Keresztyén reménységünk

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap
Dátum: 
2014. november 2. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jel 22,1-7
Audio: 

Olvasmány: Jelenések könyve 21,1-7
Alapige: Jelenések könyve 22,1-7

"Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.
És ezt mondta nekem: "Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit."

Az elmúlt napokban sokan álltak meg egy-egy sír mellett, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Ebben az időszakban annyira közel tud jönni hozzánk a halál, a temető, az elmúlás, hogy bizonyosan jót tesz lelkünknek, ha a mai istentiszteleten a folytatásra tekintünk. Arra, ami a temető, a halál után következik. Arra a jövőre, amit Isten készít el övéinek.

A mai igék a keresztyén reménységünkről szólnak. Azt kérdezik tőlünk: Meddig látunk előre a hitünkkel?

A Jelenések könyve végén Isten az újjáteremtett világot mutatja meg látomásban Jánosnak. Az újjáteremtett világban láthatja a mennyei Jeruzsálem csodálatos szépségét. A most felolvasott rész pedig bemutatja az élet vizének folyóját és az élet fáját, mely népek gyógyítására szolgál.

A látomás azért is különleges, mert van egy ószövetségi testvére (Ezékiel könyve 47). A próféta látja az élet forrását, mely a templomból fakad, s amerre csak folyik, meggyógyítja, ihatóvá teszi a sós vizeket, élet fakad a nyomában. És a partján a fák havonta hoznak gyümölcsöt, levelei pedig orvosságként gyógyításra szolgálnak!

Isten ezzel a jövőképpel tehát végigkíséri népét! Reménységet adott a próféta korában, aztán János apostol idejében, és reményt ad ma is! Ő nem fecseg, és nem váltogatja véleményét. Szavai megbízhatók, ígéretére teljes bizalommal rátehetjük életünket!

Mi jellemzi tehát azt a jövendőt, amit Isten készít nekünk? A két legfontosabbat szeretném az igéből kiemelni.

Először is az, hogy Isten különleges módon, leplezetlenül lesz jelen. Erről olvastunk az igében, hogy Isten, a győztes Krisztus ott van övéi között, övéi imádják őt, és „látni fogják az ő arcát”.

Isten „orcája” nagyon fontos kifejezés a Bibliában, hiszen az Őt magát jelenti. Azt, hogy ott van népével, jelen van segítő erejével.

No de Isten arcát látni? Ez talán teljességgel elképzelhetetlen számunkra, hiszen Isten nem látható. Mózes, amikor Isten találkozni akart vele a Hóreb hegyénél, látni akarta Istent a maga teljes valójában. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet! De az Úr ezt mondta neki: Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon.

És mégis, ha jól meggondoljuk, az egész Újszövetség pontosan arról szól, hogy Isten megmutatja magát nekünk! Jézusban mutatja meg magát legpontosabban, ahogyan közénk született emberként, ahogyan övéi közt élt, tanított és gyógyított, és ahogyan keresztre feszítették, de harmadnapra feltámadt. Így mutatja be magát a mi Istenünk! Ő ilyen, és egészen kézzelfogható módon jelen van a mi életünkben, megtapasztalható az ereje, segítő hatalma!

Látjuk-e vajon Jézusban Isten „arcát”? Engedjük-e, hogy valósággá legyen a mi életünkben? Engedjük-e, hogy hasson ránk, vezessen minket?

A másik, ami az Isten által készített jövőt jellemzi, az az eddig elmondottakból, Isten jelenlétéből fakad. Ahol Isten jelen van, ott áldásai is jelen vannak, mellette bőség van, és gyógyulás!

A látomásban gyönyörű kép mutatja ezt be nekünk. Természetesen a látomás képeit soha nem szabad szó szerint érteni, inkább úgy, ahogyan a szimbólumokat, amik önmagukon túl mutatnak: A látomások képei is mélyebb értelmet hordoznak!

Az élet fája havonta hozza meg gyümölcsét, tizenkétszer érik be minden évben. Nyilván ilyen fa a vegetáció és a természet szabályai szerint nem létezhet – Isten világában azonban igen! Hiszen ez a kép pontosan Isten gazdagságát jelzi, ajándékait, amikkel bőségesen ellátja övéit! Így gondoskodik a Benne bízókról!

A fa levelei pedig a népek gyógyítására szolgálnak. Mert Isten mellett itt nincsen többé betegség és halál.

Mindannyian rászorulunk Isten meggazdagító és gyógyító jelenlétére. Vannak hiányaink, és sok mindenben szükséget szenvedünk. És mindannyian hordozunk terheket, viselünk betegségeket, sebeket. Akár tényleges, testi értelemben, akár sebeket a lelkünkben, csalódást, magányt, elutasítást. Minden hiányunkra és minden fájdalmunkra Isten jelenléte az életünkben adhat egyedül megoldást!

Hogyan nyerhetjük el? A válasz egyszerű: Jézusban, Jézussal együtt.

Nagyon sok újszövetségi történet igazolja, hogy Isten bősége, meggazdagító jelenléte, és gyógyító ereje is Jézusban lett valósággá.

A kánai menyegző történetében pl. a nagy mennyiségű és finom bor nem valami bűvésztrükk volt Jézustól, hanem jel! Előképe ez Isten eljövendő országának, ahol Isten áldásainak bősége jelenik meg!

Hasonló volt a helyzet az ötezer megvendégelésénél is: Jézus mellett nem fogy el az ennivaló, mert Ő bőségesen gondoskodik a rábízottakról, övéiről!

És számtalan történet mutatja be, ahogyan Jézus gyógyít. Mi is történik ilyenkor? Amikor visszaadja valakinek az egészségét, akkor Jézus helyreállítja a teremtett világ harmóniáját! Helyreállítja az ember testében, lelkében mindazt, ami a bűn miatt elromlott, és nem jól működik!

Hát mindezeknek a megvalósulását láthatjuk a mai igében. Isten ilyen jövőt készít nekünk. Jézus pedig egykor és ma is ezért munkálkodik szüntelen, hogy ez minél teljesebben megvalósuljon. És amikor tanítványait kiküldi a misszióba, az evangélium hirdetésére, ők is ebbe a munkálkodásba állnak bele. És a mi világunkban, a mi életünkben is ugyanez a feladat. Hogy együttmunkálkodjunk a mi Urunkkal annak érdekében, hogy a saját életünkben, a közösségeinkben és a teremtett világban is az Ő uralma, gazdagító szeretete és gyógyító ereje áramolhasson tovább!

Merítsünk hát reménységet Isten ígéretéből! Lássunk el egészen az Általa készített jövőig! Fogadjuk el Tőle ezt az igét, fogadjuk el ajándékait, hogy jelen lehessen életünkben meggazdagító és gyógyító erejével!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Kegyelemből van üdvös-ségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."

(Efézusi levél 2,8)

Igehirdetések

2019.07.14.
Bír 16,28a; Rm 15,1
2019.06.30.
Ézs 55,1-3
2019.06.23.
5Móz 34,4; Zsid 11,27

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Július 27. szombaton 18 órakor Zenés Áhítat Palotás Gábor ütőhangszeres művész szolgálatával. – Július 28. vasárnap 20 órakor a Neked8, nyolctagú kamarakórus ad koncertet templomunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára