Láss! Hited megtart

Alkalom: 
Estomihi vasárnap
Dátum: 
2013. február 10. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 18,41-42
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 18,31-43
Alapige: Lukács evangéliuma 18,41-42

Amikor közel jött, megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" Ő így szólt: "Uram, hogy lássak." Jézus ezt mondta neki: "Láss! A hited megtartott."

„Aztán úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére!” Ha valaki ilyen szavakkal bíz ránk valamit, akkor biztosak lehetünk benne, hogy szá-mára igen értékes dologról van szó. Talán egy pótolhatatlan dokumentumról, vagy egy nagy értékű tárgyról. Érdekes, hogy pénzre nem szoktuk ezt a kifejezést használni, de személyes értékeinkre igen.

A szemünk fénye, a látásunk valóban az életünk pótolhatatlan értéke. A szemünk, attól kezdve, hogy kinyitjuk, egész nap rengeteget dolgozik értünk. Elképesztő mennyiségű információt kapunk rajta keresztül, gondoljunk akár az olvashatókra, a színekre, de az emberi kapcsolatainkban is tájékozódni segít: egy pillantással felmérjük, milyen lelkiállapotban találjuk a másikat, s ha éppen rossz a kedve, a kérésünket máskorra halasztjuk.

Nehéz elképzelni, hogyan tudnánk a látásunk nélkül élni. Pedig ha néha belegondolnánk, még inkább megbecsülnénk ezt az ajándékot!

Gondoljuk el például, hogyan oldanánk meg azt a játékos feladatot, hogy bekötött szemmel ki kell mennünk innen a másik terembe egy pohár vízért. Hogyan tapogatóznánk itt a teremben a székek között, vigyázva, nehogy elessünk. S ha kibotorkáltunk, hogyan keresnénk egy poharat a szekrényben, vigyázva, nehogy eltörjünk valamit, s aztán a tele pohár vízzel hogyan tapogatóznánk vissza ide, a helyünkre. A feladat amúgy roppant egyszerű volna, de látás nélkül bizony még az elesés vagy a sérülés veszélye is benne van.

Amikor a jerikói vakot odavezették Jézus elé, a szeme fényét kérte Jézustól, hogy ne kelljen többé sötétbe zárva élnie. Biztosan hallott előzőleg Jézusról és gyógyításairól, s most itt volt az ő nagy lehetősége! Kitartóan kiáltozott hát utána, senki nem tudta elhallgattatni, s mikor végül ott állt előtte, ennyit kért: „Uram, hogy lássak.”

Talán mindannyian éreztük már úgy magunkat, mint az előbbi játékos példában. „Székek”, különféle akadályok közt tapogatóztunk. Haladni szerettünk volna, hogy célunkat elérjük, de mindig beleütköztünk valamibe. Vagy valakibe. Éreztük, hogy minduntalan utunkat állják, gáncsolnak minket láthatatlan erők. Sőt, talán az is ismerős, hogy orra bukunk, és jól megütjük magunkat – óriásit csalódunk egykori barátban, vagy közeli rokonban. Bizony, nagyon nehezen gyógyulnak az ilyen sérülések, belső, lelki „zúzódások”! Milyen jó lenne mindig előre látni, és tisztán látni a lelki csapdáinkat, és nem vakon tapogatózni a dolgainkban! Milyen jó lenne odaállni Jézus elé, és ennyit kérni: „Uram, hogy lássak!”

Az eddigiekből is már nyilvánvaló: ez a történet nem csupán a testi látásról szól. A teljes tisztánlátáshoz nem elég a jó szem, sem egy jó szemüveg, ha már ott tartunk.

Saint-Exupéry „A kis herceg” című meséjéből talán a legtöbbet idézett mondat az, ami a róka és a kis herceg búcsúzásakor hangzott: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” És a kis herceg megismételte, hogy jól az emlékezetébe vésse: „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

A jerikói vak történetében is pontosan ezt látjuk. Itt nemcsak a testi látásról van szó, hanem arról, amikor valaki a lelkével is lát! A hitéről.

A látást és a hitet Lukács evangélista a felolvasott két történettel kapcsolja össze: Először bemutatja Jézus tanítványait, akik testileg látnak, lelkileg azonban vakok, hiszen Jézus szavainak értelme „rejtve maradt előlük”. Ezután írja le a jerikói vak esetét, akit viszont a lelki látása, a hite vezeti a gyógyulás helyére, Jézushoz.

Jézus mondatában is összekapcsolódik a látás és a hit. „Láss! A hited megtartott.” Bizonyára több mondat is elhangozhatott a helyszínen, de nekünk ennyi őrződött meg az evangéliumban. Ízlelgessük csak, hogy e néhány szóval is milyen sokat mondott Jézus ennek az embernek!

„Láss! A hited megtartott.” Most visszakapod szemed világát, de látásod a hiteddel együtt teljes. A hited tart meg téged – a látásod ehhez nem volna elég. A hited vezetett ide hozzám: volt bizalmad, hogy gyógyulást kérj tőlem. A hited tett kitartóvá téged a kiáltásban: nem tudtak téged lepisszegni, elhallgattatni, mert te annál hangosabban szólítottál engem. Most, hogy meggyógyultál, most már teljesen látsz: a szemeddel és a hiteddel.

Jó nekünk is most Jézus szavait hallani. Ő a Lelke által most bennünket is arra biztat: Őt keressük mindig, ha valami zavaros az életünkben, ha összekuszálódtak a szálak, s már érezzük, hogy nem tudjuk azokat kézben tartani. Őt keressük, ha szeretnénk tisztán látni. Ha megütöttük magunkat, ha lelki sérüléseink vannak: Legyen bizalmunk Benne, mert Tőle kérhetünk gyógyulást! De csakis úgy, hogy ott vagyunk Előtte, és megszólítjuk Őt. Csendességeinkben, imádságainkban bármikor megtalálhatjuk Őt. Beszéljünk Hozzá, és hallgassuk meg, amit Ő mond nekünk: kinyitva Bibliánkat, vagy amint most is tesszük, az igére figyelve.

Azzal kezdtem, hogy a szemünk fénye felbecsülhetetlen érték. Most hadd tegyem hozzá azt is: A látásunk nemcsak nekünk, hanem Istennek is nagyon értékes! Különlegesen óvja, félti, és kitüntetett helyen tartja!

Ha egymásra nézünk, vagy a tükörbe, megcsodálhatjuk a Teremtő Isten bölcsességét. Szemünk ugyanis csontok által jól védett helyen, mégis a testünk szinte legmagasabb pontján helyezkedik el! Így tud igazán segíteni nekünk, rálátást ad a környezetünkre, értékes információkkal szolgál egész életünkben, tájékozódni segít.

Adjuk meg ugyanezt a kitüntetett védelmet és kitüntetett helyet a lelki szemünknek is!

Adjunk helyet és időt minden nap a Jézussal való beszélgetésnek, igyekezzünk fejlődni szava megértésében, hogy lássunk, és a hitünk megtartson!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára