Imádság és gyógyulás

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap
Dátum: 
2012. október 14. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jak 5,14-15
Audio: 

Olvasmány: Jakab levele 5,13-18
Alapige: Jakab levele 5,14-15

"Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer."

A mai igehirdetés fő témáját az imádság és gyógyulás adja, pontosabban a kettő közti összefüggés, amint a felolvasott igerészben hallottuk. Van-e valamilyen kapcsolat a gyógyulásunk és az imádságunk között? Ha igen, akkor milyen? Hogyan hallgatja meg Isten a gyógyulást kérő imádságainkat?

Amióta ember az ember, igyekszik befolyást gyakorolni egészségi állapotára, természetesen pozitív módon. Minden lehetőséget megragad a gyógyulásra, akár anyagi értelemben (pl. amikor kifizeti a gyógyszereit), akár spirituális, lelki értelemben. Mai igénk ez utóbbiról beszél. A kérdésünk tehát, hogy vajon befolyásolhatjuk-e Istent az imáinkkal a gyógyulásunk (vagy éppen mások gyógyulása) érdekében.

Első hallásra az az érzésünk Jakab mondatai alapján, hogy csak imádkozni kell hittel a betegért, s ő mindenképp meg fog gyógyulni. Szinte magától értetődőnek, automatikusnak tűnik a direkt összefüggés: imádkozzanak érte, s "a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt".

Ráadásul az imádság erejét Jakab apostol Illés prófétával szemlélteti, aki imádkozott, és nem volt eső a földön, majd ismét imádkozott, és eső lett. S még azt is hangsúlyozza, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Így tovább erősíti bennünk azt a képzetet, hogy lám, ez ilyen egyszerű: imádkozz a gyógyulásért, és az Úr megadja neked!

Vajon tényleg így működik, s mindig így hat a hitből fakadó imádság?

Példaképpen gondoljuk el azt az abszurd helyzetet: Valaki Budapesten buzgón könyörög, hogy a Balaton-parton szikrázó napsütés legyen, mert olyan programot szervezett; s ugyanakkor Kenesén másvalaki buzgón imádkozik az esőért, mert az aszály mindent tönkretesz. Egyszerre a kettőt hogyan hallgathatná meg Isten? Ez a mondvacsinált példa már önmagában is jelzi: nincs automatikus ima-teljesítés, és Illés példája sem erről szól!

A mese szerint Aladdinnak volt egy csodalámpája, amit ha megdörzsölt, előjött a dzsinn: Mit parancsolsz, kis gazdám? S nem volt olyan kérés, amit ne tudott volna azonnal teljesíteni.

Sokan sajnos az imát és Istent is ilyennek tekintik. Csak szólunk neki, s ő teljesíti „kis gazdáinak” parancsait. Hát nyilván az imádság nem csodalámpa, Isten pedig nem mesebeli dzsinn.

Nincsen tehát ilyen direkt összefüggés: imádkozom, és meggyógyulok. Egészen biztos, hogy Jakab apostol sem így értette! Az imádság nem így működik!

Olyannyira nem, hogy valójában az imádkozó hívő embernek sokkal nagyobb hitre van szüksége akkor, amikor nem hallgattatik meg az imája!

Talán mi is voltunk már így: buzgón imádságainkban hordoztuk valakinek a gyógyulását. Bizalommal vittük őt Isten elé, mert kedves volt számunkra, de a várt felépülés elmaradt.

Igen, ez nagyon fájdalmas tud lenni. Mégis el kell fogadnunk, hogy ezt a kérdést végső soron Isten dönti el! Nincsen meg nem hallgatott imádság, de Isten dönti el, hogy miképpen cselekszik, mit enged megtörténni.

El kell fogadnunk, hogy Ő nem emberi léptékben, nem rövidtávon gondolkodik! „A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim” – mondja egyik próféciában népének. Igen, Őt nem lehet belerángatni a mi terveinkbe, mert Ő a saját tervei szerint cselekszik!

Na de akkor nem is érdemes gyógyulásért imádkozni, mert úgyis Isten dönti el, mit tesz? Vigyázzunk, hogy ne essünk át a ló másik oldalára! Hiszen itt van mégiscsak az igében: „a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt”, mert „nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének”. A Biblia más helyeken is biztat minket arra, hogy minden kérésünket vigyük bizalommal Urunk elé.

Igenis érdemes imádkozni, sőt szükséges! Hisz az imádság olyan, mint a lélegzetvétel. Ha nem imádkozunk, nem beszélünk, nem tartjuk a kapcsolatot Istennel, akkor lelki értelemben megfulladunk!

Igenis szükséges odavinni Isten elé saját dolgainkat, és egymást, a betegeinket, a társainkat, mert nagy ereje van a könyörgésnek, a hitből fakadó imádságnak! De fontos, hogy minden imádságunkban, az imáink lelkületében mindig ott kell lennie ennek: „Legyen meg a te akaratod”!

Jusson eszünkbe Jézus imádsága a Gecsemáné kertben! Pontosan tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy meg fog történni. Megcsúfolják, megalázzák, fára feszítik. Mit kér mégis imádságában? Atyám, ha lehet, távozzon el tőlem a keserű pohár! Vedd el tőlem a szenvedést, ments meg tőle engem! Majd hozzátette: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te!

Ebben most ez a legfontosabb: Tudta, hogy meg fog történni, mégis azért imádkozott, hogy ne történjen meg! Hit nélkül és cinikus hozzáállással ezt soha senki nem fogja érteni! Mert pontosan itt van a lényeg!

Amikor Jézus imádkozik, nem az ima megvalósulására tekint! Neki arra volt szüksége, hogy a bekövetkező szenvedését Atyja kezébe tehesse! Szüksége volt arra, hogy félrevonuljon tanítványaitól, akik nem igazán értették az eseményeket. Szüksége volt arra a meghittségre, hogy teljes gyermeki bizalommal Atyja ölébe odabújhasson! Nem arra nézett, hogy mi fog történni! Lelki fájdalmait, szenvedéseit és félelmeit vitte oda Istenhez imádságában! Ez egy gyógyító kapcsolat Atyjával!

Annyi baj és szenvedés vesz körül minket! Olyan ijesztő, mikor közel jön hozzánk a baj, családtagjainkat, vagy épp már minket ér! Olyan jó lenne, ha minden imádságunk mintájaként lenne előttünk Jézus imádsága! Ne a kérésünk teljesítése felől nézzük, hanem maga az imádság váljon ilyen gyógyító kapcsolattá Istenünkkel!

Van-e hát kapcsolat az imádság és gyógyulás között? Igen, van!

Egyrészt közismert, és az orvostudományban bizonyított tény, hogy a lelki állapotunk befolyásolja gyógyulásunkat. (Gondoljunk csak a híres „placebó”-kísérletekre.) Másrészt azonban az orvoslás területéről számtalan beszámoló, személyes tapasztalat is bizonyítja, hogy a hívő, imádkozni tudó embernek könnyebb! Könnyebb a gyógyulás, a felépülés, és könnyebb adott esetben a helyzetének az elfogadása is! Minden bizonnyal éppen azért, mert hittel tudja magát Isten kezébe tenni, és bizalommal Tőle tudja elfogadni, ami történik vele! Történjen velem a Te akaratod szerint!

Menjünk hát imádságainkban ilyen bizalommal Istenhez! Jeremiás próféta így könyörgött: „Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok!” A Tiéd vagyok! A Te kezedben van az életem, Te gyógyítasz meg, ha ez Neked így kedves, ha a Te terveidbe ez belefér!

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgésünket."

(Dániel könyve 9,18)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 16 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Az akarattyai református templom építési munkálatai megkezdődtek, és a tervek szerint július közepén szerkezetkész lesz az épület. Az ünnepélyes alapkő-letétel alkalma március 9-én, szombaton 10 órakor lesz Steinbach József dunántúli püspök, Köntös László főjegyző és Császár Attila esperes szolgálatával. Ünnepi köszöntőt mond Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára, és Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere. Szeretettel hívunk mindenkit az ünnepségre! Hordozzuk imádságban az építkezést, és könyörögjünk a majdani teljes befejezésért!
• A kenesei templom felújítására vonatkozó engedélyezési tervek és költségvetés is elkészült, a kapott állami támogatásból elsősorban a toronyrész renoválása fog megtörténni. Jelenleg kivitelezőt keresünk. Hordozzuk imádságban a felújítást is, és adjunk érte hálát Istennek!
• A január 23-án kiégett református Ráday Kollégium károsultjainak megsegítésére sok egyházi és más gyűjtés mellett a mi gyülekezetünk is felajánlott egy nagyobb összeget a költségvetésünkből. Aki szeretné ezt támogatni, adományát köszönettel fogadjuk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára