Leborult, de nevetett

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2015. június 7. 10:30
Alapige: 
1Móz 17,15-19a
Audio: 

Olvasmány: 1Mózes 15,3-4; 16,1-6
Alapige: 1Mózes 17,15-19a

"Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve! Mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencven éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek: Bárcsak Izmael életét oltalmaznád! De Isten ezt mondta: Nem!"

Egy ideje már, Bibliaolvasó Kalauzunkat követve, Ábrahám ősatya történeteit olvassuk. Az Újszövetség is sokszor emlegeti őt, mint a hit hősét és a hívők példáját. Isten megszólító hívására és ígéretére bízó és cselekvő hittel válaszolt. Mikor az Úr kihívta őt Hárán városából, rokonsága közül, nemcsak Kánaán földjét, de utódot, tőle származó nagy népet is ígért neki. Hogy megáldja, és áldássá teszi a föld minden népe számára. Ábrahám pedig hitt, és elindult. Kilépett otthona falainak biztonságából, elhagyta a nagycsaládot, és Sárával, a feleségével, és Lóttal, az unokaöccsével Isten vezetésére bízta magát.

Ha belegondolunk, micsoda hit és bizalom kellett ehhez, vajon mi képesek lennénk-e rá? Mindent elengedni, és ismeretlen útra indulva, mindent az Úrra bízni! Valóban hős és példa a számunkra. Isten ígéretére hittel válaszolt.

A most olvasott történet azonban valahogy egészen más. Olyan szomorúan emberi. Újra elhangzik az ígéret, de most Ábrahám válaszul: nevetett! Hogyan lehetséges ez? Mit jelent, mi van e mögött?

Isten nélküli, emberi látás, emberi akarás és emberi döntések és cselekedetek. A hit hősének esendősége közel jön hozzánk, és minket tanít.

Isten ígérete emberi látás szerint lehetetlen.

Mikor az Úr, egy régebbi beszélgetésben, az idős Ábrahámnak gyermeket ígér, kihívja őt az éjszakai égbolt alá: Nézz fel, és számold meg a csillagokat! – mondja – Ennyi utódod lesz! Akkor Ábrahám nem állt neki számolni, hanem hittel válaszolt. Most viszont számol. Eljut kilencvenig, százig és oda, hogy ennyi idős embereknek nem lehet gyermekük.

Hányszor számolunk így mi is. Számolunk a gyülekezeteinkben, hogy mennyien voltunk régen, és hányan vagyunk most, és kesergünk. Számoljuk emberi látás szerint, egy-egy feladat előtt, hogy mennyire vagyunk képesek, mennyi van még hátra, mi telik tőlünk, és meghátrálunk. Számolunk a mindennapokban, hogy mi mennyibe kerül, óvatos-józanul.

De Isten matematikája egészen más. Nála például az egy több és nagyobb, mint a kilencvenkilenc. Jézus példázatában a jó pásztor, mikor észreveszi, hogy egy báránya elveszett a százból, otthagyja a kilencvenkilencet, amíg meg nem találja az egyetlent, amelynek szüksége van rá.

De így van ez abban a történetben is, mikor Jézus a vízen járva közelít a tanítványok csónakjához, és Péter is elindul felé a viharos tó felszínén. Tomboló hullámok százai lehetnek kevesebbek, mint néhány lépés Krisztus felé, amíg hittel tud rátekinteni az ember.

És ez a különös isteni matematika adja oda az Egyszülöttet, hogy emberré legyen, egyetlenné miközülünk, és mégis emberek millióinak adjon új és örök életet. Az Úristen így számol.

Az emberi látásból azonban emberi akarás fakad. Ábrahám nem az ígéretre figyel, hanem arra, amije a saját okoskodásából és ügyeskedéséből van: Amim van, azt áldd meg! Izmáel nem az ígéret gyermeke, hanem a Sárával kitalált és Hágárral „összehozott” fiú, őt viszi Isten elé.

Emberi akarás az, amikor nem az Úr ígéreteire figyelünk, és nem azokban bízunk, hanem saját terveink, vágyaink megáldását kérjük csak Tőle. Amit szereztünk, ami tőlünk telt, amibe már annyit beleáldoztunk. És ilyenkor talán nem is kérünk semmi rosszat. Hiszen jó dolog egy gyermek oltalmazásáért könyörögni, nem? Csupa jót akarunk többnyire mi is. Odatoljuk Isten elé a nélküle eltervezett, kierőlködött dolgainkat, és rábeszélőn mondogatjuk: Ugye, Te is ezt akarod, Uram?

És nem értjük, hogy miért nincsen válasz és áldás rajta, nem értjük, ha néha mi is azt a feleletet kapjuk Istentől, amit akkor Ábrahám: Nem!

Mert emberi, Isten nélküli látásunkból és akarásainkból csak emberi döntések és cselekedetek fakadtak.

Ábrahámék már egy évtizede laknak Kánaánban. Eleinte, a megérkezéskor még könnyebb volt hinni az isteni ígéretnek. Jól van, most már megérkeztünk, tényleg megkaptuk a földet, jöhet a gyermek. Aztán nem jön. Hosszú évekig.

És oda jutnak, hogy akkor majd megoldják ők maguk. Isten nélkül. Őhelyette. Csak egy kicsit „besegítenek” Neki. Kegyetlennek tűnik a módszer, egy kiszolgáltatott szolgálólányt felhasználni erre, amolyan ókori kényszer-béranyaság ez. Valóban az, de abban a kultúrában ez bevett szokás volt. Ha az úrnőnek nem született gyermeke, akkor szolgálóját adta oda a férjének, és az így született utód a meddő asszonyénak számított.

A magunk módján cselekszünk így bizony mi is. Mikor emberileg látunk és akarunk, akkor emberileg, Isten nélkül is próbálunk boldogulni. Dönteni, kiválasztani, véghezvinni, megszerezni, … Igazán nem akarunk rosszat, csak hát egy kicsit „besegítünk” Istennek.

Látjuk, hogy Ábrahám családjának az életében mennyi szenvedést, feszültséget, gonosz indulatot és cselekedetet okozott mindez. Tehetetlen kiszolgáltatottságot szenved el Hágár, mikor felhasználják, de bizony Sára is, mikor meddősége gúny tárgyává válik a diadalmasan gyermeket váró szolgálólány előtt. Gonosz és bántó viselkedés ez Hágártól, az idős asszonynak így okozni fájdalmat, de Sárától is az a szolgálóval való kegyetlenkedés. Ábrahám pedig tehetetlenül nézi döntése és tettei következményét, és hol ezt, hol azt mond. Szomorú történet.

Isten ígéretére Ábrahám hit helyett nevetett, és azt mondta: Inkább Izmáelt! Az Úrtól pedig megkapta a választ: Nem!

A hit hősének esendősége is példa lehet a számunkra, és most minket is kérdez: Mit tudunk kezdeni az életünkben Isten „nem”-jeivel? Megértjük-e, hogy mindenekelőtt nekünk kell komolyan venni Isten ígéreteit, és nekünk kell kimondani: „Igen.”? Az Ő látására, döntéseire és akaratára, tetteire és vezetésére, az Ő ígéreteire.

Mert igaz a megfogalmazás, hogy Isten nem teljesíti minden kívánságunkat, de teljesíti minden ígéretét.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

(Máté evangéliuma 20,28)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Alkalmaink a koronavírus helyzet miatt szünetelnek

• A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a mi gyülekezetünkben is, mind Kenesén, mind Akarattyán, szüneteltetünk minden egyházi alkalmat. Így az istentiszteletek, bibliaórák és egyéb összejövetelek nem lesznek megtartva.
• A temetési szolgálatokat elvégezzük, de kérjük, hogy ezeken csak szűk családi körben vegyenek részt.
• A vasárnapi istentisztelet idején a szokott módon szólnak templomunk harangjai, hogy otthonainkban mindannyiunkat elcsendesedésre, Istenre figyelésre, Igeolvasásra és könyörgésre hívjanak.
• Az elhangzó igehirdetések a refkenese.hu honlapunkon elérhetők, és ugyanitt olvashatók, meghallgathatók a korábbiak is.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz továbbra is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• Kérjük Testvéreinket, hordozzák imádságaikban a járványhelyzetben küzdőket, valamint gyülekezetünket, időseinket, betegeinket, és Isten Igéjének ügyét is, hogy az akadály nélkül minél többekhez eljuthasson!
„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom.” - így szól az Úr. (91. zsoltár)

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára