Isten gazdagító Lelke

Alkalom: 
Pünkösd vasárnap
Dátum: 
2011. június 12. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 2,37-39

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2,1-12
Alapige: Apostolok Cselekedetei 2,37-39

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

Egyházi ünnepeink közül sajnos pünkösd az, amelyet talán legkevésbé értünk. Pedig épp ennek az ünnepnek az üzenetét kellene sokkal jobban ismernünk és főleg használnunk! Mert hiszen a Szentlélek az az erőforrás, az a „közeg”, aki által Isten minden ajándékát mi megkaphatjuk! A Lélek nélkül mi nem tudunk hinni, nem lehetnénk Jézus tanítványai. Nélküle nincs gyülekezet sem itt, sem másutt. Nélküle eredménytelen, szegény maradna az életünk. Őáltala lehet a miénk Isten minden ajándéka.

A mai ünnepen egyrészt hálával emlékezhetünk az első pünkösdre, a Szentlélek kitöltetésére. Ugyanakkor vegyük magunkra az igét: „Tiétek ez az ígéret!” – hiszen minket szólít meg ezzel! Mi benne vagyunk, benne élünk ebben az ígéretben. Bennünket naponta újra és újra a Szentlélek tehet Krisztus élő testévé. Így hallgassuk, és keressük mára szóló üzenetét!

Látjuk a felolvasott igéből, hogy az első pünkösdöt Isten teszi valódi ünneppé! Mégpedig úgy, hogy megváltoztatja az események menetét, Önmaga gazdagságával tölti meg az Ő Lelke által!

A húsvétot követő 50. napon az aratás ünnepére gyűltek össze az emberek Jeruzsálembe. Azt ugyan nem tudhatjuk, hogy hányan jöttek szívből, valódi örömmel, hálával, és hányan amolyan „ünnepi turizmus” céljából, egy évenként megszokott programra. Az viszont biztos, hogy ezt a vegyes, sokszínű társaságot Isten Lelke fogta egybe, és töltötte meg ajándékával! Sokkal többet kaptak, mint amit eredetileg várhattak! Aratási ünnepre készültek, mely egy szokott rutin szerint majd lezajlik. – Isten azonban ennél sokkal nagyobb ajándékot készített nekik, hiszen a Lélek valódi erejét érezhették, tapasztalták!

Hogyan szoktunk ünnepelni? Mitől ünnepek a mi ünnepeink? Mennyire zárjuk ki örömeinkből Istent? Riasztó, hogy miféle forrásokból próbáljuk pótolni az öröm és boldogság iránti elemi igényünket! Riasztó, hogy kultúra vagy humor címszó alatt mi mindennel tömjük magunkat, és hogy különféle, kábításra alkalmas anyagokkal hogyan keresünk öröm-pótlékokat. Riasztó, mert mindezek azt mutatják, hogy mennyire elszakadtunk a valódi öröm forrásától, Istentől.

Ő úgy jön segítségünkre ebben a helyzetben, hogy megajándékoz minket. Pótlékok helyett valódi örömben gazdagodó életet kínál, ahogy az első pünkösdkor is történt.

Folytassuk azzal a mindig visszatérő fontos kérdéssel: Vajon kik kapják ajándékát és miképpen?

„Tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké.” Ez az ígéret, mint egy nagy ölelés, úgy fogja össze a jelenlevőket. Ennél azonban többet is tudhatunk.

Azt látjuk a történetben, hogy Isten Szentlelke azokra a tanítványokra áradt ki először, akik Krisztus ígéretére hagyatkozva azon a helyen együtt voltak. Majd ezt követően az ő szolgálatuk nyomán áradt tovább az itt összegyűltekre. Ma is így van ez, Ő azok között tud munkálkodni, akik engedelmesen, nyitottan várják, akik ráhagyatkoznak ígéretére, akik engedik magukat vezetni, akik befogadják, várják, kérik az Ő bölcsességét.

Az is kiderül, hogy megtapasztalható jelei vannak Isten Szentlelke jelenlétének.

A Lélek először belül munkálkodik. „Mindnyájan megteltek Szentlétekkel.” Isten újjáteremtő csodája, amit a tanítványokon látunk! A változás mélyreható, a szívük-lelkük újul meg. Ennek a belső megújulásnak aztán természetesen megvannak a külső jelei, gyümölcsei is.

Az első pünkösd legszebb jele a megértés csodája! A különféle emberek egyetértésének a csodája! A széthúzás helyett az „egy akarat” csodája! A bábeli szétszóratás ellenkezője megy végbe: Akkor az ember nagyzolására válaszul Isten összezavarta az emberek nyelvét. Bábeli zűrzavar helyett most pünkösdi egyetértés van! Amit hallanak a tanítványok bizonyságtétele nyomán az „Isten felséges dolgairól”, azt a saját nyelvükön értik. Az ige leírja, hogy zavar támadt, sokan nem értették, hogy mi is történik. Biztos azonban, hogy a legtöbben valami egészen rendkívüli ajándékként fogadták az eseményeket. Az Isten ajándékával, az Ő felséges dolgaival töltődtek meg!

Sajnos gyakran kell úgy éreznünk, hogy a mi világunk a kárvallottak világa! Sokan érzik becsapottnak magukat, akik azzal a keserűséggel élnek: ők miért nem kaphatják ugyanazt a szintet, ugyanazt az életszínvonalat, amit szerencsésebb társaik. Nekik miért nem jár ugyanaz?

Az ilyen megkeseredett állapotunkból tud és akar kiemelni minket a mai ünnep üzenete. Istenünk ajándékozó Isten! Többet tud adni, mint amit mi várhatunk! „Tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké és mindazoké, akik még távol vannak.” Ne mondjuk erre, hogy ez is csak egy ígéret a sok közül, amikkel már tele a padlás! Hiszen amit Isten ígér, arra ereje is van! Úgy, ahogyan az első pünkösdkor is nem remélt módon meggazdagította az ünnepre érkezőket!

Érdemes nyitottan fogadni, hisz az életünket megújító ígéret ez! Érdemes megragadni, hiszen elűzi reménytelenségünket, saját és gyermekeink jövőjét Isten fényébe helyezi.

Amikor a tanítványok a Szentlélek ajándékával megteltek, és a hallgatóknak Krisztust hirdették, „mintha szíven találták volna őket”! Isten szeretete „találta szíven” őket! Ez az erő mozgósítja őket, indítja új út keresésére, ezért kérdezik: „Mit tegyünk?” Mi a következő lépés?

Ma is így történhet ez velünk is! A Szentlélek ereje tárja fel előttünk ma is az új életre vezető utat! Kérjük tőle a nyitottságot, a befogadásra való készséget! Isten Szentlelke indítson minket, hogy naponként újra meg újra feltegyük ezt a kérdést: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod? Kérjük tőle először az ének szavaival: „Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban, lakozzál mibennünk, mint élő templomaidban” (376. dicséret).

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára