Láss! Hited megtart

Alkalom: 
Estomihi vasárnap
Dátum: 
2013. február 10. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 18,41-42
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 18,31-43
Alapige: Lukács evangéliuma 18,41-42

Amikor közel jött, megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" Ő így szólt: "Uram, hogy lássak." Jézus ezt mondta neki: "Láss! A hited megtartott."

„Aztán úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére!” Ha valaki ilyen szavakkal bíz ránk valamit, akkor biztosak lehetünk benne, hogy szá-mára igen értékes dologról van szó. Talán egy pótolhatatlan dokumentumról, vagy egy nagy értékű tárgyról. Érdekes, hogy pénzre nem szoktuk ezt a kifejezést használni, de személyes értékeinkre igen.

A szemünk fénye, a látásunk valóban az életünk pótolhatatlan értéke. A szemünk, attól kezdve, hogy kinyitjuk, egész nap rengeteget dolgozik értünk. Elképesztő mennyiségű információt kapunk rajta keresztül, gondoljunk akár az olvashatókra, a színekre, de az emberi kapcsolatainkban is tájékozódni segít: egy pillantással felmérjük, milyen lelkiállapotban találjuk a másikat, s ha éppen rossz a kedve, a kérésünket máskorra halasztjuk.

Nehéz elképzelni, hogyan tudnánk a látásunk nélkül élni. Pedig ha néha belegondolnánk, még inkább megbecsülnénk ezt az ajándékot!

Gondoljuk el például, hogyan oldanánk meg azt a játékos feladatot, hogy bekötött szemmel ki kell mennünk innen a másik terembe egy pohár vízért. Hogyan tapogatóznánk itt a teremben a székek között, vigyázva, nehogy elessünk. S ha kibotorkáltunk, hogyan keresnénk egy poharat a szekrényben, vigyázva, nehogy eltörjünk valamit, s aztán a tele pohár vízzel hogyan tapogatóznánk vissza ide, a helyünkre. A feladat amúgy roppant egyszerű volna, de látás nélkül bizony még az elesés vagy a sérülés veszélye is benne van.

Amikor a jerikói vakot odavezették Jézus elé, a szeme fényét kérte Jézustól, hogy ne kelljen többé sötétbe zárva élnie. Biztosan hallott előzőleg Jézusról és gyógyításairól, s most itt volt az ő nagy lehetősége! Kitartóan kiáltozott hát utána, senki nem tudta elhallgattatni, s mikor végül ott állt előtte, ennyit kért: „Uram, hogy lássak.”

Talán mindannyian éreztük már úgy magunkat, mint az előbbi játékos példában. „Székek”, különféle akadályok közt tapogatóztunk. Haladni szerettünk volna, hogy célunkat elérjük, de mindig beleütköztünk valamibe. Vagy valakibe. Éreztük, hogy minduntalan utunkat állják, gáncsolnak minket láthatatlan erők. Sőt, talán az is ismerős, hogy orra bukunk, és jól megütjük magunkat – óriásit csalódunk egykori barátban, vagy közeli rokonban. Bizony, nagyon nehezen gyógyulnak az ilyen sérülések, belső, lelki „zúzódások”! Milyen jó lenne mindig előre látni, és tisztán látni a lelki csapdáinkat, és nem vakon tapogatózni a dolgainkban! Milyen jó lenne odaállni Jézus elé, és ennyit kérni: „Uram, hogy lássak!”

Az eddigiekből is már nyilvánvaló: ez a történet nem csupán a testi látásról szól. A teljes tisztánlátáshoz nem elég a jó szem, sem egy jó szemüveg, ha már ott tartunk.

Saint-Exupéry „A kis herceg” című meséjéből talán a legtöbbet idézett mondat az, ami a róka és a kis herceg búcsúzásakor hangzott: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” És a kis herceg megismételte, hogy jól az emlékezetébe vésse: „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

A jerikói vak történetében is pontosan ezt látjuk. Itt nemcsak a testi látásról van szó, hanem arról, amikor valaki a lelkével is lát! A hitéről.

A látást és a hitet Lukács evangélista a felolvasott két történettel kapcsolja össze: Először bemutatja Jézus tanítványait, akik testileg látnak, lelkileg azonban vakok, hiszen Jézus szavainak értelme „rejtve maradt előlük”. Ezután írja le a jerikói vak esetét, akit viszont a lelki látása, a hite vezeti a gyógyulás helyére, Jézushoz.

Jézus mondatában is összekapcsolódik a látás és a hit. „Láss! A hited megtartott.” Bizonyára több mondat is elhangozhatott a helyszínen, de nekünk ennyi őrződött meg az evangéliumban. Ízlelgessük csak, hogy e néhány szóval is milyen sokat mondott Jézus ennek az embernek!

„Láss! A hited megtartott.” Most visszakapod szemed világát, de látásod a hiteddel együtt teljes. A hited tart meg téged – a látásod ehhez nem volna elég. A hited vezetett ide hozzám: volt bizalmad, hogy gyógyulást kérj tőlem. A hited tett kitartóvá téged a kiáltásban: nem tudtak téged lepisszegni, elhallgattatni, mert te annál hangosabban szólítottál engem. Most, hogy meggyógyultál, most már teljesen látsz: a szemeddel és a hiteddel.

Jó nekünk is most Jézus szavait hallani. Ő a Lelke által most bennünket is arra biztat: Őt keressük mindig, ha valami zavaros az életünkben, ha összekuszálódtak a szálak, s már érezzük, hogy nem tudjuk azokat kézben tartani. Őt keressük, ha szeretnénk tisztán látni. Ha megütöttük magunkat, ha lelki sérüléseink vannak: Legyen bizalmunk Benne, mert Tőle kérhetünk gyógyulást! De csakis úgy, hogy ott vagyunk Előtte, és megszólítjuk Őt. Csendességeinkben, imádságainkban bármikor megtalálhatjuk Őt. Beszéljünk Hozzá, és hallgassuk meg, amit Ő mond nekünk: kinyitva Bibliánkat, vagy amint most is tesszük, az igére figyelve.

Azzal kezdtem, hogy a szemünk fénye felbecsülhetetlen érték. Most hadd tegyem hozzá azt is: A látásunk nemcsak nekünk, hanem Istennek is nagyon értékes! Különlegesen óvja, félti, és kitüntetett helyen tartja!

Ha egymásra nézünk, vagy a tükörbe, megcsodálhatjuk a Teremtő Isten bölcsességét. Szemünk ugyanis csontok által jól védett helyen, mégis a testünk szinte legmagasabb pontján helyezkedik el! Így tud igazán segíteni nekünk, rálátást ad a környezetünkre, értékes információkkal szolgál egész életünkben, tájékozódni segít.

Adjuk meg ugyanezt a kitüntetett védelmet és kitüntetett helyet a lelki szemünknek is!

Adjunk helyet és időt minden nap a Jézussal való beszélgetésnek, igyekezzünk fejlődni szava megértésében, hogy lássunk, és a hitünk megtartson!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Valahányszor megtet-tétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg."

(Máté evangéliuma 25,40)

Igehirdetések

2019.09.08.
1Thesz 1,6
2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Presbiteri gyűlést tartunk szeptember 17-én, kedden 18 órakor a Gyülekezeti Házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
• Elhunyt Mocher Istvánné (Szőke Erzsébet) testvérünk szept. 7-én, 66 esztendős korában. Temetése szeptember 16-án, hétfőn 13 órakor lesz a balatonfőkajári temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról
itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára