fiatal Jézus.

Az új év első vasárnapján induljunk ezzel a biztatással. Legyen számunkra naponként legfontosabb igazodási pont Isten akarata. Ő ajándékozzon meg bennünket az ebben való gyarapodással, bölcsességgel, és alázattal!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára