Veled vagyok, megőrizlek

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap
Dátum: 
2013. szeptember 1. 10:30
Alapige: 
1Móz 28,15
Audio: 

Olvasmány: Mózes 1. könyve 28,10-19
Alapige: Mózes 1. könyve 28,15

"Íme én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Mert nem hagylak el..."

A mai napon sok gyermek és fiatal indul el otthonról általános és középiskolai évnyitókra. A nyári pihenés után jön egy újabb nekiindulás a szülői házból – reménység szerint – a tanulás, művelődés, okosodás felé. Ahogy mondani szoktuk, hogy legyen belőlük valaki…

De tanulni nem csak a gyerekeknek kell, van „iskola”, amit sosem járunk ki, utak, amiknek felnőttként is újra és újra neki kell indulni. Tanulni az életet, Istent, egymást és önmagunkat.

A felolvasott ismerős bibliai történet főszereplője Jákob, az Ószövetség jellegzetes személyisége. Sokan ismerjük gyermekkori hittanórákról, de sokszor felbukkan irodalmi, művészeti alkotásokban is. A „csaló Jákob”, a későbbi Izráel, akiről majd egész választott nép neveztetik. Ábrahám unokája, Izsák fia, Ézsau ikertestvére. Élettörténeteit ismerve, sokféleképpen láthatjuk és ítélhetjük meg őt.

Gondolkodhatunk úgy, hogy Ézsau a két fiú közül az „igazi férfi”, aki nap mint nap az életét is kockáztatva vadászik, az erdőt-mezőt járja, egyedül is boldogul, senkire sincs szüksége. Míg a nyámnyila Jákob az anyja szoknyája mellett ül naphosszat. De láthatjuk úgy is, hogy Jákobnak fontos a család, az otthon, a gazdaság, rá mindig lehet számítani, Ézsau pedig felelőtlen, magának való, vajon micsoda családfő lenne belőle! Abban a bizonyos híres jelenetben, mikor a bátyja sikertelen vadászatból éhesen tér haza, vajon Jákob az önző haszonleső, aki az elsőszülöttségi jogot egy tál étellel zsarolja ki testvérétől, vagy éppen Ézsau a nemtörődöm, aki egy tál lencséért lemond arról, ami a legfontosabb, az élethivatása kellene legyen?

Bizony, ennek az „ember-éremnek” is két oldala van! Azért fontos ezt végiggondolni és meglátni, mert akkor számunkra is mindjárt nem egy régi érdekes mese jó vagy rossz hőséről, pozitív vagy negatív figurájáról van szó, hanem egy emberről. Olyanról, mint mi magunk!

Így láthatjuk őt egyrészt a kapcsolataiban – másokkal, Istennel és önmagával, másrészt pedig erőben és erőtlenségben, gazdagságban és nincstelenségben. Egy nagyon is emberi úton, sok mindennel a múltjában, aminek helyre kellene kerülnie, és egy kérdésekkel teli ismeretlen jövő előtt.

Nekünk is szól az Ige, az Úr szava, akárhol is tartunk a saját utunkon, élet-tanulásunkban.

Jákob az elején bizonyára úgy gondolja, hogy nagyon is bírja emberi kapcsolatait. Édesanyjának ő a kedvence, s az idős Izsák, bár Ézsaura büszke, mégiscsak őt látja nap mint nap, ő van ott mellette. A szolgák, a háznép őt ismeri, rá hallgat, s valahogy még a bátyját is kezelni tudja, tud ő bánni vele! No és Istennel? Vele is minden rendben, hiszen őt, Jákobot érdeklik annyira azok a régi történetek nagyapjáról, Isten „barátjáról”, őneki olyan fontos az az áldás is.

Aztán egyszer csak, ezekből a „rendben lévő” kapcsolatokból kizuhanva, ott találja magát azon a sötét éjszakán, teljes egyedül hagyatottságban. Rebekát élve többé nem látja, Izsák elküldte, Ézsau halálosan gyűlöli, de még egy szolgát sem kapott, hogy segítse az úton. Csalódott és csalódást okozott. S most, miután vak édesapját is becsapta, bizonyosan Isten is megveti. Kívül harag, kitaszítottság, belül bűntudat.

Az elején azt gondolhatta, hogy fontos a családban, van jelentősége, hatalma. Fizikai ereje talán nincs annyi, mint bátyjának, de mennyivel okosabb nála! Agyafúrt, és ezt jól használja, jól boldogul és megszerzi, amit akar. De most, a magányos éjszakában csak kiszolgáltatott, védtelen, erőtlen és teljesen eszköztelen. Ugyan, hol a gazdaság, családfőség? Az áldást megszerezte, de vele Istent, Őt nem tudta megszerezni.

Jákob története a mi történetünkre kérdez rá. Emberi kapcsolatokra, amiket emberi módon annyira bírni gondolunk. Mert kötődünk szeretettel, vagy mert talán szükség van ránk, mert függenek tőlünk és – úgy tűnik – hallgatnak ránk. Vetélkedéseinkre és másokkal való küzdelmeinkre kérdez, amikben oly nagyon győzni akarunk. Az istenkapcsolatunkra is, amiről azt véljük, rendben van, hiszen teszünk is érte.

S mégis megtörténik, hogy hirtelen vagy lassan, de szinte érthetetlenül megtörik valami, jön egy csalódás a másikban vagy bennünk, akikre számítanánk nincsenek, s mintha Isten is elfordult volna tőlünk…

Azt gondoljuk, van valamink, mert igyekeztünk, áldozatot hoztunk, erőlködtünk vagy okoskodtunk, megszereztük! Van tehetségünk, értelmünk és erőnk, tekintélyünk és lehetőségeink. S mégis történhet bármikor valami, amiben mindez semmivé tud válni.

Azon a sötét éjszakán Jákobbal nincs más, csak a ránehezedő múlt és az üres jelen. Van-e jövő?

Íme, abban a fekete csendben váratlanul megérkezik a válasz, felragyog az a fényesség, ami a jövőt is be tudja világítani, a múltat is megtisztítani, és a jelent is átmelegíti. Isten válaszol: Igen, van jövőd, de nem egyedül benned, nem önmagadban, megszerzett emberekben és javakban! „Megszerzett” áldásban. Hanem a megszerezhetetlen, de önmagát ajándékozó Istenben! Aki a téged életútnak indító Teremtő, annak végén ítélő Bíró, s mégis úgy szólít meg, mint aki a te Istened: veled vagyok!

Jákob most egyedül maradt, de ismerjük a történetét, Betúélnál majd otthonra lel, kap szerelmet, feleségeket, fiakat, Józsefet és testvéreit. Egy napon majd Ézsauval is kibékül, és viszontláthatja még apját is. Mert az Úr önmagával is kibékíti, mikor a Jabbók révénél, több mint húsz év múlva azon a másik magányos éjszakán önmagával és Istennel kell viaskodnia. Lesz gazdagsága, hatalmas nyája, szolgái, s egyszer majd az a föld is az övé lesz, amelyről most menekül.

Megőrizlek és visszahozlak, nem hagylak el, mondja az önmagát nekünk ajándékozó Isten, akitől ajándékba lehet kapni igazán az emberi kapcsolatainkat, s úgy már tudunk hálával élni velük, felelősen elhordozni őket, s tudjuk el is engedni, mikor annak jön el az ideje. Akitől ajándékba kaphatjuk a békességet önmagunkkal is, mert megtisztít, megújít és megerősít. Megbocsát és kibékít. Akitől ajándékba kapva lehet igazán miénk mindaz, amink van.
Aki megszólít: Veled vagyok. Ott voltam a múltadban, itt vagyok a jelenedben, és én vagyok a jövőd.

Nekünk is szól Istennek az egész Szentíráson, a Teremtettségen is átragyogó üzenete, ami a testté lett Jézus Krisztusban beteljesedő valósággá lett: Immánuél = Velünk az Isten!

„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára