Borulj le Elé, és halld szavát!

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2011. július 3. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Zsolt 95,6-11
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 22,1-14
Alapige: Zsoltárok könyve 95,6-11

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet.”

A zsoltárnak ez a szakasza a nagy vándorlás idejére emlékezteti Isten népét. Arra az időszakra, amikor veszélyeknek és kísértéseknek kitéve, ellenséges erők támadásai közepette kellett menniük a cél, az ígéret földje felé. Ugyanakkor ebben az időszakban nemcsak a veszedelmeket élték át, hanem Istent is megtapasztalták, aki erős kezű pásztorként vezette és oltalmazta őket.

A mi életünk nagy vándorlásában vajon miben találhatunk segítséget? Veszélyek, kísértések, különféle külső és belső támadások kereszttüzében haladunk, amerre Isten mutatja. De mi sokszor csak megyünk előre, daráljuk az életünket és feladatainkat, hátha egyszer elfogynak a kihívások. Csakhogy azok nem elfogyni szoktak, és egyébként sem lehet csak menetelni egyfolytában, felüdülés nélkül! Meg tudunk-e állni? És ha igen, akkor miben találunk támaszt, felüdülést?

A zsoltár erre azt az egyszerű és világos választ adja: Borulj oda gyakrabban Istened elé, és halld meg szavát!

Képzeljük magunk elé, ahogyan zarándokok érkeznek valamilyen ünnepre a jeruzsálemi templomba! Az istentisztelet vezetője ilyen felhívással fogadja őket: „Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!” Tehát háromszorosan is arra kéri a templomba érkezőket, hogy testükkel, meghajlásukkal is fejezzék ki Isten felé azt, amit belül éreznek! Mutassák meg külső jelekkel is alázatukat, kicsiségüket, segítségre szorult helyzetüket, amivel Istenhez érkeztek!

Szinte teljesen kikoptak már ezek a mozdulatok a hétköznapi életünkből. Nem szoktunk egymás előtt meghajolni, ahogyan régen tiszteletüket fejezték ki az emberek pl. egy főnemes vagy uralkodó előtt.

De vajon tudunk-e meghajolni Isten előtt? Tudunk-e térdre esni Előtte, odaborulni Elé? Ki tudjuk-e így külsőleg is mutatni rászorultságunkat, alázatunkat?

Gyökössy Endre nagyon szépen fogalmaz egyik boldogmondásában: „Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé” (A Boldogmondások margójára).

Kiborulni, vagy leborulni – ez nem csupán szójáték! Kiborulásra bizony sok okunk lehet. A túlpörgetett tempójú világban sokszor válunk túlfeszítetté, rengeteg elfojtott indulat keres magának kitörési pontot. Meg lehet figyelni korunknak ezt a betegségét akár autóban ülve egy-egy sofőr agresszív vezetési stílusában; vagy amikor várni kell a sorunkra az üzletben vagy rendelőben, s érzékeljük, mennyire nehéz is ezt türelemmel tenni; de kijön a feszültség a bántó szavainkban, a trágár elszólásainkban, vagy éppen a türelmetlen mozdulatainkban is.

A lefojtott feszültség utat talál magának. Kiborulásban, vagy egy-egy betegség formájában is kitörhet. De mennyivel jobb lenne nekünk és családtagjainknak, munkatársainknak is, ha az inkább a leborulásban oldódhatna fel! Odaborulva Isten elé, aki a mi életünknek is Pásztora! S mint Pásztor: védelmező, vezető és gyógyító.

Aki így leborulva tudja „odatenni” magát Isten elé, az jó esélyt ad magának arra, hogy megajándékozott ember legyen! Ugyanis ebben a leborult helyzetben lehet igazán jól meghallani és megérteni az Ő szavát!

„Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket.”

Valószínűleg ez a felszólítás a már említett ünnepi liturgia része lehetett. Ezt követően olvasták fel újra Isten törvényét, amiből a résztvevők megérthették, mit akar tőlük Isten! Mit kér, mi a szándéka, merre akarja tovább vezetni őket?

Mi most ne csak a heti 1-2 gyülekezeti alkalomra gondoljunk, hiszen Isten útmutatására nyilván nem csak ilyenkor kell odafigyelni. Adjunk naponta, vagy naponta többször is esélyt Istennek, hogy szavával elérjen minket!

„Most, amikor halljátok szavát.” Vajon halljuk? Mi mindent hallunk meg? Naponta rengeteg információval bombázzuk agyunkat. Ha nem elég az újság, hát az interneten lógva, a tévé előtt ülve, vagy fülhallgatóval a fülünkben. Előfordul, hogy éppen száguldunk valamerre, mert időhiányban szenvedünk, s eközben is telefonálunk, meg intézkedünk, és mindenfelé igyekszünk figyelni, mert nem maradhatunk le semmiről. Ilyen hangzavarban és nyüzsgésben vajon hogyan férhet hozzánk Isten?

A hallásunk, a figyelmünk nevelhető! Eszembe jut a történet arról az indiánról, aki egy forgalmas nagyváros zajában barátjával beszélgetve meghallja egy kis tücsök ciripelését. Majd amikor barátja elámul ezen, s rendkívüli hallásáért dicséri, azt mondja neki: minden azon múlik, hogy mire figyelsz, mire van kihegyezve a hallásod! Majd néhány aprópénzt ejt le a járdára, s annak csörgésére a járókelők közül többen is megfordulnak, ellenőrizve, vajon nem ők ejtették-e el. Valóban nagyon sok múlik azon, hogy mire tanultunk meg odafigyelni, mi fontos nekünk!

„Most, amikor halljátok szavát.” Ez a „most” egy kegyelmi pillanat, amikor Isten szólni akar. Jóságának és szeretetének jele ez, hiszen ilyenkor fényt gyújt, és tájékozódni segít. Ha csak egy szót szólhat hozzánk, azzal meggyógyíthatja életünket (lásd a kapernaumi százados történetét: Mt 8)!

Ezért kéri tehát Isten: „ne keményítsétek meg szíveteket.” Ne legyetek kérges szívűek, amiről visszapattan az Ő szava! Így kér egy másik igében is: „Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket!” (Jak 1,21)

A mai vasárnapra kijelölt újszövetségi igében a királyi menyegzőről hallottunk. Ebben egészen döbbenetes, ahogyan a meghívottak a hívásra reagáltak: Egyik elment a kereskedésébe, másik a földjére, vagyis tették azt, amit eddig is mindig. Nem akartak kiszállni hétköznapjaik mókuskerekéből! Eleresztették a király hívását a fülük mellett, s ezzel valami óriási lehetőséget mulasztottak el! Részvételt a királlyal közös örömben, lakomában, egy felemelő ünnepben!

Most és mindig, amikor halljuk az Ő szavát, hívását, legyünk készen! Ne fosszuk meg magunkat a mi Királyunk tápláló és gyógyító közösségétől!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára