Engedelmeskedjetek egymásnak

Alkalom: 
Húsvét utáni 4. vasárnap - Cantate
Dátum: 
2015. május 3. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ef 6,1-4
Audio: 

Olvasmány Kolossébeliekhez írt levél 3,18-4,1
Alapige: Efézusbeliekhez írt levél 6,1-4

"Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön." Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel."

A gyermekek fogadjanak szót, engedelmeskedjenek, mert ez a helyes – ha ezt az érintettek körében megszavaztatnánk, az apostol biztos nem volna túl népszerű. Azonban látni fogjuk, hogy nem is csak erről van itt szó, hiszen az apostol egyfajta kölcsönösség jegyében az egész családot tartja szem előtt, és vonja be az „engedelmeskedjetek” parancsának körébe! Úgy hallgassuk hát ezt az igét, hogy mindannyian érintettek vagyunk.

A mai nap az édesanyák ünnepe, ez is segíteni fog minket abban, hogy az igét érintettként hallgassuk. Hiszen az édesanyát a gyermeke teszi édesanyává. Mindannyian gyermekek vagyunk, valakinek a gyermekeként jöttünk a világra, egész embervoltunk ebből az alap-kapcsolatból indult ki. Legyünk most éppen bármilyen korban, vagy családi állapotban, akár szülő, nagyszülő, testvér, – gyermekek vagyunk.

Engedelmesség. Ezt Pál nemcsak a gyerekektől várja el, hanem azt kéri, hogy ez legyen meghatározó az egész családban!

Ezért is olvastam az igét az Efézusi levélből. A Kolosséi levélben, a családi intelmek párhuzamos helyén szinte csak az intelmek hangoznak el, de itt az apostol meg is indokolja, megmutatja a hátterét! Az engedelmességet abban a korban alapelvárásnak tekintették azokkal a társadalmi csoportokkal szemben, akik egyébként is alávetett szerepben voltak. Ilyenek voltak a kiskorú gyermekek, az asszonyok és a szolgák.

Pál azonban nem tesz kivételt a családfőkkel és az urakkal sem, hanem az intelmeinek kezdetén ezt írja: „Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében.” A Krisztushoz tartozó minden keresztyén ember életének az alapszabálya ez! Ezért teszi hozzá mindig, hogy az engedelmesség „az Úrban” történjen! Ti, akik egy közösséghez tartoztok, ti, akik mind ugyanabban a Krisztusban hisztek, és Neki engedelmeskedtek, tartoztok egymásnak is az engedelmességgel! Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében! Tartalmilag ezt ismétli Pál apostol újra meg újra: Nemcsak a gyerekeknek, hanem szülőnek is, nemcsak a feleségnek, hanem a férjnek is, és nemcsak a szolgának, hanem uraiknak is.

Így azért kicsit másként hangzik, ugye? Így az engedelmesség, amit Pál elvár a gyülekezeti és a családi közösségben, nem kaszárnyai értelemben értendő! Az apostol nem valami katonás engedelmességet követel, sokkal inkább egy szeretettel teli légkörről beszél! Ennek kell uralkodnia a keresztyén családban, és minden keresztyén közösségben.

Gondoljuk csak végig, mi minden van ebben a szóban, hogyan is tudunk mi „engedelmeskedni” egymásnak! Benne kell, hogy legyen az alázat, és a másikra való odafigyelés. És engedelmeskedni úgy tudunk, ha nyitottság és elfogadás van bennünk a társunk felé! Igen, érezzük, hogy az ilyen engedelmességhez a szeretet áll a legközelebb! „Engedelmeskedjetek egymásnak.” Azt is mondhatná: „Szeressétek egymást.” Szeretettel, elfogadással és alázattal forduljatok egymás felé a közösségeitekben, mert ez helyes a Krisztusban hívők között!

Így tegyük most gondolatban az Igének a „mérlegére” családjainkat, a légkört, amit kialakítunk, a hangnemet, amit használunk egymás felé, és szavainkat, hogy milyen indulatot hordoznak, visznek át a másik felé…

Az is kiderül az Igéből, hogy a gyermek engedelmessége mögött Isten parancsa és ígérete áll. Az apostol az ötödik parancsolatra hivatkozik: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy”. Tiszteld, hogy Isten áldása rajtad legyen! Tiszteleted, engedelmességed az Istenre nézve történjen! Nagyon lényeges ez! A szülő az Istent képviseli!

Az apostol szavait a lélektan is alátámasztja. A 4-5 éves gyermekek minden tekintélyt, így az Istent is a szülőről mintázzák, olyannak képzelik! Ha szigorú, ha engedékeny, ha szereti, ha ellöki magától! Isten olyan, mint az édesanyám. Olyan, mint az édesapám. Gondoljunk csak bele, mi mindent jelent ez! A kép, amit kisgyermekként megőriz magában, természetesen később is befolyásolja az Istenről alkotott képét, a felnőttkori hitét is!

Ezt látjuk itt, hogy az apostol is így érti, a szülő az Isten képviselője. A neki való engedelmességhez van kötve Isten áldása, a hosszú élet, hogy „jó dolgod legyen”.

Ugyanakkor a szülőnek pedig azt helyezi szívére: Ne éljen vissza helyzetével! Az apák szerepét hangsúlyozottan említi Pál, ennek az az oka, hogy a korabeli társadalomban a családapák teljes hatalommal rendelkeztek szolgáról, gyerekről. Általános volt, hogy a gyereket másodlagosnak, nyűgnek tekintették. Ezt tiltja Pál a keresztyén családokban. Korlátokat állít, ne ingereljék őket, ne éljenek vissza hatalmi helyzetükkel, hanem neveljék Jézus tanítása szerint a rájuk bízottakat!

Az akkori társadalomban a kiskorú gyermek alávetett szerepben volt. Ma viszont talán épp a fordítottja a helyzet. Nagyon sok családban a gyerek a főnök, és csakis az ő akarata érvényesül. Nem divatos ma arról beszélni, hogy szabályok kellenek akár a családban, akár az élet más területein. Ki szereti, ha a kötöttségeket, kötelmeket, kötelességeit emlegetik neki? Mind mögött csak megkötöző láncokat érzünk. Pedig jól tudjuk, hogy a kötélnek sokszor életmentő, megtartó szerepe van. Összetartja, aminek nem kellene széthullani. Ahogyan a virágcsokor egyes szálait is összekötik, hogy szét ne hulljon.

Mi ez az összetartó, összekötő erő itt az Igében? Az Úr tanítása! „Neveljétek az Úr tanítása szerint.” Az apostol intő szavai szerint ez az az erő, ami a közösségeinket, családjainkat, gyülekezeteinket egyben tarthatja! Ez a középpont, az alapszabály.

Az igében kirajzolódik előttünk egy olyan ideális család képe, ahol szeretet uralkodik, ahol tudnak engedelmeskedni egymásnak, alázattal fordulnak egymás felé. Ahol az engedelmesség gyümölcseként Isten minden jót és hosszú életet ad. És kiderül az is: mindez ott valósul meg, ahol Krisztus tanítása szerint zajlik az élet, vagyis az Ő vezetése szerint!

Ki-ki a saját példáján gondolja át: Milyen elvek szerint vezetjük közösségeinket, családjainkat? Ki irányít, kinek az akarata érvénye-sül? A mai ünnepnapon vigyük imádságainkban Isten elé az édesanyai hivatást, mely leginkább hatással van egy-egy család életére!

Kérjünk Urunktól alázatot és engedelmességet, hogy rajtunk keresztül is érvényre juthasson Krisztus ereje és vezetése! Ő képes összetartani közösségeinket, családjainkat! Ő tud Lelke által újra áldást hozni életünkbe!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

8 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára