Veletek együtt "történek"

Alkalom: 
Reminiscere - Böjt 2. vasárnapja
Dátum: 
2013. február 24. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 8,21-32
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 8,21-32
Alapige: János evangéliuma 8,31-32

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Mostanában többször is hallottam ilyesféle mondatot bibliaolvasó emberektől: „Elolvastam a napi igét, de bizony semmit se tudtam vele kezdeni. Nem értem, mit akar jelenteni.”

Előfordulhat ez pl. azért, mert olyan ószövetségi szakasz kerül elénk, ami tele van brutalitással, öldökléssel, emberi gonoszsággal – valóban nehéz az ilyenből valami lelki üzenetet kihallani. Vagy nehéz lehet egy igerész azért is, mert fura, ma már nem használt kifejezések vannak benne – jó, ha valaki ilyenkor segíteni tud az értelmezésben.

A mai igénk is a megértés témáját hozza elénk. Pontosabban a beszélgetés, amit hallottunk, tele van meg nem értéssel, félreértéssel. A séma mindig ugyanaz: Jézus mond valamit, amit aztán a hallgatói félreértenek vagy félremagyaráznak. „Keresni fogtok engem - mondja Jézus –, de ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” Erre azt kérdezik: „Talán meg akarja ölni magát?” Miről beszél, hová akar menni?

Később azt mondja Jézus: „Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” Erre visszakérdeznek: „Ki vagy te?”

Ezt a szóváltást érdemes jobban is átgondolni. Nekünk, mai igehallgatóknak valóban kissé rejtélyesnek tűnhetnek Jézus szavai. De nekik, akik akkor hallgatták, egyáltalán nem! Ugyanis akik az Ószövetség legfontosabb történeteit ismerték, azokon nőttek fel, s talán kívülről fújták azokat, ők pontosan tudhatták, hogy ezzel az ünnepélyes kifejezéssel: „én vagyok” – mindig az élő Isten nyilatkoztatta ki magát!

Mózesnek bemutatkozik az égő csipkebokorból: én vagyok atyáid Istene, majd később ezt mondja magáról: „vagyok, aki vagyok”. Nem is lehet pontosan visszaadni e kijelentés gazdagságát. Ugyanis ez a „vagyok” a héberben folyamatos igeidőben van: az vagyok, aki leszek, az vagyok, aki veled leszek; veled együtt „történek”, ott leszek minden utadon.

Ugyanebben az értelemben mondja Isten később az egész népnek a Sínai-hegynél: én az Úr vagyok, a te Istened, aki megszabadítottalak, én veled vagyok, veled leszek vándorlásodban, küzdelmeidben segítelek.

Igen, itt is, Jézus személyében az élő Isten beszél hallgatóihoz! Isten Messiása, Isten Fia ő, aki nemsokára felemeltetik a kereszten, és akkor majd – mondja Jézus – megtudjátok, hogy „én vagyok”. Értetek vagyok.

„Én vagyok”, akiben ha hisztek, nem kell bűneitekben maradnotok. Akit, ha befogadtok, valódi belső szabadságot találtok!

És hallgatói ezt kérdezik: „Ki vagy te?” Nem értjük, mit mondasz…

Vajon mi mit tehetünk azért, hogy jobban értsük Őt? Hogyan juthatunk el oda, amiről Jézus beszél: megtartjátok igémet, tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot. Hiszen mi az Ő tanítványai vagyunk, szeretnénk megismerni az igazságot, Őt magát – de annyira le tud lombozni, amikor valami érthetetlenbe ütközünk a Bibliában!

A Reformátusok Lapja legutóbbi számában olvastam egy kedves kis történetet, ami nagyon ide kívánkozik:

„A történet egy öregemberről szól, aki a hegyek között élt az unokájával. A nagyapa korán reggel már kint ült a konyhában, és olvasta régi, megkopott Bibliáját. Az unokája, aki szeretett volna olyan lenni, mint ő, igyekezett utánozni a nagyapát. Egyik nap így szólt hozzá: „Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát, mint te, de nem értem, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?

A nagyapa rátette a szenet a tűzre, és csöndesen azt mondta: „Fogd ezt a szeneskosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, de az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért.

A nagyapa nevetett, és azt mondta: „A következő alkalommal jobban szedd a lábad!” – és visszaküldte, hogy próbálja meg újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva lihegte nagyapjának, hogy lehetetlen így vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen kosár helyett. De az öregember ezt mondta: „Ne a vödörrel hozz vizet, én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel eléggé.” Azzal el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, már csak azért törte magát, hogy nagyapja lássa igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen jóval azelőtt, hogy elérte volna nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni: Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod!” Az öregember azt mondta: „Nézd csak meg a kosarat!” A fiú ránézett, és a kosár egészen más volt. A régi, fekete szeneskosár megtisztult, mintha új lett volna.

„Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten Lelkének munkája. Átalakít minket, hogy megtisztuljunk, és lassan Krisztushoz, a Fiához legyünk hasonlók.”

Valóban, miközben olvassuk az Igét, talán kínlódunk is a megértésével, de azért közben Isten is végzi a maga munkáját Lelke által! Ha mi nyitva vagyunk Isten előtt, és érteni szeretnénk Őt, Ő betölti a mi nyitottságunkat, kijelenti magát nekünk.

Jézus pontosan erről beszél a mai igében! Amikor ő a tanítványságra gondol, az egészen konkrét életközösséget jelentett! Ez nem olyasmi, mint egy iskola, ahol előbb-utóbb majd csak kicsöngetnek, vége a tanításnak, haza lehet menni. A Vele való életközösségben Ő átjár, átformál bennünket, alakítja gondolatainkat.

A tanítványaim vagytok. Ezzel azt mondja Jézus: Mellettem vagytok, hozzám tartoztok, én pedig tihozzátok. Együtt éljük a napjainkat. Természetes, hogy beszélgetünk egymással. Nektek gyakran kérdéseitek vannak felém, még gyakrabban különféle kéréseket tártok elém. Pedig van valami, ami még a megértésnél is fontosabb: maga az életközösség! A tanítványaim vagytok, én veletek vagyok, és ebben a mindennapi közösségben formálódtok, fejlődtök!

Nagyon fontos meglátnunk, hogy amikor Jézus ezt mondja: „Én vagyok” – ez nem filozofálgatást jelent, hogy létezem valahol. Hogy aztán vitákat lehessen lefolytatni arról, hogy létezik Isten, vagy sem. Jézus itt pontosan úgy beszél, mint Isten az ószövetségi népének: Veletek vagyok, veletek együtt „történek”, ott vagyok a mindennapi küzdelmeitekben, ha engeditek! Veletek küzdök, segítelek benneteket.

A böjti időszaknak, amiben élünk, az az értelme, hogy lemondásaink, önkéntes áldozataink révén belül gazdagodjunk, hitünkben erősödjünk!

Isten Lelke indítson minket, hogy gyakorolni tudjuk magunkat a Jézussal való gazdagító életközösségben!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 8 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára