Isten kézbesített meghívója

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2013. június 9. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 55,1-3a
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 14,12-24
Alapige: Ézsaiás könyve 55,1-3a

"Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!
Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!"

Az Igére való lelki ráhangolódás érdekében először is arra kérem a Testvéreket: Mindenki idézzen fel a közelmúltból egy olyan élményt, amikor meghívták egy kellemes alkalomra, ő pedig a meghívást elfogadta, és nagyon jól érezte magát. Gondolhatunk akár egy családi ünnepre, szülinapi köszöntésre jó társasággal, jó beszélgetéssel, finom falatokkal; vagy éppen egy gyülekezeti alkalomra is, ahol lelkiekben gazdagodtunk, és feltöltődve, jó érzésekkel mentünk haza.

Ha egy ilyen élményt felidézünk, azt mondhatjuk: Jó dolog meghívottnak lenni! Jó érzés, amikor körülvesznek minket, figyelmesek hozzánk, és kiszolgálnak, minden jóval ellátnak bennünket.

A mai Istentiszteleten, amikor ez az ige megszólított minket, most ismét meghívottak lettünk! Maga Isten hív meg bennünket, mert valami nagyon kellemeset, nagyon jót készített nekünk, és szeretné, ha részünk lenne benne! A felolvasott mondatok tele vannak Isten kedves unszolásával. Többszörösen is megerősíti, ismételgeti, hogy „jöjjetek”. Jöjjetek, és egyetek, lakjatok jól, jöjjetek, és élvezzétek a finom falatokat!

Ezzel az igével tehát megkaptuk Isten meghívóját, de mindenképpen érdemes ezt kicsit alaposabban is megvizsgálni. Amikor én felbontok egy meghívót, először csak gyorsan átfutom, miről is van szó, mire hívnak, mikor lesz, el tudok-e menni. De aztán alaposabban is meg szoktam nézni, van-e rajta kép, illusztráció, milyen idézet került rá, sőt, az is sok mindent elárul, hogy milyen papírra nyomtatták.

Isten meghívójából is nagyon lényeges dolgokat tudhatunk meg: Kiket hív, mire hív, és úgy egyáltalán, mi minden derül ki a meghívó feladójáról.

Isten hívásának az első fontos jellemzője, hogy kiemelten azokat szólítja meg, akik szükséget szenvednek! Ő nem úgy tesz, ahogyan mi szoktunk, Ő nem az eseményre „méltókat” hívja, hanem a rászorulókat.

„Ti szomjazók mind, jöjjetek!” S ebbe a szomjúságba ne csak a fizikai szomjúságot értsük bele, hanem mindenféle hiányt, szükséget, minden lelki rászorultságot!

Ti, akik szomjaztok Isten javaira, akik szomjazzátok szeretetét, gondoskodását, jöjjetek! Ti, akik kiszolgáltatott helyzetben vagytok, akik vágyakoztok Isten biztonságára, jöjjetek! Ti, akik szomjaztok a békességre, nyugalomra ebben a zaklatott világban, ti szomjazók mind, jöjjetek!

Milyen lelki állapotban vagyunk itt? Szenvedünk-e hiányt valamiben? Milyen fizikai vagy lelki szenvedés terheli életünket? Nem tudunk nem gondolni most azokra, akik a dunai árvízhelyzet miatt forognak veszedelemben, akik félelemben élnek. Ők is, és mi is, akik velük együtt érzünk: jó tudnunk, hogy Isten hív bennünket. Mint lelki rászorulókat szólít meg.

Isten meghívójából az is kiderül, hogy Ő nem köti feltételekhez a hívását, nincs drága belépő, amit meg kéne fizetnünk.

Biztosan hívtak már minket olyan programokra, amiket nem a mi pénztárcánkhoz szabtak. Egy különleges koncert, vagy egy álomutazás: talán szívesen elmentünk volna, de az ára igen borsos lett volna.

Isten a meghívóján kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy amire hív, azt „nem pénzért és nem fizetségért” kapjuk. Sokkal inkább szeretetből akar részesíteni benne, kegyelméből ajándékoz meg vele. Ez olyan meghívó, ami egyben belépő is. Nem kell semmit teljesíteni, megfizetni, hanem csak elfogadni kell a hívást, hogy a miénk legyen.

Az eddigiekben tehát megtudtuk, hogy Isten a szükségben lévőket hívja meg, és hogy fizetni sem kell érte. Ezek után még inkább meglepő, hogy amire meghív, azt a bőség és a teljes megelégedettség jellemzi!

A meghívó képén egy bőséglakoma elevenedik meg. Nem csupán arról van itt szó, hogy csillapíthatjuk éhségünket, és olthatjuk szomjunkat, hanem itt a bőség kifejezéseivel találkozunk! Nem valami kövön sült lángost említ a meghívó, és nem csupán vizet. A tej és bor különleges, finom lakoma elkészítésére utal, és a „zsíros falatok” is a laktató finomságokra! A meghívó mindenféle testi és lelki javakban való dúskálásra hív, valami tökéletes megelégedettséget és jólétet kínál.

Ez a kép bizony arról árulkodik, hogy Isten sokkal többet, jobbat készít nekünk, mint amit mi el tudunk képzelni. Amit Ő nekünk szeretne ajándékozni, arra nincsenek kifejezéseink, ahhoz a legmerészebb álmaink is kevésnek bizonyulnak.

Most, hogy Isten meghívójából mindezt megértettük, nyilván mindannyian végre pontosítani szeretnénk: Most akkor mire is hív bennünket Isten? Miféle meghívó ez? Mire érvényes? Hol lehet ezt „beváltani”?

Talán az itteni, földi életünkre vonatkozik? Átélhetjük itt a testi és lelki tökéletes boldogságot és teljes megelégedettséget? Vagy ez már a mennyország? Az üdvösség, ahol a tökéletes harmónia valósággá lesz?

Szerintem mindkettő, de mindkettőben a legfontosabb: Isten jelenléte, közelsége! Ne feledjük ugyanis, hogy a meghívóban Isten Önmagához hív bennünket! Jöjjetek énhozzám, jöjjetek és jóllaktok, jöjjetek és élni fogtok, jöjjetek, és minden finomság a tiétek lesz! Minden teljesség, minden harmónia, minden testi-lelki bőség, boldogság és megelégedettség csak Isten jelenlétében valósulhat meg. Igen, a mennyországnak van „előíze”, de azt egyedül Isten tudja megéreztetni velünk! Azzal, ahogyan átölel minket, ahogyan körülvesz szeretetével, ahogyan rászorulóként megerősít minket, vígasztal és bátorít!

A felolvasott evangéliumi részben (Lk 14) Jézus is egy bőséglakoma példájával mutatja be, amit mi Isten mellett kaphatunk. Viszont azt is megmutatja, s ez is nagyon lényeges, hogy a döntés a miénk!

Amikor a meghívást kézbesítik, megdöbbentő párbeszédek zajlanak: az ünnepi lakomát egészen hétköznapi dolgokkal utasítják el a meghívottak! Figyeljük meg, mennyire mai kifogások hangzanak el! Ökreim vannak, mondja az egyik, rengeteg a dolgom, nem érek rá a lakomára, ments ki engem. Földet vettem, mondja a másik, üzleti ügyeim vannak, nem tudok elmenni. Nemrég nősültem, szól a harmadik, elfoglalnak a kapcsolataim, ments ki engem, nem mehetek a lakomára. Nincs semmi kétség, nyomós indokaink vannak. De gondoljuk meg, mit utasítunk vissza!

Jézus a példázatával arra biztat bennünket: ne kövessük az itteni példákat! Ne utasítsuk el ilyen kifogásokkal, amit Isten számunkra készített! Mert bent a lakomán, Isten közelségében összehasonlíthatatlanul többet nyerünk!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."

(Lukács 12,48)

Igehirdetések

2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25
2019.07.28.
Mk 12,34a

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára