Élő kapcsolatban Istennel

Alkalom: 
Rogate vasárnap
Dátum: 
2012. május 13. 10:30
Alapige: 
Kol 4,2-4
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 7,7-11
Alapige: Pál levele a Kolosséiakhoz 4,2-4

„ Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok,”

Most már jó néhány héttel húsvét után, éppen áldozócsütörtök előtt vagyunk. Egyházi ünnepeink során Jézus életeseményeire emlékezünk, és ilyenkor felidézzük az akkori tanítványok helyzetét is. Húsvét és pünkösd között bizony nem lehetett túl könnyű nekik. Mikor a gyászoló tanítványoknak a feltámadt Úr megjelenik, szívükben újra éled az öröm, a remény. De közben lassan búcsúzik is tőlük, mert nem maradhat, ki kell lépnie a tér és idő teremtett fizikai korlátai közül. Jézus „mennybekészülése” pedig új szomorúságot és értetlenséget szül bennük.

Ismerjük mi is, milyen érzés az, amikor egy szerettünk elmegy. A mögöttünk álló héten két testvérünket is elkísértük utolsó földi útjára a temetőben. Elmentek, s már sem érintés, se szó, se üzenet el nem éri őket. Nincs beszélgetés, viszontlátás, csak majd a mennyei Atyánál, ama napon.

De ismerjük azt is, mikor szeretteink csak itt e földön mennek el, rövidebb-hosszabb utakra, kirándulásra, nyaralásra. Ilyenkor pontosan tudjuk, hová s miért mennek, meddig maradnak, mikor láthatjuk őket viszont. S addig is lehet telefonálni, levelezni, az internet segítségével akár egy pillanat alatt megérkezik az üzenet.

A tanítványok helyzete azonban egyikkel sem azonos. Mesterüket éppen hogy visszakapták, s most megint távozik. Azt mondja, Istenhez megy, s többé nem látják őt. Nincs földi postacím, amin levéllel utolérhetnék vagy ahol meglátogathatnák őt.

És mégis azt ígéri: Veletek vagyok! Mégsem elszakadás, mégis kapcsolat!

De hát hogyan? Imádságban! Erről szól igénk ma, a Rogate, vagyis az imádság vasárnapján.

Mi jut eszünkbe először az imádságról? Talán csak az, hogy akkor beszélünk Istenhez. Hangosan vagy csak csendesen, magunkban. Többnyire panaszkodunk, segítséget kérünk bajainkban, nehéz élethelyzeteinkben. Elmondjuk a magunkét, s közben próbáljuk hinni, hogy nem reménytelen palackpostát hajítottunk a tengerbe segítségkérő hajótöröttként, hanem valahogyan, valamikor kérésünk „megérkezik” és „hatni fog”. Hogy megkapjuk, amit kértünk, hogy megváltozik körülöttünk vagy bennünk, amire panaszkodtunk, hogy megértjük az addig érthetetlent, feldolgozhatatlant.

Időnként hálát is adunk, mikor átéljük és felismerjük Isten segítségét, gondoskodását, ajándékait az életünkben. Néha kérdezünk és tanácsot kérünk, s időnként talán bűnbánó szívvel bocsánatot is.

Pál soraiban azonban az ige mindenekelőtt azt mondja az imádságról, hogy az kapcsolat. Szüntelen, folyamatosan imádkozzatok – kér az apostol – éberen-élőn, életformaként! Olyan legyen az imádság számotokra, mint a lélegzetvétel, mint az ébrenlét! Ha nem beszélgetsz Istennel, olyan mintha végigaludnád az életed: néha felébredsz, mondasz valamit, azután vissza az öntudatlanságba...

Gondoljunk csak bele! Reggeltől estig együtt vagyunk szeretteinkkel, barátokkal, munkatársakkal. Emberekkel, akik fontosak a tetteinkben, döntéseinkben, a szívünkben, újra és újra szót váltunk. Nem csak vasárnap. Nem csak reggel vagy este pár mondatot. Elég furcsa és tragikus is lenne!

A mi hitünk pedig, Testvérek, egy minket szerető és mindig jelen lévő Istenben való hit! Aki velünk van szüntelen, otthon és a munkában, szőlőmetszésben és mosogatásban, kikapcsolódásban, tanulásban, örömökben és próbákban. Ne csak hetente egyszer-kétszer váltsunk szót vele!

Mert az imádság erőforrás is. Mégpedig nem is a kérés, hanem a hálaadás által! Különös módon az a Pál biztat minket hálára, aki annyi Krisztusért hozott buzgólkodás és áldozathozatal után most megint éppen börtönben ül. S nem számonkérés van benne Isten felé, hanem hála!

Bizony a hála, a köszönetmondás akkor lehet könnyű, amikor az Úr jóságát, ajándékait felismerjük az életünkben. Igen, öröm forrása ez, mert átélhetjük, hogy valóban szeret, velünk van, gondoskodik rólunk, nem hagyott magunkra.

Ám sokszor nehéz hálát adni. Mikor inkább panasz van bennünk, nehéz körülmények, veszteségek, emberi bántások miatti szemrehányás, kétség, aggodalom. Pál mégis arra biztat, hogy ennek ellenére, csak kezdj el vele így beszélgetni, kezdj el hálát adni! Először csak apróbb dolgokért, azután – mert lassan eszedbe fognak jutni – nagyobbakért.

Lehet, észre sem veszed, de már nem csak te mondod: Isten beszélget veled! Szentlelke által Ő hozza eléd, engedi látni, mennyi áldásban van részed, engedi látni a sok rosszban is a jót.

Lehet, eleinte úgy érzed, csak te beszélsz, de közben kicsit kisimul a homlok, csendesedik a szív, enyhül a gyomor görcse, gyógyul a harag, a seb. Mert Isten beszél hozzád, mert a hálaadás segít meghallani, meglátni Őt, az Ő konkrét szeretetét az életedben.

Végül pedig az imádság: feladat. A másik emberért való közbenjárás. Hiszen csak a legőrültebb szerelmesek beszélgetnek egymással úgy, hogy csak egymással törődnek, hogy nincs más csak a te meg az én. Isten azonban szeretné, ha nem csak Őt látnánk meg – valóban, tényleg észre vennénk – hanem az embertársunkat is – őt/őket is jól és igazán!

Ezért kell Isten elé vinnünk egymást, az Ő fényébe beemelni, az Ő világosságában nézni a másikat.

Lehet, hogy ez sem mindig könnyű. Talán mert már annyit könyörögtem érte, s úgy érzem, hogy reménytelen, s feladnám. Talán mert éppenséggel nem igazán kedveljük, sőt haragszunk rá, s inkább valami méltán lesújtó büntetést kérnénk neki.

De az ige arra biztat, hogy csak kezdd el, hozd szóba Isten előtt, imádkozz érte! Talán észre sem veszed, de közben Isten is beszél hozzád őróla, embertársadról. Hozod vádakkal, kétségekkel, fájdalmakkal is, s közben mégis enyhül a harag, nő a megértés, remény születik, bátorítást kapsz, megváltozik a szív indulata, és meglátod azt is az életében, őbenne, amit eddig nem láttál.

Imádkozzunk szüntelen és hálával és egymásért! Erre a kapcsolatra Istennel nekünk van szükségünk, nem neki. De a mi Mennyei Atyánk szeretne beszélgetni velünk. Mindenről, ami gyermekei szívét nyomja, s amivel sokszor egyedül akarunk csak megküzdeni…

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

Krisztus mondja: "Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."

(Jelenések könyve 1,18)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára