Isten nagyobb

Alkalom: 
Húsvét utáni 2. vasárnap - Misericordias
Dátum: 
2015. április 19. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Gal 4,8-11
Audio: 

Olvasmány: Galatákhoz írt levél 4,1-11
Alapige: Galatákhoz írt levél 4,8-11

"Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek."

Érezzük Pál szavaiból, hogy nagyon komoly lelki veszélyre figyelmezteti a galatákat. Attól fél, hogy minden fáradozása, igehirdetése hiábavaló volt köztük, hiába ismerték meg az evangéliumot és fogadták el Krisztust. Vissza akarnak térni egy előző állapotukba, a „világ elemeinek” szolgálatára, mert aggódva figyelik a napokat-hónapokat, csillagok járását. A világ ős-elemei a föld, víz, tűz és levegő, az ókori felfogás szerint ezek harmóniájára épül a világmindenség, és az embernek is valamiképpen ezek harmóniájához kell igazodnia. Pál erre mondja: vissza akartok térni valamihez, amiből már kijöttetek.

Vajon mit jelent mindez? Hogyan értsük magunkra?

Volt egy olyan korszak Júda királyságának történetében, ami bemutatja Pál szavainak lelki hátterét, Isten uralmától egy azt megelőző állapotba való visszatérést, a maga félelmetes valójában.

Ezékiás Isten-félő király volt, megszüntette a pogány áldozóhalmokat, helyreállította az istentisztelet tisztaságát, és Isten szerint vezette népét. Azonban utána jött a fia, Manassé, és minden addigi jót elrontott. Hátat fordított Istennek, visszatérítette Izráelt a bálványimádás útjára. Az ige leírja, hogy leborult az ég minden serege előtt, oltárokat, bálványszobrot állított az Úr templomában. Varázslással foglalkozott, és próféták helyett halottidézőkre és jövendőmondókra hallgatott. És hogy mindezt mennyire komolyan vette: feláldozta saját fiát is a pogány oltáron (2Királyok 21).

Amit Manassé koráról hallunk, a lelki sötétség félelmetes mélységét mutatja be. Valami ilyesféle lelki sötétségtől félti Pál a galatákat, aminek ijesztő következményei vannak. Az apostol nem akarja, hogy lelki gyermekei, akikért annyit küzdött, most kiszakítsák magukat Krisztus uralma alól, az Ő szeretetéből, Isten kegyelmének hatalmából!

Ezért a határozott hang, ahogyan feddi, és szinte számon kéri őket: Miután megismertétek Istent, hogyan térhettek vissza a világot alkotó őselemekhez, a föld-víz-tűz-levegő tiszteletéhez, vagy a nap-hold-csillagok tiszteletéhez? Aggódva figyeltek napokra, hónapokra, mintha a környező világ erőitől függene az életetek.

Vajon van ma is ilyen? Reális ilyesmiről beszélni? Hogyan értsük a világ ős-elemeinek tiszteletét ma? Igen, van ilyen, ennek az igének a figyelmeztetése érvényes minden olyan esetre, amikor Isten ereje helyett idegen erőknek szolgáltatja ki magát az ember. Vehetjük példának a horoszkópot. Aki a horoszkópját figyeli, az „aggódva figyel napokra, hónapokra” Pál szavainak megfelelően. A legtöbb újságban megtalálható a horoszkóp, ami a csillagjegyek alapján jósol szerencsét, változást, vagy esélyeket az embernek. Vannak, akik csak kíváncsiságból olvassák, de vannak, akik komolyan számon tartják, figyelembe veszik döntéseiknél, és itt kezdődnek a bajok, hiszen ettől kezdve az életük irányításáról, és a döntéseik fölötti befolyásról van szó! Köztudott, hogy hatással vannak ránk az égitestek, gondoljunk csak a Hold és a Nap élettani hatásaira, de a sorsunk nem ezektől és nem csillagképektől függ!

És lehet folytatni a sort, mert nemcsak Manassé és Pál idejében meg a középkorban voltak jövendőmondók, hanem ma is virágzik a jós-ipar. Meg lehet nézni bizonyos tv-csatornákon a kártyajósokat. Bizony betelefonálnak az emberek egy-egy problémával, életük kérdéseivel, ők pedig pörgetik a lapokat, és osztják a tanítást. Ugyanaz a helyzet, mint a horoszkópnál, itt is az életvezetésben idegen erők hatása érvényesül. És példának lehet még hozni a rengeteg féle babonás szokást, amik mögött ki nem mondott félelem húzódik, és bűvös amulettek hordását, amiktől emberek különleges energiákat remélnek. Bizony a kísértés, Krisztus ereje helyett idegen erők befolyása, amire Pál a galatákat figyelmezteti, bennünket is körülvesz.

Jó hallani ebben az igében az aggódó féltést, amellyel Pál apostol a galaták felé fordul. Nem akarja, hogy visszacsússzanak, hátat fordítsanak Krisztus szeretetének, nem akarja, hogy idegen erők lelki sötétjébe süllyedjenek.

Ugyanilyen féltő szeretettel fordul felénk is Isten ezzel az igével. Ki akar hívni bennünket az ilyen megkötöző félelmekből, a megbéklyózó szokások, gondolatok bűvköréből, idegen erők hatalmából. És jó nekünk tudni az igéből, hogy „Isten nagyobb a mi szívünknél”, és hatalmasabb az emberi szív legsötétebb mélységeinél is.

Mit tesz mindezen sötét erők ellenében Pál apostol? Egyetlen fegyvere van, ez pedig a tiszta evangélium. Pál arra emlékezteti a galatákat: Ti már megismertétek Istent, azt az Urat, aki minden más erőnél hatalmasabb. Ti most már Őhozzá tartoztok! Ezért nem térhettek vissza az erőtlen ős-elemekhez. Mivel Krisztuséi vagytok, ezért nem kell más erőkhöz igazodnotok. Nem kell félnetek ezektől, hiszen a ti sorsotok, életetek Krisztus kezében van.

Eszünkbe juthat a Heidelbergi Káté 1. kérdésére adott válasz, ami egy csodálatos hitvallás. Nem véletlenül került a legfontosabb református hitvallásos irat élére. Nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómé vagyok – vallja a hívő ember. És miért? Mert Ő a drága vérével megváltott engem, mert az ördög minden hatalmából megszabadított, és mert Ő őriz meg engem minden más hatalom ellenében.

Ez az ige azt kéri tőlünk, hogy mindig emlékeztessük magunkat erre a tényre: Mi Krisztuséi vagyunk, és az Ő szolgálatában állunk!

A 18. század egyik nagyhatású prédikátora volt John Newton, aki korábban rabszolga kereskedésből élt. Önéletrajzában leírja: egy hajótörés után maga is rabszolga lett pár évig. Furcsa fordulat lehetett ez életében, hisz így a rabszolgaság szenvedő oldalát is megismerte. Megtérése úgy történt, hogy egy hatalmas tengeri viharban, félelmében fordult Istenhez kegyelemért, ő, az addigi istentagadó. Megmenekült, ezért hűséget fogadott Istennek. Később anglikán lelkész, ismert prédikátor lett, és dolgozószobája falára erősítette ezt az igét: „Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged az Úr” (5Mózes 15). Ezzel emlékeztette magát, honnan emelte ki őt az Isten, Kihez tartozik, Kinek szolgál!

Akár így, akár másként, de kövessük mi is az ő példáját! Legyen mindig előttünk, hogy honnan, miből szabadított ki minket Isten; és soha ne akarjuk kiszakítani magunkat az Ő kegyelméből, hogy más erőknek adjuk magunkat!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

18 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára