A Főpásztor pásztoraiként

Alkalom: 
Misericordias Domini vasárnap
Dátum: 
2012. április 22. 10:30
Alapige: 
1Pét 5,1-4; Mk 6,34
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 10,11-16
Alapige: 1Péter 5,1-4; Márk evangéliuma 6,34

„…legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.”
„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.”

Az evangéliumból olvasott egyetlen mondatban Jézust látjuk, emberek tömegétől körülvéve. Egy fáradt, csendes és magányos helyre vágyó, elvonulni próbáló Jézust, akit mégis megtalál az őt kereső sokaság. Hozzá jönnek, mert remélnek, várnak, keresnek valamit.

A hangosabbja, tettre készebbje talán valami célt és vezetést, a tanácstalanja útmutatást. Az elesettek, szenvedők gyógyírt és vigasztalást. A magányosak valami befogadást a Jézus körüli közösségben. Nem tudhatjuk pontosan, kiben mi volt, de az Úr tudta, látta, és „megszánta őket”.

Vannak emberek, akik szerint valóban „szánalmasak” a mindezt Jézusnál és az Ő egyházánál keresők, de minket biztat az ige: aki keres, az talál, s a zörgetőnek megnyittatik. Mert akár bevalljuk, akár nem: rászorultak vagyunk! Igenis szükségünk van segítségre, odafigyelésre, vezetésre, közösségre.

Valójában csak kevesen merik kimondani a „Nincs szükségem senkire!” megkeseredett hazugságát. Hiszen születésünktől kezdve rászorulunk az apai gondoskodásra, az anyai gyöngédségre, minket tanítókra, nevelőkre, barátra, társra, munkatársra, vezetőre… Szeretetre, közösségre, gyülekezetre!

A szépen feldíszített templomunkon látszik: tegnap délután fiatal pár állt meg az úrasztalánál, hogy házasságukra, közös életútjukra Isten áldását kérjék. Örömmel vallották meg egymásnak: Szeretlek és szükségem van rád! És örömmel adtak hálát az egymásra találásért, az ajándékba kapott másikért.

A ma olvasott ige azonban az érem másik oldalára is rávilágít. Nemcsak keresők és találók vagyunk, lehetünk, de megkeresettek és megtaláltak is! Nemcsak nekünk van szükségünk életünk „pásztoraira”, de ránk is szüksége van másoknak: gyermeknek, unokának, családnak, barátnak, házastársnak, munkatársnak, szomszédnak, gyülekezetnek!

Péter apostol levelét kis szórványgyülekezetek presbitereinek írta, pici közösségek talán csak néhány emberért felelősséget vállalt vezetőinek. És pásztoroknak nevezi őket!

Eszembe jut, hogyan állította Isten Józsuét a nép élére Mózes halála után: „Hogy ne legyen olyan ez a nép, mint a nyáj, amelynek nincs pásztora!” S hányszor neveztettek az ószövetségi Izráel papjai, írástudói, vénei (=preszbüterosz) a nép Istentől rendelt, felelős pásztorainak!

Ha nem is egy nagy népnek, de kicsi közösségeinknek, a ránk bízottaknak Istentől rendelt pásztorai vagyunk magunk is! Fel tudjuk ezt vállalni? Megrémít vagy éppen büszkeséggel tölt el?

Az ige három kérdésre válaszolva ad útmutatást arra nézve, hogy hogyan lehetünk jó pásztorok. Először is, mi okból? Ne kényszerből, hanem önként! Azután, mi célból? Nem nyerni, hanem inkább adni akarva! Végül pedig, hogyan? Nem a másikon uralkodva, hanem példaképként!

Mi okból pásztorolok, felelek, vezetek, gondoskodom? Ez egy rám terhelt élethelyzet, amiben kénytelen vagyok helytállni? Csinálom, de csak muszájból és háborogva – a családom, a házasságom, a munkahelyem mártírjaként…

Vagy felismerem, hogy Istentől kapott helyem és mandátumom van, s ez méltóság és érték! Meglátom és elfogadom, hogy ki vagyok, ki lehetek mások számára, s ebben örömöm van!

Eszembe jut egy régi kis történet egy kislányról, aki nagyon szerette a járni képtelen, mozgássérült öcsikéjét. Bárhova ment, minden játékba, sétára vitte magával. Egyszer sajnálkozva szólította meg őt valaki: Szegény gyerek, hogy bírod azt a terhet? Mire a kislány csodálkozva visszakérdezett: Milyen terhet? Ő a kistestvérem! Bizony, lehet valakit teherként hordozni, és lehet szeretett testvérként…

S mi a cél? Ha „pásztorként” nyerni-nyerészkedni akarunk, keserű csalódásaink lesznek! Mert emberekért, közösségért felelősséget vállalni, ránk bízottak közt helytállni sokszor inkább ráfizetés – emberi gondolkodás szerint mérve. Van, hogy még egy „Köszönöm!” sem hangzik el.

Mégis lehet ezt elégedetten, de ennek titka van: a belső gazdagság. Az, hogy van bőven miből adnom, mert én is úgy kaptam! Éppen Péter élte át ezt apostolsága kezdetén, mikor Jánossal együtt mentek fel a jeruzsálemi templomba. Az Ékes kapunál béna koldus állította meg őket, alamizsnáért könyörögve. Pénzt kért a szintén nem túl gazdag halászemberektől.

Péter pedig ránézett, és ezt mondta: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: A Názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!”

Ezüstünk és aranyunk talán nincsen, s talán nem is lesz. De életgyógyító csodákra képes gazdagságunk van!

Végül ott a kérdés: hogyan pásztoroljunk. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy ha már cipeljük közösségek, család, gyereknevelés terheit, legalább legyen előttük méltóságunk. Kijár nekünk a tisztelet! És ha miénk a felelősség, legyen miénk a vezetés is, az érvényesülő akarat, az utolsó szó! Elérjük, ha tudjuk, eréllyel, ha kell agyonbeszéléssel vagy kerülőutakon.

De, Testvérek, példákká, követhetőkké igazán csak akkor lehetünk, ha a ránk bízottak érzik, látják, tapasztalják, hogy mi is példát követünk! Hogy engedelmeskedünk, mert tisztelünk, követünk, bizalommal szeretünk valakit, akit érdemes!

A Főpásztor az, aki nem kényszerből, hanem önként, szeretetből jött utánunk, elveszett juhokért. Ő nem nyerni akart, hanem odaadta önmagát. Nem erőszakoskodott, hanem megalázta magát, egészen a felvállalt kereszthalálig, és a leghatalmasabb győzelmet aratta!

A Jó Pásztor életét adja a juhokért, mondta Jézus, és meg is tette. Az életét adta értünk, nekünk!

És éppen ez utóbbi lehet számunkra, az Ő kis bojtárainak biztatás. Mert a saját képességeink, életünk, emberségünk nem lenne elég, hogy jól pásztoroljunk. Abból inkább csak kényszeredettség, haszon-várás és uralkodás fakad. De Jézus Krisztus, a Főpásztor nekünk adta magát, Lelke által bennünk él. Csak Őt kell követnünk.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára