Keresni, látni, megtalálni

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap
Dátum: 
2013. június 16. 10:30
Alapige: 
Lk 19,3.10
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 19,1-10
Alapige: Lukács evangéliuma 19,3.10.

"Zákeus kereste látni, hogy ki az a Jézus, de kicsi lévén, nem láthatta...
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

Ez a történet – többek között – a „keresés” története. Először egy emberrel kapcsolatban bukkan fel ez az ige: Zákeus igyekezett látni, „kereste”, hogy hogyan láthatná Jézust. Az eredeti görög ige (dzétein) első jelentése: keresni kutatni, a másik pedig: igyekezni, törekedni.

Úgy tűnik, ebben a dologban Zákeus nagyon profi és motivált. Nagyon tud igyekezni. Az ő mozgását a történetben csupa lendületes ige írja le: először próbálkozik de nem jár sikerrel, aztán kitalálja a megoldást, előreszalad, és felmászik hamar egy útmenti fára. Elszántan és mozgékonyan, „sietve”, ahogy később is olvassuk róla.

Látszik, hogy ez a Zákeus nem egy málészájú, tesze-tosza, amolyan „tedd ki, hadd hűljön” típusú ember. Ő nem akar lemaradni, kimaradni, hanem részesedni, látni és tudni akar – ezért igyekszik és keres. Mai világunkban az ilyenekre mondják, hogy nem elveszett ember.

Gyermekeinket, szeretteinket mi is gyakran biztatjuk, hogy igyekezz! Igyekezz jól tanulni, majd jól dolgozni, teljesíteni, megfelelni, hiszen így tudsz majd érvényesülni! Ezt nem lehet lustálkodva, fél szívvel, tedd oda magad! Jussál egyről a kettőre, boldogulj!

De erre igyekszünk talán mindannyian egy életen át – habitusunktól függő módon és mértékben – tanulásban, munkában, családban, gyermek- és unokanevelésben. Még a kikapcsolódásban is! Oly nagyon igyekszünk korunk adottságainak és divatjainak megfelelően jól érezni magunkat! Olyan nagyon tudunk igyekezni, törekedni – mint Zákeus – keresni…

Egyébként tényleg jól keresett, mármint Zákeus. Gazdag ember volt, egy jól kereső állással, Jerikó fővámszedőjeként.

Vannak, akiknek adottságaik folytán kevésbé kell igyekezni, előnyös külsejük, megnyerő megjelenésük vagy éppen tehetősebb családi hátterük miatt. Hogy Zákeus gazdagnak vagy szegénynek született-e, nem tudjuk. Róla csak annyi derül ki a történetben, hogy alacsony termetű volt. Valamilyen módon tehát biztosan átélte, hogy kicsi, hogy „kevés” - talán éppen ezért tanult meg annyira törekedni és kapaszkodni.

Bizonyára sokan ismerjük a „kicsi vagyok”, „kevés vagyok” érzését. Még a tehetségesebbek, a sikeresebbek is megtapasztalják az „ebben vagy abban nem vagyok elég jó” meghatározó érzését. Kiderül ez abból is, ahogy hiányainkat elszántan ellensúlyozni, kompenzálni próbáljuk.

Azt mondtam Zákeusról, hogy nem egy elveszett ember. Pedig de! Bizony az! Jól keres ugyan – anyagilag, s mégsem találja önmagát.

Tudjuk mint jelentett a vámszedő foglalkozása az újszövetségi korban. Az elnyomó Római Birodalom bérence volt, nekik szedte a vámot és adót, megzsarolva, kényszerítve saját népe fiait. Bevasalhatta a pénzt, ami járt a hatóságnak, és bőven azon fölül is, hogy ő is jól járjon. Honfitársai hazaárulónak, Isten törvényét folyamatosan megszegőnek tartották, az Úr Házába, még a perekben való tanúskodásra is méltatlannak. Megvetett volt és kiközösített, Isten és népe előtt: elveszett!

Zákeus valójában egy önmagát kereső, elveszett ember, főleg ha belegondolunk, hogy a neve magyarul tisztát, ártatlant jelent…

Hiába hát minden igyekezet, ez a gazdag ember mégis az elfogadás, a megbecsülés, a szeretet nincstelen koldusa maradt. Saját népe, vallási közössége és nyilván önmaga előtt is. Nem tiszta, nem ártatlan, nem befogadott, nincs „otthon”!

Csakhogy ebben a történetben kétszer is előfordul ez a „dzétein” = keresni ige. Van még valaki, aki keres. Ő ugyan nem futkározik, nem kapaszkodik, az Ő igéi a szövegben nem olyan lendületesek vagy izgágák. Csak jön. Közeledik. Érkezik. Megáll és megszólít. És vele marad.

Zákeus Jézust „keresi látni”, de nem tudja, mert kicsi, mert kevés. Arról a fáról sincs igazán sok esélye meglátni valóban, hogy ki az a Jézus. Önmaga kicsinységét, tisztátalanságát lombok közt rejtegetve, csak távolról kutatva, csak kívülről szemlélve (ezt jelenti a Zákeusnál használt „horáó” = látni, nézni ige) nem láthatja a lényeget.

Csakhogy itt nem csak Zákeus keres, hanem Jézus is keresi őt. Neki nem számítanak lombok, kicsinység, méltatlanság. Ő lát! (Az Ő nézését a „blepó” = a belső lényeget látni ige fejezi ki) Ő azért jött erre a világra, hogy az elveszett embert megtalálja. Megtalálja Isten számára, hogy visszatérhessen az Atya Házába, és visszaadhassa közösségének, hiszen „ő is Ábrahám fia”. De visszaadhassa egyúttal önmagának is, hiszen a találkozásuk után Zákeus (= tiszta, ártatlan) immár jóvá teszi vétkeit, bőkezűen és felszabadult szívvel adakozik, valóban igazzá lesz és üdvöt nyer.

Az, aki minden gazdagsága ellenére egész életében mindig csak kereső, kutató, vágyakozó, kevés és elégtelen koldus maradt, aki sosem volt elég gazdag, hogy adni tudjon, hogy ne mindig csak még! kapni akarjon, most egyszerre valódi gazdaggá lett, és ad, teljes szívvel, boldogan, gazdagon!

Gazdaggá lett valóban, de nem attól, amit szerzett, hanem amit kapott, Isten ingyen szeretetéből, méltatlanul nyert kegyelméből.

Zákeus története a mi történetünk is.

A mi kicsinységünk, kevés voltunk története. Azé a vágyunké, hogy elfogadjanak, hogy megbecsüljenek, szeressenek, legyen valamink, legyünk valakik. A mi igyekezeteinknek is története, törekvéseinknek, akarásainknak és kereséseinknek.

Mert a mi történetünkben is megjelent az Isten szeretete, Aki Jézusban hozzánk jött, minket keres, nálunk-bennünk akar lakozni, maradni. Lát minket, bár sokszor rejtjük igazi arcunkat, legmélyebb gondolatainkat, érzéseinket, bűneinket, elveszettségünket.

De újra és újra megszólít: Jöjj hamar! Itt vagyok, rád találtam. Visszaadlak Istennek, a Mennyei Atyádnak, és népednek, szeretteidnek, és önmagadnak. Gazdaggá teszlek téged magadat, valóban gazdaggá, a szeretet bőséges forrásává.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára