Nem teljesítmény, hanem befogadás

Alkalom: 
Estomihi vasárnap
Dátum: 
2011. március 6. 10:30
Alapige: 
Lk 10,38-42
Audio: 

Olvasmány: Zsoltárok könyve 119,1-8.25-32.89
Alapige: Lukács evangéliuma 10,38-42

„Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. … Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Sok igehirdetés hangzik arról, hogy a hit nem csupán érzelmeket, lelkesedést, szép szavakat jelent, hanem meg kell, hogy jelenjen az ember életében, a tettekben is. Mai életpéldák, de bibliai történetek is szólnak bőven arról, hogy az Isten kegyelmére válaszoló, hálás hit mennyire képes szolgálni, mennyire tud adni.

Gondoljunk Zákeusra, aki átélte, hogy őt, a megvetettet, kiközösítettet Jézus közel engedi magához. Isten megbocsátó kegyelmét és szeretetét jeleníti meg számára. Ez Zákeus életét annyira átformálta, hogy még aznap vagyonának felét szétosztotta a szegények között.

Vagy ott van a bűnös nő példája, aki egész addigi élete gyötrelmével közeledett Jézushoz, mikor ő éppen egy farizeusnál ünnepi vacsorán vett részt. El tudjuk képzelni a megvető tekinteteket, mikor ez az asszony belépett. No és a kaján kíváncsiságot: vajon mit tesz ez a rabbi, tudja-e, ki ez a nő?! Jézus pedig nem fordul és húzódik el tőle, hanem őt is a közelébe engedi, és megjeleníti az ő számára is Isten megbocsátó, kegyelmes szeretetét. A megrendült asszony pedig könnyeivel mossa lábát, és hajával törli meg. Micsoda sírás lehet az, ahol elég a könny egy lábmosáshoz…

Ilyen és ehhez hasonló példákat hosszasan sorolhatnánk, de a mai történet úgy tűnik, mintha ezeknek ellene mondana. Mit tanít nekünk?

Ennek megértésében segít Jézusnak egy a János evangéliumában feljegyzett mondata: „Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” Ebben a történetben erre mutat rá Jézus.

Arra, hogy mi keresztyének nem víztartályok vagyunk, amiket egyszer valaki feltöltött, ilyennek vagy olyannak megteremtett, és azután abból próbálunk egy életen át iszogatni meg másokat öntözgetni. Hanem az igazi hívő élet forrásból táplálkozó patak, élő víz.

Nem víztartályok vagyunk mi keresztyének, bár lehet mindenkinek sok jó tulajdonsága, sok értéke: szorgalom, buzgalom, tetterő, józan ész. Sok minden, amivel adni és szolgálni tudunk. De hogyha a szolgálatunk, az adni akarásunk ebből az emberi víztartályból táplálkozik, ez előbb utóbb állott, rossz ízű, izzadság szagú lesz.

Márta sürög-forog a házában, de az ő vendéglátása igazából Mártáról szól, és nem Jézusról. Nagyon Márta-íze van, és nem Jézus-íze! Nem arra tekint, akit szolgálni, szeretni akarna, hanem önmagáról szól. És az ilyen magunk buzgalmából, akarásából, meglátásaiból fakadó szolgálatban egy idő után megkeseredés, erőlködés, csalódottság, harag és sértődöttség fakad. Ha nem sikerül, ha nem ismerik el, ha nem úgy alakul…

Márta is nagyon akar, nagyon igyekszik és aggódik, de a végén szemrehányóan csattan fel. Merthogy a víztartály-ember tartalékai nemcsak állottak, hanem ki is fogynak egy idő után. Az emberi szorgalmunk, buzgalmunk, tetterőnk, józan eszünk, odaszánásunk egy idő után elfogy. Belefáradunk, elcsüggedünk, feladjuk. „Nem bírom a végtelenségig, miért mindig nekem kell, én igazán mindent megteszek, de hát…” Talán ismerős mondatok, gondolatok ezek saját bensőnkből.

Ám az igazi hívő élet nem víztartály, hanem forrásból táplálkozó élő víz! A hit lényege: élő kapcsolat Istennel. A szeretet cselekedetei, a szolgálat ennek – jóllehet igen áldottak és fontosak – de csak következményei. A hit mindenekelőtt nem valami teljesítmény, hanem befogadás!

Jézus Krisztus, ahogyan egyszer megígérte nekünk, Szentlelke által igéjében minden nap velünk van. Valóságosan. Megszólít, helyre tesz, megtisztít, bátorít, vígasztal, vezet és erőt ad. Mit akar, mit kér tőlünk Isten? Mindenekelőtt azt, hogy adhasson! Szeretne velünk lenni, a közelébe engedni minket. Megadni azt, amire minden nap szükségünk van: önmagát.

Isten nem olyan gyermekeket akar, akik egyszer feltöltekeztek az atyai házban, megismerték az Atya akaratát, értékrendjét, aztán az életbe kiszabadulva már csak a távolból táviratozgatnak, hogy „Remélem, büszke vagy rám, Édesapám! Én nagyon igyekszem, hogy elégedett légy!” Isten olyan Atya, aki szeretne minden nap az asztalához fogadni, megetetni minket.

Márta ebben a történetben etetni akarja Jézust. Ez szép dolog. De Isten gyermekei azok, akiknek Ő ad enni, akik Őbelőle táplálkoznak! Az istentisztelet, a bibliaolvasás, az Istent kereső elcsendesedés, mindez nem Neki való tartozás vagy illendőség, hanem az élethez szükséges táplálék, erő, életfeltétel.

Jézus nem először jár Mártáék házában. Ezek azok a testvérek, Márta, Mária és Lázár, akikhez gyakran betért Jeruzsálem felé menet. Bizonyára Mária is sokat szolgált már Jézusnak. De amikor az Úr megérkezik, akkor ő teljességgel meg tudja élni, hogy szüksége van rá. Szüksége van Isten jelenlétére, közelségére, szeretetére, szavaira.

Nekünk is szól most Jézus kérdése, ahogy akkor Mártához: Annyi mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, annyi mindenben sürögsz és forogsz, de tudod-e, mire vagy kire van igazán szükséged?

Tudtunk-e már, tudunk-e Jézusnak a jelenlétében nem sürgölődni – még ha a templompadokban némán és mozdulatlanul ülünk is, de közben nem járatni az agyunk, a dolgainkról, a teljesítéseinkről Isten és emberek felé –, nem aggódni, nem magyarázni folyton? Hanem megállni, s csak csendben megnyílni, és engedni, hogy átöleljen, hogy betöltsön önmagával, kegyelmes szeretetével…

Mert ez az, ami megmarad. Amit nem vehetnek el tőlünk, ahogy Jézus mondja. Életünk során lassan megfosztatunk az egészségünktől, a fiatalságunktól, a testi erőtől. A vagyon, a szeretteink, mindezt elveszi tőlünk a halál, itt hagyjuk, elvétetik.

De még ama utolsó napon, mikor megállunk a Bíró előtt, egyetlen szorgos, jó szándékú tettünk sem lesz majd, ami megtarthatna az ítéletben. Semmi, amit mi adtunk, teljesítettünk. Az marad meg, az tart meg egyedül, amit kaptunk Tőle. Amit el és be tudtunk fogadni. Jézus Krisztus maga, az Ő kegyelme, jelenléte bennünk.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára