Követők és példák

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap
Dátum: 
2012. szeptember 9. 10:30
Alapige: 
1 Thessz 1,6-7
Audio: 

Olvasmány: Thesszalonikaiakhoz írt 1. levél 1,1-10
Alapige: Thesszalonikaiakhoz írt 1. levél 1,6-7

"Ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára..."

Nemrég délutáni bográcsozós kerti partira voltunk hivatalosak a párommal, s úgy döntöttünk, kerékpárral megyünk le a baráti társasághoz. A beszélgetős vidám együttlét azonban hosszúra nyúlt, s már besötétedett, mire elindultunk visszafelé. Akkor döbbentünk rá, hogy az első lámpám nem igazán működik. Bevallom, mégis hazatekertünk, elöl a férjem haladt és világított, én pedig szorosan a nyomában.

A többé-kevésbé kivilágított, már szinte teljesen forgalom nélküli utcákban gurulva átéltem azt, amiről ez az ige is szól, hogy milyen jó sokszor vezetve lenni. Homályban, gyér világosságban milyen jó követni azt, akinek éppen több fénye, jobb látása, ismerete van.

Jó vezetve lenni, éljük át gyakran az életünk során, így egyszerű fizikai értelemben is. Kisgyermekként szinte mindig, ahogy felnőttek kezébe kapaszkodva lépkedünk, ahogy idén is látjuk kis elsőseinket minden nap szülőkkel érkezni az iskolába. De később is éppoly fontos marad, hogy ne tévedjünk el, hogy biztonságban meg tudjunk érkezni. Vannak útjelző tábláink, világító fényeink, sokaknak már GPS-e is.

S ugyanígy vannak belső útjaink is az életben, mikor döntéshelyzetekbe kerülünk, értékek között kell választanunk, mindennek ellenére továbbindulni vagy éppen visszafordulni tudni. Jó ilyenkor vezetve lenni, kellenek a jó tanácsok, mások tapasztalatai, rálátása, bölcsessége. Ami pedig a vezettetésben mindemellett még nagyon jó, amit át is éltem azon a hazaúton a sötétedésben, hogy akit vezetnek, az biztosan nincs egyedül!

A thesszalonikai gyülekezetnek Pál apostol vezetésről és követésről ír. A mai Szaloniki, Görögország második legnagyobb városa, már akkoriban is jelentős település volt. Forgalmas kikötője, a rajta áthaladó fontos ókori kereskedelmi út, a Via Egnatia, a sokféle vidékről betelepülő lakos mind igazi politikai, katonai és kulturális központtá tették. Ebben a sokszínűségben volt bőven miből válogatni, tradíciók, értékrendek, hitek, bálványok közül.
Ide érkezett meg Pál, és hozta el az evangéliumot arról, hogy mi az igazi érték, mi az egyetlen igazság, mire lehet valóban építeni. Beszélt nekik arról, hogy ez tőlünk bizony belső döntéseket kíván, irányválasztást, dolgok elengedését s mások megragadását, elindulást és odaszánást. S hogy ez a hit nem egy puszta ideológia, egy újabb tan vagy egy újabb félelmetes-hatalmas istennek való behódolás, hanem Valakinek a követése! Nem magányos út, hanem együtt-haladás kapcsolatban, közösségben.

A mi hitünk, a keresztyén hit: követés. „Követőinkké lettetek” – fogalmaz Pál, de más helyen (1Kor 1,12-13) nyilvánvalóvá teszi, hogy bárkin keresztül is ismerjük meg Istent, mind Krisztus követőivé leszünk. Tehát nem egy emberé, nem a sok tanításból egyé, ahogyan a szupermarket polcáról kiválasztjuk a legjobbnak tartott mosóport. Nem!

Hitünk annak felismerése, nincs más út, más élet és más igazság, csak a Krisztus Jézus. Hogy mikor még fel sem ismertük ezt, akkor is csak Ő volt („még rólad mit sem tudtam én”), lábunk alatt megtartó út, megigazító, hordozó szeretet. Hogy mi csak hálát adhatunk ezért, s azért is, hogy rátalálhattunk, mert Ő már kiválasztott minket.

Hitünk követés, mert nem csak „elhiszek” egy tanítást Istenről, az Útról, hanem hiszek-bízom is benne, és rálépek! Ahogy a szorongatásokat és nehézségeket megélő thesszaloniki gyülekezet is mindezek ellenére tette, akiket megdicsér az apostol munkálkodó hitükért, szeretetből fáradozásukért, hitből való kitartásukért.

Mert megértették, hogy a hit munkálkodó, meginduló, tetteket-életet jelentő! Ahogyan minden lépéssel „odaadom magam” az útnak, adom a döntésem, akaratom, erőm, ugyanakkor közben én is épülök és haladok a cél felé. Így lehet lemondásból, odaadásból is nyereség és erősödés. Így lehetett a szalonikieknek is zaklatásban is örömük.

S ki tudtak tartani, mert a hitük-hitünk olyan útonjárás, amiben nem magányosan erőlködünk, hanem vezet, kísér, felemel, erősít, gyógyít, visszaterel a Pásztor! Ahogyan az Ó- és Új Szövetség gyakran beszél erről: mi pásztort követünk.

De nem csak követők vagyunk, lehetünk, hanem követettek is! Pál azt mondja a gyülekezetnek: példákká lettetek.

Talán olyan tökéletesek lettek? Éppenséggel elég sok hiányosságukról, hibájukról szerzünk tudomást, ha a levelet tovább olvassuk. Talán valamiben kivételesek, rendkívüliek, emberfelettiek? Nem tudunk róla, s a szuperhősöket egyébként sem lehet követni, csak csodálni…

Pál valóban megdicséri őket a hitükért, összetartásukért, igyekezetükért egyenként és közösségben is. Bizonyára így lehetne megdicsérni minket is, és sok jót elmondani hitünkről, kitartásunkról, áldozatkészségünkről, vállalásainkról. Gyülekezeti eredményeinkről…

Példák mégis egyedül magában a követésben lehetünk!

Abban, hogy mi úton járunk, nem kóborlunk elveszetten, saját fejünk, vágyaink és reményeink után, mint oly sokan a mai világban. Hogy mi együtt megyünk, testvérekként, nem egymáson-mindenkin áttaposva, ahogy ez a világban „működik”. Hogy tudunk minden nehézség ellenére kitartóan és reménységgel haladni, nem elcsüggedve és feladva, mert nem vagyunk gazdátlanok: Pásztor után megyünk!

Őrá, Jézus Krisztusra mutat Pál, Őrá mutattak a thesszalonikiak, Őrá mutathatunk mi is. Családban, barátok és ismerősök között, munkahelyen, lakóhelyünkön – egyénekként és gyülekezetként is.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 18 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára