Kapni és adni

Alkalom: 
Új kenyérért hálaadás
Dátum: 
2011. augusztus 21. 10:30
Alapige: 
Mt 25,34-36

Olvasmány: Ézsaiás könyve 58,7-12
Alapige: Máté evangéliuma 25,34-36

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.”

Kettős ünnep a mai: hálaadás, hogy van egy ország, ahol élhetünk, ahol „otthon lehetünk” e földön, és hála, hogy ebben is Isten gondviselő szeretete tart meg, hogy van mindennapi kenyerünk. Ezen az ünnepen Isten igéje segít nekünk először is felismerni mindazt, amit kaptunk és kapunk Istentől, azután megérteni, hogy az ajándékozó Úr minket is adni, ajándékozni tanít, s végül meglátni, hogy mi a Tőle kapható legnagyobb ajándék.

Ránk magyarokra különösképpen is ránk fér minden hálaadó ünnep! A mindennapokban sokkal inkább jellemző ránk a hála helyett a panaszkodás, az öröm helyett a magunk siratása. Valahogy könnyebb megfogalmazni a veszteségeinket, hogy mennyivel lettünk újra kevesebbek, mennyivel lett megint az élet nehezebb, hogyan fogy egyre a reménységünk.

Tavaly Írországban járva részt vehettem egy egész napos buszkiránduláson. Sofőrünk jóvoltából gyönyörű tájakon járhattunk, és részletes történelmi áttekintést is kaptunk az írek múltjáról. Hallottunk sok évszázados elnyomatásról, a mindig győztes idegen hatalom vérengzéseiről, a sokat harcolt és csak a múlt században – részben! – elnyert függetlenségről, éhínségekről, milliók haláláról és kivándorlásáról idegen országokba. Ám mindezt kedvesen, őszinte derűvel, igazi ír tréfákkal és dalokkal tarkítva adta elő. Mikor egy megállónál megrendülve megkérdeztem tőle, hogy hogyan lehet ilyen iszonyatos történelmet ennyi derűvel elmesélni, azt válaszolta: Mert – mindennek ellenére – Írország létezik, és a holnap mindig új reményt hoz! Majd kedvesen, de némiképp szánakozón hozzátette: Ó, persze, a híres magyar pesszimizmus!

Bizony, ránk fér a hálaadó ünnep államalapításunk és az új kenyér alkalmából! Tanulgatnunk kell felismerni és megköszönni, hogy „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után … él nemzet e hazán”! Hogy az évszázadok során meghozott sok rossz politikai öntés között voltak jók is, és még nem tűntünk el a népek tengerében. Tanulhatunk hálát adni közösségért, otthonért – nemzetben, gyülekezetben, családban. Jó átélni a hála örömét Istennek a napjainkhoz napokat toldó kegyelméért, a meglévő erőért, egészségért. Nem luxusért, sokmilliós bankbetétért, hanem a mindennapi kenyérért.

Hogyan mondhatja ki, fogalmazhatja meg köszönetét az, akinek ez az öröm megszületett a szívében? Az Isten iránti hála hogyan ölthet formát?

Ézsaiás próféta figyelmeztető szavai egykor egy rendszeresen áldozó, folyamatos istentiszteletet tartó Izráelhez szóltak. Az akkor már a hosszú babiloni fogságból hazatért néphez, amelynek a szívében a kezdeti örömöt és hálát szétmorzsolta a mindennapok küzdelme, csalódásai. Istentiszteleteik üres rítusokká lettek. Megelégedtek a tartalom nélküli ceremóniákkal, s azt hitték, ezzel el is van intézve a dolog Istennel.

Ám a prófétai szó minket is figyelmeztet! Hiába országos ünnep tűzijátékokkal fényesítve, hiába emlegetjük Európát kereszténynek, hiába minden ünnepi istentisztelet, zengő zsoltár – belső odaszánás és elkötelezettség nélkül, keresztyénségünk valóságos megélése nélkül, felebarátunkkal szembeni önzéssel.

Sokszor várjuk Istentől a mindennapi kenyeret, az államtól a politikai biztonságot, a szociális jólétet. Fölfelé tartjuk a markunk – de lefelé, az embertárs felé nyújtunk-e valamit? A minket ajándékozó mennyei Atya gyermekeit az Ő irgalmára, szeretetére akarja megtanítani!

Igen, nagyon jó, hogy van kitől kérni és lehet kapni, mert olykor valóban nyomorultnak érezzük magunkat, lelkileg vagy testileg. Éppenséggel úgy éljük meg magunkat, mint azok, akiknek megsegítésére a próféta hív minket: tele van életünk bilincsekkel, jármokkal egzisztenciális nehézségekkel, talán mások vádló tekintetének, ítélő szavainak kereszttüzében még mezítelennek is érezzük magunkat!

De éppen mikor mindezeket átérezzük, átéljük, akkor érthetjük meg igazán, mire hív minket Isten szava: vegyük le, oldjuk fel, szüntessük meg ezeket mi a másikkal szemben! Legyünk mi azok, akik leveszik a bilincseket, könnyítnek a terheken. Legyünk mi azok, akik egy falat kenyérrel kínálják az éhezőt, egy jó szóval a lelkileg kiéhezettet! Nyissunk ajtót, engedjük magunkhoz a magányost! Üljünk oda az iskolapadba, a templompadba, álljunk oda a közösségeinkben, húzódjunk oda a munkában ahhoz, akit kicsúfolnak, lenéznek, akit kibeszélnek a háta mögött!

Tartsuk oda a markunkat, de azért, hogy a másik bele tudja tenni a keservét, fájdalmát – bele tudja tenni a kezét, hogy mi megfogjuk azt.

Ha ezt megértjük és megéljük, ha így fogalmazódik meg Isten iránti hálánk, akkor lehet igazán miénk a próféciában megígért gyógyító áldás, vezető világosság, a meghallgató és válaszoló mennyei Atya megtapasztalása. Akkor lehetünk valóban termő kertté, élő vizű forrássá, megerősített bástyákká, Isten országának örököseivé – ahogy Jézus ígéri.

Talán ellentmondásosnak tűnik éppen államalapításunk ünnepén beszélni erről, de akkor tudunk igazán és jól földi hazánkért, mindennapi kenyerünkért bizalommal könyörögni és egyúttal hálát adni, ha megértettük: „nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük”, és „nekünk a mennyben van polgárjogunk”! A mennyei haza polgáraiként élni már itt e jelen világban nem felelőtlenség, nemtörődömség, nemzettagadás földi hazánkkal szemben, hanem éppen ellenkezőleg, igazi felelősség és küldetéstudat.

De ugyanakkor reménység, vigasztalás és erő forrása is! Hazánk léte és a mindennapi kenyerünk is annak a kezében van, akitől jöhet és jön minden áldás, gyógyulás, világosság és vezetés. Lássuk hát ott, könyörögjünk és adjunk hálát ezért!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

10 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára