...de Isten jóra fordította

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap
Dátum: 
2011. július 17. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Móz 50,20
Audio: 

Olvasmány: Mózes 1. könyve 50,15-23
Alapige: Mózes 1. könyve 50,20

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.”

József és testvérei történetét nagyon jól ismerjük. Hittanos gyerekek egyik nagy kedvence. Történetét számtalan módon és műfajban feldolgozták: több száz oldalas családregényben, történelmi játékfilmben, rajzfilmben, festményeken, zeneművekben; még rockopera is készült róla. Minden korban megihleti az alkotókat, érvényes és feldolgozni érdemes mondanivalót kínálva nekik.

Mi is mondanivalót keresünk most benne, de nem azért, hogy kicsit másképp újra felelevenítsük az ismert történetet. Hisszük, hogy Isten Lelke segítségével ebből az igéből nekünk szóló üzenetet, útmutatást kaphatunk!

József testvéreinek mondott szavai, amit kiemeltem az igéből, az ő szövevényes életútjának összefoglalását adják. Ebből az életszemléletből Isten iránti hite, bizalma és abból fakadó mély bölcsessége csendül ki! Életének minden egyes részlete azért tud a helyére kerülni, mert azt József a megfelelő magasságból tudja nézni! Úgy is mondhatjuk: Isten szemszögéből!

Minek is kell itt a helyére kerülni?

A jó dolgokat, ugye, könnyen elfogadjuk, és beillesztjük az életünk megfelelő helyére. Szeretnénk, ha ez lenne a természetes. Csakhogy a rosszaknak is a helyükre kell kerülniük! Tetszik vagy sem, azok is részei az életünknek!

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.” József tudja, hogy élete eseményei nem csupán az emberi síkon, az emberi tervek alapján zajlik. Van egy annál magasabb „tervezési szint”, ami felül tudja bírálni azt, és más, jobb irányt tud adni neki.

Sok mindennek kellett helyére kerülni József életében. A testvérei árulása igen nagy mélységekbe taszította őt. Az elején egy kiszáradt ciszternába dobták, majd pedig lelki értelemben is mélységeket járt meg. Csalódása a testvéreiben, a cserbenhagyás, félretaszítás átélése, azután rabszolgaként a kiszolgáltatottsága, megaláztatása, majd pedig a börtönben sínylődése – nehéz út lehetett.

A sok-sok fölöslegesnek tűnő vargabetű, a sok rossz, az emberi gonoszság: Hogyan tudnak ezek a helyükre kerülni? Hol a helyük? Mihez kezdünk mi a hasonló élményeinkkel? Amikor mélységesen csalódnunk kell valakiben, amikor átvágnak, megvezetnek, amikor hosszú időre tönkretesznek azzal, hogy rossz pályára állítják életünket; vagy amikor a lehető legrosszabbkor elveszítünk valakit, s így támasz nélkül maradunk… Mit mondunk ezekre? Kesergünk az élet igazságtalanságain? Esetleg Istent érezzük kegyetlennek?

József életszemléletében az a nagyszerű, hogy Isten tervei felől tudja nézni a vargabetűket és még az emberi gonoszságot is! Fentről, mert csak onnan áll össze a kép! Igen, nem kétséges, hogy rossz volt átélni, amikor kútba dobták, eladták, megalázták, – de így kerülhetett a mostani helyére! Így lett a fáraó első embere, mert Isten még a legkényesebb helyzetekben bölcsességet, tiszta látást adott neki. Kedvessé tette gazdái előtt. Így tudott rajta keresztül munkálkodni Isten, hogy „sok nép életét megmentse” a nagy éhínség idején.

Az ismert kínai példatörténetben a szegény parasztembernek egy napon elcsatangolt az egyetlen lova. Jöttek a szomszédok sajnálkozni: Jaj, milyen rossz dolog történt veled! „Rossz-e, ami történt, vagy jó, ki tudja?” – válaszolta ő erre. Pár nap múlva visszatért a ló, és magával hozott vadlovakat is. Megint jöttek a szomszédok: De jó dolog ez neked, mennyi lovad lett hirtelen! „Jó-e, ami történt, vagy rossz, ki tudja?” – mondta ő. Fia leesett az egyik vadló hátáról, és lábát törte: Jaj, milyen szerencsétlenség! „Rossz-e, vagy jó, ki tudja?” – mondta erre is. Nemsokára aztán háborúba vittek minden épkézláb fiút, az övé viszont otthon maradhatott: Milyen szerencsés vagy! „Jó-e, vagy rossz, ki tudja?”

Milyen könnyen rásütjük mi is a bélyeget egy-egy eseményre, és milyen egysíkúan ítéljük meg a dolgokat! Pedig biztosan vannak saját példáink is, amikor először valamit rossznak hittünk, mert rossznak tűnt, – de aztán változtak a körülmények, és lám, végül előnyünkre vált!

„Azt pedig tudjuk – mondja Pál apostol – hogy akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Rm 8,28). Isten senkinek nem tervez rosszat, a gonoszság nem Tőle származik. Tervében azonban még a rossz dolgok is szolgálhatják a javunkat! „Bizony, javamra vált a nagy keserűség.” Eljuthatunk mi is erre a felismerésre, amire Ezékiás király, aki halálos betegségéből felgyógyulva, szenvedéseire visszanézve tudta ezt Isten előtt kimondani (Ézs 38).

Akik szeretik Őt – hangsúlyozza az apostol – azoknak szolgálhat minden a javukra. Akiket az Úr elhívott, akik ragaszkodnak Hozzá, akik az Övéi, akik tudnak tervéről, akik engedik magukat vezetni Lelke által!

Hogy állunk mi ezzel a kérdéssel? Tudunk-e Őrá hagyatkozni, van-e bátorságunk engedni, hogy Ő irányítson, és ragadjon magával bennünket?

Kicsit olyan ez, mint a vitorlás kiszolgáltatottsága a szélnek! Pár napja a Kék Szalag tókerülő verseny izgalmas példákat mutatott erre. Az elején szélcsend volt, mindenki szélért imádkozott, mert anélkül bizony nem megy a hajó. Az energiát, a tolóerőt a szél adja. Aztán pár órával később megjött a viharos erejű szél, és bizony sok vitorlást menteni kellett a háborgó Balatonból, többen is feladni kényszerültek a versenyt. A vitorlás ki van szolgáltatva a szélnek.

Isten Lelkéről, vezetéséről is beszél ilyen hasonlattal az ige: „A szél fúj, amerre akar...” – Jézus mondja ezt Nikodémusnak az újjászületés titkát magyarázva (Jn 3). Isten vezetése úgy tud érvényesülni a mi életünkben, hogy kitárjuk magunkat előtte. Engedjük, hogy Lelke indítson, megragadjon, egy-egy feladatot fontossá tegyen.

Biztasson minket József példája is: Isten vezetése alatt valóban minden a javunkra szolgál. Tűnjenek bármilyen gonosznak, sötét színűnek a körülmények, akarjanak bármilyen rosszat is rosszindulatú emberek, Isten terve felülírhatja, és végül jóra fordíthatja azt!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára