A kevésből is eleget

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2012. június 10. 10:30
Alapige: 
2Kir 4,1-9; Ef 3,20
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 9,12-17
Alapige: 2 Királyok 4,1-9; Pál levele az Efezusiakhoz 3,20

Isten „mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint”

Döbbenetes, hogy mennyi a panasz, úton-útfélen csak úgy hömpölyög az elégedetlenség hangja, már-már úgy érezhetjük, hogy nincs is semmi jó, aminek örülni lehetne. Nem elég a pénz, bizonytalanság van az élet számos területén, nincs jövőkép, elszegényedik az ország, s benne mi magunk és még folytathatnánk a sort. Bizonytalan, ínséges idők előszelét érezzük. Ebben az élethelyzetben szólít meg a mai ige, Elizeus csodatétele az olajjal. Mindig elcsodálkozom azon, hogy a Biblia mennyire időszerű: itt van ez a közel 3000 éves történet, s mintha a mai viszonyokat tárná elénk, és pont nekünk adna útmutatást, hogyan is lehet az ínséges időket átvészelni, s nem panaszkodva, hanem hittel, megelégedve megélni!

Olyan helyzetet ír le itt a Biblia, aminek úgy tűnik, nincs megoldása. Egy özvegyasszony, akinek a férje próféta tanítvány volt, egyedül neveli két fiát. A prófétatanítványok szegénységben éltek, mások könyörületére hagyatkoztak. Most, hogy meghalt a férfi, még inkább elszegényedtek. Kénytelen volt az özvegye kölcsönkérni többször is. Mivel jövedelme nem volt, törleszteni nem tudott. Most elfogyott a hitelezőnek a türelme, és jött végrehajtani. Ez az asszony teljesen tehetetlen. Pénzt nem tud szerezni, és a fiait sem tudja megvédeni. Mi lesz velük így?

Elgondolkodtam azon, hogy ennek az asszonynak a helyzete mennyire a mai válság helyzetekről szól. Először is nincs apa a családban. Hány és hány családban nincs apa. Vagy azért mert meghalt, vagy mert elment, vagy mert állandóan elfoglalt, és szinte soha nem látja a gyermekeit és a feleségét. Irtózatos teher egy asszony számára az egyedüllét, minden felelősséget egyedül hordozni, pénzt is keresni és anyának is lenni. A csonka családok különösen is nehéz terhet hordoznak.

Aztán nagyon mai, és sajnos egyre inkább mai jelenség a mély-szegénység. Ez az asszony eljutott odáig, hogy nem volt más élelmiszere otthon, csak egy korsó olaja. A napokban került kezembe egyházunk szeretet szolgálatának a magazinja, amelyben megdöbbentő számot olvastam: tavalyi adatok szerint hazánkban 2,8 millió szegény vagy nélkülöző ember él! Veszprém környéki óvónő ismerősöm mesélte 1-2 héttel ezelőtt, hogy az ő óvodájukban is vannak olyan gyermekek, akik csak azt eszik, amit az óvodában kapnak.

S a harmadik nagyon mai vonása a történetnek a hitel problémája. Hányan szenvednek a felvett hiteleik miatt! Csak nőnek a törlesztő részletek, megnyomorítva sok-sok családot! A történetbeli asszonytól két gyermekét akarják elvenni, hogy munkára fogják őket – ma jönnek a végrehajtók és lefoglalják, ami le lehet. Sok család így vesztette el az otthonát Magyarországon.

Mit lehet tenni egy ilyen emberileg teljesen kilátástalan helyzetben?

Az asszony kiált. Mégpedig az Isten emberéhez, Elizeushoz. Elizeus az ő korában Isten jelenlétét közvetítette az életével, szolgálataival. Nevének jelentése beszédes: Isten megszabadít! A történetben szereplő özvegyasszony férje Elizeus próféta-tanítványa lehetett. Tehát jól ismerte az asszony Elizeust. Azt is tudta, hogyha őhozzá kiált, magához Istenhez kiált – isteni segítségért! Emberi segítséget, lehetőséget nem lát! Azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet a mai ínségekkel tűzdelt világban, hogy lehet Istenhez kiáltani!

Az asszony kiáltására válaszként Elizeus ezt kérdezi: „Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban?” Mivel rendelkezem? Isten mindig ezt kérdezi tőlünk! Az asszony ezt válaszolta: “Csak egy korsó olaj.” Lehet, hogy nevetségesen kevésnek tűnik, mégis egy korsó olaj van! Isten ezzel a nevetségesen kevéssel kezd valamit, ezzel tesz csodát! Most hallottuk az 5000 ember megvendégelésének történetét. Milyen nevetségesen kevésnek tűnt 5 kenyér és 2 hal ennyi embernek!

Sokszor a keveset használja Isten az ő csodáira. A kevés sokkal több, mint a semmi! Egy hitetlen családban csak egyetlen hívő van? Több, mint a semmi! Egy gyülekezetben csak néhány imádkozó ember van!? Több, mint a semmi! Egy országban csak nagyon kevés élő hitű ember van? Több, mint a semmi!

Isten a keveset, a kicsit is fel tudja használni, meg tudja áldani!

Lehet, hogy te is azt gondolod, hogy csak egy korsó olajod van. Szűkösek az anyagi körülményeid, kevés a hited, kevés az erőd, kicsinek és gyöngének érzed magad. Hidd, hogy Isten a keveset, amid van, fel tudja használni, hogy az elég legyen, hogy megelégedett légy, hogy mindened meglegyen, amire szükséged van!

Hogy lesz a kevésből elég? Az asszony feladatot kap: kérjen kölcsön a szomszédoktól üres edényeket. Az asszonynak hinnie kellett, hogy az edényekre szükség lesz. Nem mondta Elizeusnak, hogy „ne butáskodj már, mit kezdjek az üres edényekkel!”, hanem megtette, amire az Isten embere kérte. Hitt és cselekedett. Isten bevon minket a csodáiba! Számít a feltétlen bizalmunkra! Számít a közreműködésünkre. Az üres edényeknek utána a zárt ajtók mögött a helye, Elizeus beküldi a házába az asszonyt a fiaival, és arra kéri, hogy az egyetlen korsó olajából töltögessen az edényekbe, s amelyik megtelik, tegye félre. Az asszony hisz és cselekszik – az edények megtelnek.

Sajátos út ez. Isten olykor bekényszerít bennünket bezárt ajtókon túlra, ahol nincs senki. Egy valaki van, akiről azt mondja Jézus, hogy jelen van, ott van veled a zárt ajtó mögött: Ő pedig az Atya. Ott van veled a te belső szobádban, az imádság Istennel összekötő pillanataiban. Tehát egyetlenegy lehetőség kínálkozik, hogy az életed megújuljon: az őszinte, szívből jövő imádság. Az ajtó mögött, ahol nincs melletted senki csak az élő Isten, akit megszólíthatsz őszintén elmondván neki, hogy mi fáj, mi hiányzik, miből van rettenetesen és kínzóan kevés az életedben, vagy éppen mi jelent örömet vagy miért vagy hálás. És az Atya az üres edényt megtöltheti, pont annyi pénzzel, pont annyi élelemmel, pont olyan emberekkel, pont olyan lehetőségekkel, amelyekre szükséged van! Üres szívedet megtöltheti pontosan annyi örömmel, békességgel, türelemmel, elégedettséggel, hálával, amelyre szükséged van!

Kedves testvérem! Mi az, amiből szükséget látsz, ami hiányzik neked, amiből kevés van az életedben? Isten a keveset is meg tudja szaporítani, a hiányt, az űrt is ki tudja tölteni – csak bíznod kell Benne – teljes szívedből, teljes lelkedből! Vidd elé egyetlen korsó olajodat, borulj le előtte zárt ajtók mögött, és tapasztald meg a csodát: Isten megadja, amire szükséged van, bőségesebben, mint gondolnád! Ámen

(Igehirdető: Kántorné Pólus Ibolya – Felsőőrs)

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

Krisztus mondja: "Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."

(Jelenések könyve 1,18)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára