Jézus hangja felismerhető

Alkalom: 
Estomihi vasárnap
Dátum: 
2015. február 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 10,24-25
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 10,11-15.19-30
Alapige: János evangéliuma 10,24-25

Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: "Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!" Jézus így válaszolt nekik: "Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem."

A felolvasott hosszabb igében többször is visszatér az a motívum, hogy Jézus szavain, tanításain megütköznek hallgatói, s azon kezdenek vitatkozni: Ki ez a Jézus? Honnan veszi a hatalmát? Jó-e, vagy sem, amit cselekszik? Honnan jött? Mi igazolja tetteit? Itt is egészen körbeveszik, és keményen számon kérik: Ne tarts tovább bizonytalanságban minket! Mondd meg nyíltan, hogy ki vagy te! Igazold magad! És Jézus beszél arról, hogy kicsoda ő, és miről lehet őt egészen biztosan felismerni.

Az ige alapján gondoljuk végig együtt a hitelesség kérdéseit. Mi hitelesíti Jézust? Miről lehet felismerni Őt? És mi hitelesít bennünket, mi hitelesíti keresztyénségünket?

Ritkán foglalkozunk a hétköznapi életben a hitelesség kérdésével, pedig rengetegszer jelen van. Ha az orvos a jelentését aláírja, és ráüti a pecsétet, akkor az hiteles. A konyhában sokféle mércét használunk, amikor pl. egy receptet pontosan akarunk követni. Bele sem gondolunk, hogy miért egy kilogramm az egy kilogramm, vagy miért pont annyi az egy liter. De milyen szörnyű volna, ha a mértékegységek mindig változnának, és ami tegnap 20 deka volt, az holnapután sokkal kevesebb vagy több lenne! Ez nem fordulhat elő a nemzetközileg hitelesített mértékek miatt.

És vajon mikor mondjuk egy emberre, hogy hiteles? Hasonló a helyzet, mint a mércéknél. Hiteles egy ember, ha nem mondja, nem mutatja magát többnek, mint aki valójában. Hiteles, ha őszinte, ha nem játssza meg magát. Ha szavai és tettei, életmódja összhangban vannak.

Jézust azért kérik számon az igében, mert hallgatói szerint többnek adja ki magát, mint aki. „Ember létedre Istenné teszed magad.”

Jézus kortársainak zsidó monoteista vallásába semmiképpen nem fért bele, hogy Jézus ilyet mondjon: „Én és az Atya egy vagyunk.” Ez botrány volt az ő szemükben. Az egy Istenhez még csak nem is hasonlíthatja magát az ember, nemhogy egynek mondja magát az Atyával!

A Nicea-konstantinápolyi hitvallás a keresztyénségnek abban az időszakában született, amikor pontosan ezen a kérdésen, Jézus ember és Isten voltán folyt a vita. A hitvallás gyönyörűen fogalmazza meg a lényeget: „Igaz Istenből való igaz Isten; született, nem teremtetett; egylényegű az Atyával”. Egészen Isten, és egészen ember.

Jézus pontosan erről beszél itt az őt számon kérő zsidóknak. Engem az én Atyám hitelesít, mert én és az Atya egy vagyunk. Ő igazolja cselekedeteimet, mert én az Ő akaratát hajtom végre. Nézzétek a gyógyításaimat, hallgassátok a tanításaimat, azok mind az Atyára mutatnak. Róla teszek bizonyságot.

Minden emberben benne van az a vágy, hogy kicsit többnek mutassa magát. Egy kicsivel jobbnak, egy picit szebbnek, vagy éppen fiatalabbnak. Egy bizonyos pontig ez persze nem is baj. Az viszont már nagyon veszélyes játék, ha valaki folyamatosan álarcot visel, ha egyfolytában többnek, másnak mutatja magát, mint aki valójában.

Ezzel kapcsolatban egy régi filmélmény idéződött fel bennem. Egy fiatal, tehetséges ügyvédről szól, aki minden perét megnyeri, sosem veszít, ezért felfigyel rá egy nagyhatalmú, titokzatos ember. Elhívja a cégéhez, és karriert, luxust, mesés gazdagságot kínál neki. Oda is költözik az ügyvéd fiatal feleségével, és beleveti magát a munkába. Ahogyan aztán egyre beljebb kerül a cég ügyeibe, lassan rájön, hogy itt senki és semmi nem az, aminek korábban látszott. Főnöke egy démoni figura, túlságosan is sokat tud róla, és kézben tartja, munkája miatt egyre ritkábban látja feleségét, házassága szétmenőben, kapcsolatait elvesztette. Egy ördögi hálóba keveredett bele, ahonnan csak nagy áldozatok árán tud végül kiszabadulni.

Hogyan tudjuk elkerülni az ilyen ördögi csapdákat? Nagyon fontos kérdés ez a mi számunkra. Hogyan lehet tisztán tartani a mércét? Mihez tudjuk mérni a dolgainkat? Mihez mérjük a döntéseinket, életünket? Van-e olyan hiteles mérce, amihez tényleg teljes biztonsággal igazodhatunk egész életünkben?

Igen, van! Jézus Krisztusnak hívják. Ebben az igében egyébként nemcsak Jézus mondja magáról, hogy az Atya hitelesíti őt, és tanítását, mert Atyja akaratát követi. Itt arról is olvasunk, hogy Jézus követői vele tartottak a Jordánon túlra. És bizonyságot tettek arról, hogy mindaz, amit Keresztelő János korábban mondott Jézusról, az igaz! Tehát azok, akik Hozzá tartoztak, akik az Ő juhai voltak, felismerték, és igazolták Őt.

És miről beszél Jézus a jó pásztorról mondott példázatában? Újra meg újra elhangzik egy lényeges dolog: Az ő hangja felismerhető! Jézus olyan Pásztor, akinek a hangja, meghallható, és felismerhető.

Szeretteink hangját felismerjük a zárt ajtó mögül is. Akkor is felismerjük, ha játékból elváltoztatja a hangját, hogy megvicceljen bennünket. Felismerjük a hangját, mert sokszor hallottuk, mert ismerjük, szeretjük.

Ezt mondja Jézus: Az én juhaim felismerik a hangomat. Ez is egyfajta azonosítás. A juhok felismerik pásztoruk hangját. Pontosan tudják, hogy nem rabló, nem idegen jött, hanem a pásztor, akiben megbízhatnak.

Jézus hangja felismerhető számunkra. Ha meghalljuk, pontosan tudjuk, hogy mellette biztonságban vagyunk. Nem idegen szól, nem bántani akar, hanem megbízhatunk Benne. Rábízhatjuk magunkat. Követhetjük szavát. Ahová Ő vezet bennünket, az az Élet.

Fontos, hogy Őhozzá igazodjunk, mert a mi világunkban annyi minden torzul. Nemcsak a technikánk változik folyamatosan, hanem sajnos a mértékek is gyakran eltorzulnak a kezünkben. Ősi igazságok, régi értékek kérdőjeleződnek meg egyre-másra, pl. olyanok, mint a család, a házasság. Egy politikus méltatlankodva nyilatkozta a tegnapi híradóban, hogy helytelen a házasság intézményét támogatni, ami egy férfi és egy nő kapcsolata. De hát hova jutunk, ha mindent megkérdőjelezünk? Sok példát lehet hozni, hogyan torzulnak el a mércék a kezünkben.

A megkérdőjelezett értékek világában nekünk életkérdés, hogy mihez igazodunk. Sok minden változhat, de nekünk Krisztus a sarokpont, a hiteles mérték. Őhozzá kell igazodni, hogy ne jussunk tévutakra. A mi hitelességünk tehát Jézustól származik. Minket az hitelesít, az igazol, életünket az tartja meg, ha meghalljuk, és felismerjük a hangját.

Hallgassuk csak ismét, mit mond a mi Pásztorunk: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

17 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára