Bútorcsere

Alkalom: 
Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
Dátum: 
2013. január 27. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 9,9-10
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 9,9-13
Alapige: Máté evangéliuma 9,9-10

"Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt."

Ez a történet azt mutatja be, hogyan hívja el Jézus az egyik tanítványát. Több tanítvány elhívás-története is szerepel az evangéliumokban, ennek azonban az a különlegessége, hogy ez ön-vallomás. Máté, aki nem sokkal Jézus halála után összegyűjti és leírja Jézus tanításait és tetteit, ebben a történetben önmaga megtéréséről vall. Mégpedig nagy szerénységgel, hiszen nem önmagát tolja előtérbe, itt nem találunk részletes leírást. Története csakis a lényegre szorítkozik: Jézus elhívja őt, ő pedig a követőjévé lesz.

Miben állt Máté életének legfontosabb változása? Hogyan ment végbe, és mit is jelentett konkrétan?

Ezt most a bútorok fogják elmesélni nekünk, amik a történetben szerepelnek. Máté ugyanis bútort cserélt, amikor a vámszedő asztal helyett Jézus asztalát választotta. S ez a bútorcsere nyilván nem felszínes, lakberendezési kérdés, hanem nagyon is mély jelentősége volt Máté életében.

A vámszedő asztal két dologról tud mesélni. Egyrészt sok-sok pénzről. Ez egy jó megélhetést biztosító munkahely volt, zsíros állás. A vámszedő asztal gazdája nyilván gazdag és előkelő ember volt.

Másrészt viszont a vámszedő asztal a megvetés szimbóluma is volt Jézus korában. Azt, aki itt ült, a saját népe soha nem fogadta be, utált, lenézett emberként kiközösítették. Római bérencnek tartották, aki az elnyomó hatalom számára szedi a vámot saját népe tagjaitól.

A vámszedő asztal tehát elárulja, hogy gazdája nagyon gazdag, de lelkileg otthontalan. Mindene megvan, de nincs senkije, aki elfogadná. Kívül minden rendben, a lelkében viszont óriási a hiány.

Kosztolányi verse jut eszembe (Boldog szomorú dal), amit már ismert költőként írt. A vers eleje boldog, mert mindene megvan. „Van már kenyerem, borom is van, Van gyermekem és feleségem. Szivem minek is szomorítsam? Van mindig elég eleségem.” Majd további szép képekkel írja le, hogy tele a padlás, elismerik őt, előre köszönnek neki, finom fürdőkbe járhat. A vége azonban szomorú, mert egy másféle kincs hiányzik az életéből: „Itthon vagyok, itt e világban, S már nem vagyok otthon az égben.”

Vajon mi hogy állunk ezzel a hiánnyal? A vers és a vámszedő asztal is hadd kérdezzen bennünket: Mi az, ami megvan, s mi hiányzik az életünkből? Talán, akár ha szűkösen is, de megvan minden, ami kell, miközben egy másféle kincs nekünk is hiányzik? S ha igen, akkor vajon mi az a kincs? Talán a belső békesség? Megértés, és elfogadottság? Tiszta lelkiismeret, a lélek nyugalma, és belső boldogsága?

Jézus jól tudja, mi hiányzik Máté életéből, ismeri belső szomjúságát. Megszólítja: „Kövess engem!” Ő pedig felkelt és követte. Ennyi? Otthagy mindent? Nem kell a jó állás?

Nem tudjuk meg, mi minden zajlott le Máté gondolataiban. Azt azonban ennyiből is elképzelhetjük, micsoda szomjúság lehetett benne! Micsoda hiány volt lelkében, s mennyire másra vágyott, mint eddig! S látjuk, micsoda erő volt Jézus hívásában! Akkora, hogy Máté pontosan megértette: lelkének minden szomjúságát csakis Jézus olthatja!

Így érkezett meg végül Jézus asztalához.

A háttérről érdemes tudni, hogy Márk és Lukács is leírják ezt a történetet, ők még Lévinek nevezik a későbbi tanítványt. Kiderül, hogy valójában ő maga rendezi ezt a vendégséget, bizonyára örömlakomának szánta. Az asztal azonban mégis Jézus asztala! Ezúttal sem Máté a fontos, nem ő a tényleges házigazda. Itt mindannyian Jézustól kapnak valamit!

„Amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt.”

Jézus asztalánál nem pénzhegyeket látunk. Itt ételek és italok vannak, vendégség és közösség. De ráadásul milyen társaság?! Vámszedők, bűnösök, utcalányok, tehát a lenézettek, megvetettek ülnek Jézus asztalánál. Aztán itt vannak Jézus már meglévő tanítványai is, és immár közéjük tartozik Máté is! Itt már ő is igazán otthon van, és nem azért, mert ez az ő háza, hanem mert közösséget talált Jézus mellett! Befogadást, szeretetet kap, és kegyelmet.

Jézus asztalközössége akkor is, ma is azt jelenti: nem azt kapod, amit megérdemelsz, hanem azt, amit Jézus szeretetből ajándékoz neked. Bűnbocsánatot, kegyelmet, a sebek gyógyulását.

Ahogy imént a vámszedő asztal, úgy most Jézus asztala is hadd kérdezzen minket: Ismerjük-e mi is ezt a közösséget Vele? Ahová mindig odamehetünk, mert ő minket is elfogad, szeret, és a mi sebeinket is gyógyítani akarja…

A „bútorcsere” óriási változást hozott Máté életében. Az, hogy fel tudott állni a vámszedő asztaltól, és mindattól, amit az jelentett, majd pedig oda tudott telepedni Jézus asztalához, ez nem az ő ügyessége volt. Ez Jézus gyógyító hatalmát mutatja. Bizakodással töltsön el minket, hogy Jézusnál nincsen reménytelen eset. Akár egy Máté, akár a legnagyobb bűnös is gyógyulást találhat nála.

A „bútorcsere” elsősorban azt az egyszeri döntést jelzi Máté életében, amit megtérésnek is hívunk. Elfogadta Jézus hívását, és elindult az Ő követésére. Ugyanakkor hitben járó emberekként nagyon fontos, hogy ezen az úton naponta tudjunk megújulni hitünkben. Tudnunk kell újra meg újra felállni „vámszedő asztalainktól”, s odatelepedni Jézus asztalához. Megtalálni a Vele való gyógyító közösséget, és ebben megerősödni, hogy napi küzdelmeinkben el ne bukjunk.

A történet vége egy komoly figyelmeztetést is tartogat. Voltak ugyanis, akik Jézus gyógyító közösségéből kimaradtak. A farizeusok, akik nem kértek a „bűnösökkel” együtt lévő Jézus társaságából. S ezzel együtt a bűnbocsánatból, gyógyulásból, lelki megtisztulásból sem.

Legyen kegyelmes hozzánk Isten, hogy mi meghalljuk, és elfogadjuk hívását, s arra életünk legyen az őszinte válasz!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára