Veletek együtt "történek"

Alkalom: 
Reminiscere - Böjt 2. vasárnapja
Dátum: 
2013. február 24. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 8,21-32
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 8,21-32
Alapige: János evangéliuma 8,31-32

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Mostanában többször is hallottam ilyesféle mondatot bibliaolvasó emberektől: „Elolvastam a napi igét, de bizony semmit se tudtam vele kezdeni. Nem értem, mit akar jelenteni.”

Előfordulhat ez pl. azért, mert olyan ószövetségi szakasz kerül elénk, ami tele van brutalitással, öldökléssel, emberi gonoszsággal – valóban nehéz az ilyenből valami lelki üzenetet kihallani. Vagy nehéz lehet egy igerész azért is, mert fura, ma már nem használt kifejezések vannak benne – jó, ha valaki ilyenkor segíteni tud az értelmezésben.

A mai igénk is a megértés témáját hozza elénk. Pontosabban a beszélgetés, amit hallottunk, tele van meg nem értéssel, félreértéssel. A séma mindig ugyanaz: Jézus mond valamit, amit aztán a hallgatói félreértenek vagy félremagyaráznak. „Keresni fogtok engem - mondja Jézus –, de ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” Erre azt kérdezik: „Talán meg akarja ölni magát?” Miről beszél, hová akar menni?

Később azt mondja Jézus: „Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” Erre visszakérdeznek: „Ki vagy te?”

Ezt a szóváltást érdemes jobban is átgondolni. Nekünk, mai igehallgatóknak valóban kissé rejtélyesnek tűnhetnek Jézus szavai. De nekik, akik akkor hallgatták, egyáltalán nem! Ugyanis akik az Ószövetség legfontosabb történeteit ismerték, azokon nőttek fel, s talán kívülről fújták azokat, ők pontosan tudhatták, hogy ezzel az ünnepélyes kifejezéssel: „én vagyok” – mindig az élő Isten nyilatkoztatta ki magát!

Mózesnek bemutatkozik az égő csipkebokorból: én vagyok atyáid Istene, majd később ezt mondja magáról: „vagyok, aki vagyok”. Nem is lehet pontosan visszaadni e kijelentés gazdagságát. Ugyanis ez a „vagyok” a héberben folyamatos igeidőben van: az vagyok, aki leszek, az vagyok, aki veled leszek; veled együtt „történek”, ott leszek minden utadon.

Ugyanebben az értelemben mondja Isten később az egész népnek a Sínai-hegynél: én az Úr vagyok, a te Istened, aki megszabadítottalak, én veled vagyok, veled leszek vándorlásodban, küzdelmeidben segítelek.

Igen, itt is, Jézus személyében az élő Isten beszél hallgatóihoz! Isten Messiása, Isten Fia ő, aki nemsokára felemeltetik a kereszten, és akkor majd – mondja Jézus – megtudjátok, hogy „én vagyok”. Értetek vagyok.

„Én vagyok”, akiben ha hisztek, nem kell bűneitekben maradnotok. Akit, ha befogadtok, valódi belső szabadságot találtok!

És hallgatói ezt kérdezik: „Ki vagy te?” Nem értjük, mit mondasz…

Vajon mi mit tehetünk azért, hogy jobban értsük Őt? Hogyan juthatunk el oda, amiről Jézus beszél: megtartjátok igémet, tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot. Hiszen mi az Ő tanítványai vagyunk, szeretnénk megismerni az igazságot, Őt magát – de annyira le tud lombozni, amikor valami érthetetlenbe ütközünk a Bibliában!

A Reformátusok Lapja legutóbbi számában olvastam egy kedves kis történetet, ami nagyon ide kívánkozik:

„A történet egy öregemberről szól, aki a hegyek között élt az unokájával. A nagyapa korán reggel már kint ült a konyhában, és olvasta régi, megkopott Bibliáját. Az unokája, aki szeretett volna olyan lenni, mint ő, igyekezett utánozni a nagyapát. Egyik nap így szólt hozzá: „Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát, mint te, de nem értem, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?

A nagyapa rátette a szenet a tűzre, és csöndesen azt mondta: „Fogd ezt a szeneskosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, de az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért.

A nagyapa nevetett, és azt mondta: „A következő alkalommal jobban szedd a lábad!” – és visszaküldte, hogy próbálja meg újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva lihegte nagyapjának, hogy lehetetlen így vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen kosár helyett. De az öregember ezt mondta: „Ne a vödörrel hozz vizet, én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel eléggé.” Azzal el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, már csak azért törte magát, hogy nagyapja lássa igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen jóval azelőtt, hogy elérte volna nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni: Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod!” Az öregember azt mondta: „Nézd csak meg a kosarat!” A fiú ránézett, és a kosár egészen más volt. A régi, fekete szeneskosár megtisztult, mintha új lett volna.

„Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten Lelkének munkája. Átalakít minket, hogy megtisztuljunk, és lassan Krisztushoz, a Fiához legyünk hasonlók.”

Valóban, miközben olvassuk az Igét, talán kínlódunk is a megértésével, de azért közben Isten is végzi a maga munkáját Lelke által! Ha mi nyitva vagyunk Isten előtt, és érteni szeretnénk Őt, Ő betölti a mi nyitottságunkat, kijelenti magát nekünk.

Jézus pontosan erről beszél a mai igében! Amikor ő a tanítványságra gondol, az egészen konkrét életközösséget jelentett! Ez nem olyasmi, mint egy iskola, ahol előbb-utóbb majd csak kicsöngetnek, vége a tanításnak, haza lehet menni. A Vele való életközösségben Ő átjár, átformál bennünket, alakítja gondolatainkat.

A tanítványaim vagytok. Ezzel azt mondja Jézus: Mellettem vagytok, hozzám tartoztok, én pedig tihozzátok. Együtt éljük a napjainkat. Természetes, hogy beszélgetünk egymással. Nektek gyakran kérdéseitek vannak felém, még gyakrabban különféle kéréseket tártok elém. Pedig van valami, ami még a megértésnél is fontosabb: maga az életközösség! A tanítványaim vagytok, én veletek vagyok, és ebben a mindennapi közösségben formálódtok, fejlődtök!

Nagyon fontos meglátnunk, hogy amikor Jézus ezt mondja: „Én vagyok” – ez nem filozofálgatást jelent, hogy létezem valahol. Hogy aztán vitákat lehessen lefolytatni arról, hogy létezik Isten, vagy sem. Jézus itt pontosan úgy beszél, mint Isten az ószövetségi népének: Veletek vagyok, veletek együtt „történek”, ott vagyok a mindennapi küzdelmeitekben, ha engeditek! Veletek küzdök, segítelek benneteket.

A böjti időszaknak, amiben élünk, az az értelme, hogy lemondásaink, önkéntes áldozataink révén belül gazdagodjunk, hitünkben erősödjünk!

Isten Lelke indítson minket, hogy gyakorolni tudjuk magunkat a Jézussal való gazdagító életközösségben!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára