A szűk ajtó még nem zárt ajtó

Alkalom: 
Egyházi év utolsó előtti (reménység) vasárnapja
Dátum: 
2013. november 17. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 13,23-24
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 13,22-30
Alapige: Lukács evangéliuma 13,23-24

Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: "Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?" Erre ő így felelt nekik: "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak."

Ebben az igében egy látszólag egyszerű kérdés-felelet van előttünk. Talán az jut eszünkbe róla, amikor a riporter igyekszik kérdésével elcsípni a rendezvényről távozó politikust: „Uram, csak még egy kérdést engedjen meg…! Csakhogy ez itt nem egy riporter kérdése. Mind a kérdés, mind pedig Jézus válasza mögött gazdag tartalmú képek vannak. Bontsuk ki most ezeket, hogy Isten Lelke segítségével igénk üzenete a maga igazi mélységében feltárulhasson előttünk!

A kérdező meglehetősen különöset kérdez Jézustól: „Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Az utolsó szó úgy is fordítható: Kevesen vannak-e, akik megmenekülnek. Akiket megmentenek. Csak nem valami küzdelemre, harcra gondol a kérdező?

Lukács bizonyára nem véletlenül említi, hogy Jézus éppen Jeruzsálem felé tart ekkor. Tudjuk, hogy a korabeli Messiás-váradalmak szerint a végső nagy messiási harcnak Jeruzsálemből kell kiindulnia. Ahogy a tanítványok között is volt egy zélóta, úgy Jézus követői között is lehetett több radikális felfogású, akik nagyon is várták a végső szabadságharcot. Sokan gondolhatták tehát, hogy Jézus most a nagy küzdelem megvívására készül.

Mi már tudjuk: valóban arra készült, és meg is küzdött! Csakhogy az a bizonyos harctér az ő keresztje volt! Győzelmével nekünk, akik hiszünk benne, szerezte meg az üdvösséget! Az örök haláltól való megmenekülésünk lehetőségét harcolta ki, és ajándékozta nekünk!

„Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Bármire is gondolt a kérdező, mi értsük most ezt a kérdést a kereszten Jézus által kiharcolt üdvösségünkre! Azonban még így is érezzük a feltett kérdés furcsaságát. Hiszen ezzel az üdvözülők létszámát, a mennyiséget firtatja!

Uram, mennyien fognak üdvözülni? Mennyien hisznek Benned? Miért vagyunk olyan kevesen, akiknek fontos a Te ügyed? Mennyien tartoznak a Benned hívők közösségéhez? Mennyien tartozunk a gyülekezethez? Mennyien vesznek részt a gyülekezeti alkalmakon?

Bizony belátjuk, hogy ilyenek gyakran a mi kérdéseink is, s ez érthető, hiszen emberek vagyunk, szeretünk számolgatni. Tudni akarjuk, mennyien vagyunk egy oldalon, sokan vagyunk, vagy kevesen.

Azonban jusson eszünkbe: A jézusi matematika másként számol! Pl. a száz juhról mondott példázatban az 1 megmentésre váró juh fontosabb volt a pásztornak, mint a 99 biztonságban levő. Jézus nem szereti a méricskélést, s ez derül ki az itteni szavaiból is!

Tegyük csak egymás mellé a kérdést és a választ: „Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” – „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun.” Jézus tehát helyre teszi a kérdezőt. Te arra vagy kíváncsi, hogy sokan vagy kevesen lesznek bent? Inkább te igyekezz bemenni! Ne méricskéld az embereket, ne mással foglalkozz! Az első kérdés: Te bent leszel-e?

„Igyekezzetek bemenni…” Ez így egyszerű biztatásnak hangzik. Mint amikor egy anyuka reggel iskolába indítja kislányát: Aztán igyekezz ám a tanulásban! Jézus szavaiban azonban sokkal több van, mint elsőre látszik! Ez a szó ugyanis versenyfutást jelent! Harcot, küzdést jelent! A görög kifejezésben („agónidzein”) benne van az ismert „agónia”, a haláltusa, a végsőkig való küzdés! A bibliafordítók nem akartak félremagyarázható kifejezést használni, de mi jó, ha tudjuk, mi van Jézus biztatása mögött.

Harcoljatok meg érte! Küzdjetek meg a bejutásért! Képzeljük csak el ezt a képet: Ott van egy szűk bejárati ajtó, belül pedig valami csodálatos ünnep. Az ajtó előtt máris feltorlódtak az emberek, csak lassan megy a bejutás. Szinte közelharcot kell vívni a bejutásért! Ráadásul Jézus azzal folytatja, hogy a gazda nemsokára bezárja az ajtót! Most még csak szűk a bejárat, de hamarosan zárva lesz! Így igyekezz hát bejutni!

Nyilván ezt a helyzetet sokkal jobban át tudjuk érezni, ha személyesen is átéltünk valami hasonlót. Tolongás volt a bejáratnál, nehezen ment a bejutás, de nekünk be kellett jutnunk mindenképpen.

Bennem felidéződik egy középiskolás élmény ennek kapcsán. A Debreceni Kollégiumból havonta egyszer volt hazautazás, és pénteken a 13.10-es pesti gyorsot el kellett érnünk az átszállás miatt. Ha lekéstük, fél napot vesztettünk az amúgy is rövid hétvégéből. A tanárok rendesek voltak, előbb elengedtek, hogy elérhessük a vonatot. Kiérve a pályaudvarra iszonyú tömeg fogadott. Úgy tűnt, mintha mindenki a 13.10-esre akarna felszállni, és máris tele volt a szerelvény, az ajtóknál tömeg. A kalauz már sípolt: vagy fel, vagy le, de az ajtót be kellett csukni, hogy indulhasson a vonat. Páran dunántúliak még az alsó lépcső környékén voltunk, de tudtuk, nekünk oda fel kell jutni, akármi lesz. A kapaszkodókat már elértük, így hát felhúztuk magunkat, nyomtuk a tömeget, az ajtó végül mögöttünk csukódott be.

„Igyekezzetek, küzdjetek bemenni a szűk ajtón – mondja Jézus – mert sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.” Nagyon lényeges itt a mostani küzdés és a „majd” szócska közti ellentét. Most még csak szűk a bejárat, és nehéz a bejutás. Nehéz, de nem lehetetlen! Meg kell érte küzdeni, de be lehet jutni! Később azonban a szűk ajtóból zárt ajtó lesz, amikor már a bejutás lehetetlen. „Sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.”

Jézus szavaiban egyrészt benne van a biztatás: Igenis tehetünk a bejutásért! Küzdeni kell érte, de nem lehetetlen! Egyúttal azonban halljuk belőle a nagyon komoly figyelmeztetést is: Most küzdj meg érte, mert a „majd” talán már késő lesz! Igen, azt egyikünk sem tudhatja, hogy meddig van nyitva nekünk az a bizonyos ajtó…

Ahogyan hallottuk az igét, talán magunkban kegyetlennek éreztük a gazdát. Amikor bezárult az ajtó, kívülről zörgettek a kint rekedtek, ő azonban ennyit mondott: Nem ismerlek titeket. S akkor mire is hivatkoztak? „Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál.” A válasz azonban nem változott: Nem ismerlek titeket, távozzatok innen. Vagyis: Nem elég hallgatni Jézust! Nem elég ott lenni, ahol Róla beszélnek, akár gyülekezeti alkalmakon vagy istentiszteleten. Nem elég tudni Jézusról, és nem elég ismerni a Bibliát! Tenni kell! Küzdeni kell a Vele való közösségért!

„Igyekezzetek bemenni!” Küzdjetek meg a bejutásért, hisz az üdvösség nektek van elkészítve – biztat bennünket Jézus.

Pál apostol pedig megerősíti Jézus szavait: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág.” (1Kor 9,24-26)

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki."

(Ézsaiás 42,3)

Igehirdetések

2018.08.12.
Józs 24,15
2018.08.05.
Gal 3,26.29; 4,4-7
2018.07.22.
Péld 4,23; 2Tim 1,14; Zsolt 121,5

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Életének 90. évében elhunyt dr. Czéh Jánosné (Takács Mária) testvérünk augusztus 6-án. Temetése augusztus 17-én, pénteken 15 órakor volt Balatonfüreden, ekkor a mi harangjaink is szóltak. Gyászoló szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kérjük! 

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Iskolakezdési Akciót indított: szegény sorsú gyerekeknek lehet segíteni új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákkal, író- és egyéb taneszközökkel! A Veszprémi Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt mi is a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola diákjait segítjük a felajánlott eszközökkel. Szeretettel várjuk az adományokat augusztus 26-ig!

• Az akarattyai templomról: A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, egyetlen kivitelező sem adott be ajánlatot, így új eljárást kell lefolytatni, az építkezés megkezdése pedig tovább csúszik. A templomtelek előkészítése korábban megtörtént, a leendő parkoló rendbetétele is folyamatban van. A Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) továbbra is szeretettel fogadunk felajánlásokat, és hálásan köszönjük az eddigieket! Az adományok eljuttatásának módjáról bővebb információk itt olvashatók. Minden adományt hálásan köszönünk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára