Választ kérő evangélium

Alkalom: 
Húsvét vasárnap
Dátum: 
2014. április 20. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 17,30-34

Olvasmány: Lukács evangéliuma 24,1-12
Alapige: Apostolok Cselekedetei 17,30-34

"A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból." Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták: "Majd meghallgatunk erről máskor is." Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett: közöttük az areopágita Dioniziosz is, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások."

A Feltámadás ünnepén az Életet ünnepeljük: Jézus életét, és az általa nekünk adott reménységet. A feltámadás üzenete ellentmond minden emberi logikának, és olyan erővel érkezik meg hozzánk, emberekhez, hogy mindenképpen válaszadásra késztet.

Erre látunk példát a felolvasott történetben, amikor Pál Athénban, a görög provincia fővárosában hirdeti az evangéliumot. Mindaddig türelmesen hallgatják az emberek, amíg Isten teremtő és gondviselő munkájáról beszél, de amikor Krisztus feltámadását említi, hirtelen felkavarodik az állóvíz, s a hallgatóknak így vagy úgy, de reagálniuk kell! „Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások azt mondták: majd meghallgatunk erről máskor is. Néhányan azonban csatlakoztak, és hívővé lettek.”

Itt és most, közöttünk is, amikor megszólal Krisztus feltámadásának örömhíre, az választ vár tőlünk! Ha századszor halljuk, hát századszor is választ vár! Nem hagyhatjuk válasz nélkül, mert halandók vagyunk. Ingmar Bergman: A hetedik pecsét c. filmjének visszatérő motívuma, hogy a főszereplő lovag a Halállal játszik sakkpartit. Éli az életét, vívja küzdelmeit, és időnként megjelenik a Halál egy csuklyás alakjában. Előkerül a megkezdett állás, neki pedig lépnie kell. Ha le tudja győzni, életben maradhat.

Egész életünk végső soron erről szól: lépéseket teszünk a gyengeségeink ellen, küzdünk betegségek ellen. Néha egészen közel jön hozzánk a halál különféle alakokban, nekünk pedig lépnünk kell valamit.

A mai ünnep örömhíre az, hogy Krisztus legyőzte a halált. Az viszont, hogy győzelméből mit nyerhetünk, hogy mit segíthet a mi halállal folytatott játszmáinkban, az már mi hitünk válaszán múlik!

Az athéniek háromféle választ adtak, tanulságos megnézni ezeket.

A gúnyolódók csoportjánál Pál szavai teljes elutasításba ütköztek. Hallották a feltámadást és gúnyolódni kezdtek. Ők azt a választ adták, hogy ez képtelenség és badarság. A halálból nem lehet visszajönni.

Athén akkoriban a sztoikus filozófia fellegvára volt. E tanítás szerint a világban minden szigorú következetességgel történik. A világ rendje szigorú logikára épül, ebben pedig nincsen helye a feltámadásnak.

Megdöbbentő, hogy ez az elutasítás még az evangéliumok húsvéti történeteiben is jelen van! Az asszonyok látva az üres sírt mennek az apostolokhoz, elmondják, amit hallottak: Jézus nincs a halottak között; ők azonban ezt „üres fecsegésnek” tartották! Nem hitték! Pedig láttak betegeket meggyógyulni, látták Jézus életadó hatalmát, látták kijönni a sírból Lázárt… Mégis első reakciójuk az elutasítás. Majd csak a Jézussal való személyes találkozás juttatja el őket a teljes bizonyosságra.

A tanítványok példája adjon biztatást mindazoknak, akiket még akadályoz valami a látásban. Akik még nem tudnak mit kezdeni a feltámadás örömhírével! Tartsuk nyitva magunkat Krisztus előtt! Hogy közel jöhessen hozzánk, hogy Lelke által megérinthessen, és érezhessük szeretetét!

A második a halogatók csoportja volt. Azt mondták Pál szavaira: „Majd meghallgatunk erről máskor is.” Ők még nem akartak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ők nem ellenségesek, csupán mindig valami egyéb dolguk van, valami más mindig fontosabb. Időt kérnek.

Úgy érzem, hogy ők állnak legközelebb a mai emberhez. Hozzánk, akiknek mindig kevés az időnk, mindig szaladunk, szét-stresszeljük magunkat, és a kevés időből is éppen a saját lelkünkre, Isten ügyére jut a legkevésbé. Időt kérünk, halogatunk.

Az evangéliumok leírják, ahogyan Jézus különböző embereket megszólít: „Jöjj és kövess engem!” Hívja őket tanítványul. A legnagyobb lehetőséget kínálja, hogy hitben, lelkiekben növekedjenek, az élet teljességét megismerjék mellette. Ők mégis kifogásokat keresnek: „követlek, de előbb engedd, hogy búcsút vegyek…”; „követlek, de előbb hadd rendezzem családi ügyeimet”; „követlek, de…”

Azóta ismétlődik ugyanez, százféleképpen tudjuk mi is ragozni. „Majd meghallgatunk máskor.” A fiatal azt mondja: még előtte az élet, még előbb ki kell próbálnia sok mindent. A középkorúnak túl sok a gond, a munka, minden fronton helyt kell állnia. Az idős embernek túl sok a baj, a betegség, előbb azokon akar úrrá lenni. „Majd meghallgatunk máskor…”

Pál akkor eltávozott közülük, és nem tudjuk, volt-e az athéniek számára ilyen „máskor”, kaptak-e még újabb lehetőséget. Itt mindenesetre a beszélgetés megszakadt. Ez az alkalom számukra elszaladt.

Legyen ez mindannyiunk számára szóló figyelmeztetés: Az Ige óva int, nehogy a „majd később” legyintő halogatása egyszer csak váratlanul a „túl késő” keserűségévé legyen!

Végül a harmadik csoport: Voltak ott néhányan, akik „csatlakoztak hozzá, és hívővé lettek”. Kevesen voltak, de ez a kevés volt az eredmény! Pál athéni missziójának gyümölcse azok voltak, akik komolyan vették tanítását, és hittek neki.

Akár csalódottak is lehetnénk: csak ennyi? Egy felvilágosult helyen, népes hallgatóságból miért ilyen kevesen? Vigyázzunk azonban a számolgatással, hiszen a hit soha nem matematika, hanem személyes kérdés! Pálról sem olvassuk, hogy csalódott lett volna. Megtette, amit Isten rábízott, és néhányan csatlakoztak.

A számoknál sokkal fontosabb, hogy akik csatlakoztak, nyilván megéreztek valamit a szavak mögött! Annyi szép szónoklatot és bölcselkedést hallgattak már végig, de ez most más volt! A Feltámadt Krisztusról szóló tanításban erőt éreztek, reménységet és életet találtak!

Ez a kis gyülekezet volt az athéni húsvét eredménye. Hallottak a feltámadásról, és csatlakoztak a feltámadott Krisztushoz.

Nálunk vajon milyen a folytatás? Elhangzik a húsvéti történet, hirdettetik a Feltámadott Krisztus. Vajon milyen fogadtatásra talál? Milyen válasz fogalmazódik meg bennünk?

Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, és adja meg mindannyiunknak, hogy felismerjük és elfogadjuk azt a reménységet, amit Krisztus feltámadása hozott!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

(Lukács evangéliuma 19,10)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban
Evangélikus istentisztelet lesz július 5-én, vasárnap 14 órakor a templomban Lampért Gábor siófoki evangélikus lelkész szolgálatával. Szeretettel várunk mindenkit!
• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők a refkenese.hu honlapunkon, valamint gyülekezetünk Facebook-oldalán.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára