Legyőzött sötétség

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap
Dátum: 
2015. július 26. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Móz 10,22-23
Audio: 

Olvasmány: 2 Mózes 10,20-29
Alapige: 2 Mózes 10,22-23

"... és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban három napig. Az emberek nem látták egymást, és három napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izráel fiai laktak, mindenütt világos volt."

Biztosan sokan láttak már fény-térképet. Ezek nagy magasságból, műholdakról készített éjszakai fényképfelvételek, amiken kizárólag a földi fényforrások láthatók, minden más sötétben marad. Láttam egy rendkívül részletgazdag fény-térképet, amit a NASA műholdjai készítettek, és az egész földet ábrázolja. Gyönyörű látvány: A városok mint kisebb-nagyobb csillagok ragyognak, a fényfüzérekből kirajzolódnak a tengerpartok, kontinensek. Magyarországon nem csak Budapest és a nagyobb városok, hanem a Balaton-part is jól kivehető. Láthatók vagyunk a világűrből.

Elképzeltem, hogy a mai ószövetségi igénk alapján az akkori Egyiptom fény-térképét is könnyedén el lehetne készíteni. Mindenütt sötétség van, de ahol Isten népéhez tartozók élnek, az ő házaik megannyi csillagként ragyognának a sötétben.

A tíz csapás egy szörnyű büntetés-sorozat volt Egyiptomra és a fáraóra, mellyel Isten népe szabadítását készítette elő. A sötétség a kilencedik volt a sorban. Az első néhányat Egyiptom mágusai is utánozni tudták, de a későbbieket már nem. A csapások egyre súlyosabbak voltak. A dögvészhez vagy sáskajáráshoz képest – mai szemmel nézve – a sötétség talán nem is tűnik olyan ijesztőnek. Megszoktuk, ha elmegy este az áram, legfeljebb gyertyát gyújtunk, hogy lássunk valamit, de aztán hamarosan visszakapcsolják az áramot. Csakhogy ez a sötétség nem ilyen volt!

Mi is a sötétség? A fény teljes hiánya. Márpedig fény nélkül nincsen élet. Napfény nélkül elpusztulnánk, megfagynánk. A sötétség tehát pusztulást, halált jelent.

A Biblia lelki értelemben is így használja ezt a kifejezést. Amikor a próféták sötétségről írnak, Isten ítéletére, haragjára figyelmeztetnek. Lelki értelemben ott van sötétség, ahol Isten fénye nem világíthat! Ott van sötétség, ahol az emberek elfordulnak Istentől, Igéje, útmutatása ellen tesznek. A sötétség Isten ellenségének, a gonosznak a hatalmát jelzi, amit mindig pusztulás, halál kísér.

Ezek alapján Egyiptom lelki fénytérképe így rajzolódik ki előttünk: „Sűrű sötétség támadt három napig, az emberek nem látták egymást” – mert Isten ítélete alatt voltak, mert hamarosan gyászba borul egész Egyiptom. „… De ahol Izráel fiai laktak, mindenütt világos volt” – mert ők Istenéi, mert az Úr maga van velük. Mert Isten már készíti számukra a szabadulást!

János evangéliuma úgy írja le Jézus eljövetelét, emberré születését, hogy a világosság érkezett el a sötétség uralmába, és hozott új életet, reménységet. De az evangélium azt is hozzáteszi, hogy nekünk feladatunk van ezzel a világossággal kapcsolatban: Mégpedig a „befogadás”! Mert Jézus nem olyan fény, aki akaratunk ellenére is belénk hatol, nem világít keresztül agresszív módon; hanem Ő megvárja a mi „igen”-ünket, mellyel befogadjuk Őt! Megvárja, hogy kinyitjuk magunkat Előtte, és beengedjük. Figyeljünk csak az evangélium szavaira:

„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.” (János 1,5.10-12)

Hát így lehet felkerülni Isten lelki fény-térképére, a megváltottak körébe. Ahol az Úrhoz tartozók élnek, ott világosság van – mondja az ige. Egyiptomban is úgy volt, és ma is így van. Akik befogadták Őt, akik hisznek az Ő nevében, hozzá tartoznak, – azok ott ragyognak ezen a lelki térképen, mint csillagok az égen.

Szörnyű lehetett az a háromnapos egyiptomi sötétség. Az igében „tapintható” sűrűségű sötétségről hallottunk, amikor az emberek nem látták egymást. A sötétség bezárta, tehetetlenségbe taszította őket, elvágta kapcsolataikat, bent gubbasztottak házaikban.

Talán mi is sokszor tapasztaljuk hasonlónak egy-egy élethelyzetünket. Amikor minden és mindenki összeesküszik ellenünk, amikor úgy érezzük magunkat, mintha valami sűrű masszába ragadnának lábaink, és nem tudunk menekülni. A sötétség lelkileg bénító és félelmetes tud lenni. Veszteségeink, betegségeink, csalódásaink sűrű hálóba tudnak gabalyítani minket. A sötétség elveszi reménységünket, és előbb-utóbb elpusztítana.

Egyiptom háromnapos sötétségéről egy másik, egy háromórás sötétség jutott eszembe. Ebben a sötétségben ott állt Jézus keresztje, és új reménységet adott, hiszen megtörte a sötétség hatalmát! Azzal törte meg, hogy elhordozta a legmélyebb, legsűrűbb sötétséget: az Istentől, az ő Atyjától való elhagyattatást. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Ennél nincsen lejjebb és nincsen sötétebb.

Ez az iszonyatos sötét ütközik ki a látható világban is: Lukács evangélista leírja, hogy Jézus halálának pillanatában sötétség lett három óráig. Majd pedig a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. Ez a két esemény együtt mutatja be nekünk a sötétség átkának végét. A templom kárpitja az emberek elől takarta el a Szentek Szentjét. Ez hasadt ketté, szabaddá téve így az utat. Jézus halálával szabad lett az út Istenhez, az Életre.

„Akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.”

Mi, akik Hozzá tartozunk, akik az Ő világosságát megismertük, jól tudjuk: Jézus ma is utat mutat. Ő ma is szól hozzánk, tanácsot ad, vezet bennünket. Ő olyan Fényforrás, akit nem lehet elhomályosítani. Ezt mondja nekünk: „Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (János 8,12).

Az Ige fényében így vethetünk számot a sötétjeinkkel, bűneinkkel, engedetlenségünkkel, amik gúzsba kötnek, tehetetlenné tesznek, ahogy az egyiptomiakkal is történt. Jézus fényében azonban megtisztulhatunk, mert Ő a sötétség átkát megtörte, szabaddá tette az utat az Életre.

Vigyük hát magunkkal ezt az igét, mint bátorítást, biztatást az Úrtól: „De ahol Izráel fiai laknak”, mindenütt világos van!

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet."

(2 Timóteus 1,10)

Igehirdetések

2018.09.16.
Lk 18,28-30
2018.09.09.
Lk 6,1-5
2018.09.02.
Lk 15,13.18; Ézs 48,17; Lk 5,27-28
2018.08.26.
1Móz 4,6-7

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Október 20. szombatra egynapos gyülekezeti kirándulást tervezünk Pápára. A helyi lelkész fogad minket, akinek vezetésével megtekintjük az új gyülekezeti központot és a templomot, vállalkozó kedvűek a toronyba is felmehetnek, ahonnan szép kilátás nyílik az egész városra. Ellátogatunk a gyönyörűen felújított ótemplomba, az ottani Pannonia Reformata Múzeumba, ahol izgalmas interaktív kiállítás mutatja be hitünk tiszta lényegét, múltunkat és dunántúli gyülekezeteink jelenét, az épület pincéjében pedig egy ókori egyiptomi múmia van kiállítva. Meglátogatjuk az Esterházy kastélyt, talán a Kékfestő Múzeumot is, sétát teszünk a Várkertben és az óvárosrészben. A kirándulás egyelőre szervezés alatt van, pontosabb tudnivalókat később hirdetünk. Mindenkit szeretettel várunk, és kérünk szépen visszajelzést a részvételi szándékról!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára