Gazdag vagy

Alkalom: 
Vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. szeptember 26. 10:30
Alapige: 
Jel 2,8-9; Rm 8,38-39
Audio: 

Olvasmány: Jelenések könyve 2,8-11
Alapige: Jelenések könyve 2,8-9 ; Római levél 8,38-39

„Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, …”
"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál sem élet, … sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

A Jelenések könyvének ma olvasott üzenetét a feltámadott és megdicsőült Krisztus küldi az idős János apostolon keresztül a szmirnai gyülekezetnek.

Szmirna Efézustól kicsit északabbra fekvő, de hasonlóan gazdag és forgalmas kikötőváros volt, jelentős kereskedelemmel. Nemcsak gazdagságáról, de szépségéről is híres volt, „Ázsia ékszeré”-nek hívták. Hatalmas könyvtárral büszkélkedhetett, és itt volt a Római Birodalom Ázsiai Provinciájának legnagyobb színháza is. Az ókori „elit” városa volt, előkelőségek lakták: nyugalomba vonult szenátorok, olvasott tudósok, színészek és más művészek… Fény, csillogás, jólét jellemezte.

Az itt élő keresztyén gyülekezet azonban mindennapjait a fenyegetettség és szenvedés keresztjének árnyékában töltötte. Az I. szd. végén megindult keresztyénüldözés őket is sújtotta, naponként történtek letartóztatások, kivégzések.

A Jelenések könyve-beli hét levél címzettjei közt mégis egyedülálló ez a nyomorúságos kik gyülekezet: egyedül ebben a városban (a mai Izmir) van ma is élő keresztyénség, és ez az egyetlen a hét üzenet közül, amelyben Jézusnak nincs semmi panasza. Őket csak dicséri és biztatja az Úr.

Mi hát ez a biztatás? Jézus nekik is elmondja: „Tudok rólad.” Tudom, min mész keresztül, milyen helyzetben vagy, figyelek rád, és ott vagyok veled!

Tudok nyomorúságodról. Kr. e. 25-ben Szmirnában templom épült a római császár isteni személyének imádatára. Évente egyszer mindenkinek el kellett mennie, hogy leboruljon és áldozatot mutasson be a „Kyrios”-nak, a „megtartó császár-úr”-nak. Aki ezt nem tette meg, nemcsak hitbeli döntést hozott, hanem politikait is. Nem tisztelte-imádta a császárt, így hazaárulóvá lett. A keresztyének nem tették ezt meg, mert ők egyedül Jézus Krisztust imádták, és vallották Megtartó Úrnak. Így aztán állandó életveszélyben éltek, a gyülekezet egy része már börtönben volt, sokakat kivégeztek, nem volt család, ahol ne gyászoltak volna.

Tudok szegénységedről. A letartóztatások vagyonelkobzással jártak, ami az egész családot sújtotta. A feljelentett keresztyén vagyonát a feljelentő kapta… A városban nagy létszámú zsidó közösség lakott, akik a közülük keresztyénné lett „hitehagyottak” iránt elszánt gyűlöletet tápláltak, az üzleti életből kiközösítették őket, üzleteiket lezáratták, így azok pillanatok alatt tönkre mentek.

Jézus tudja, ismeri nyomorúságukat, de tud és hozzátesz még valamit: Gazdag vagy! Vajon mire gondol itt?

A nyomorúságot, veszteséget, szegénységet nem nehéz értenünk, valahol mindig közel van az emberhez. Bár minden korban és a különböző élethelyzetekben más és más lehet: magány, betegség, betöltetlen szükség, rossz családi légkör, nehéz anyagi helyzet, emberektől elszenvedett bántások, gyász, … Nyomorúságok, amiket e bűnös világban megélt ember-voltunk, vagy éppen keresztyénségünk miatt szenvedünk el.

De milyen gazdagságról beszél Jézus a szmirnaiaknak? „Pedig gazdag vagy” – mondja, sokkal gazdagabb, mint a városod bőségben élői!

Ez az az elveszíthetetlen kincs, belső gazdagság, amiről így ír Jakab levele: „Isten kiválasztotta azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az Őt szeretőknek ígért.”

Péter levele is úgy ír a hitről, mint olyan kincsről, „amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál,” amely „Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyul a dicséretre”. „Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert … az Isten Lelke megnyugszik rajtatok.”

Sok mindentől megfoszthatnak minket a változó körülmények. Érnek minket veszteségek anyagiakban, egészségben, létbiztonságban, családtagokban, … De ha van belső kincsed, gazdag vagy! Ez a kincs pedig Jézus jelenléte bennünk. Olyan hit, olyan belső erő, ami megtart és éltet.

Jézus tud a nyomorúságainkról. Nem süket és nem vak, még ha sokszor éreznénk úgy: „Elhagyott az Úr!” A megfeszített Krisztus ismeri fájdalmainkat, keserűségünket, félelmeinket, sebeinket. De vajon mi tudjuk-e, ismerjük-e gazdagságunkat?

Mert Ő, a mi gazdagságunk, az első és az utolsó. Mi az első? A pénz, a tudás, a hatalom, a pozíció, a kultúra? Ezekben Szmirna pogány városa első volt. Krisztus azonban azt mondja: Én vagyok az Első, az Úr, a hatalom és a gazdagság! Tőlem, belőlem indul, és hozzám érkezik meg minden élet.

A szmirnai gyülekezet öreg lelkipásztorát, a 86 éves Polikarposzt is utolérte a keresztyénüldözés. Hóhérai máglyával fenyegették, ha nem imádja a császárt és nem átkozza meg Jézust. Ő azt felelte: 86 éve szolgálok neki, és Ő soha semmi rosszat nem tett nekem. Hogyan átkoznám meg a Királyt, aki engem megmentett?! Ti engem múlandó tűzzel fenyegettek, amely gyorsan kialszik, de ti nem ismeritek azt a tüzet, amely örökké ég…

Gazdag vagy, ha ismersz engem és hű maradsz hozzám – mondja az első és az utolsó, aki halott volt, de életre kelt: Én ismerem a halált, „jártam ott”, legyőztem. Nem kell félnetek, szoronganotok, én ismerem az utat a halálon keresztül is, mert Én vagyok az Út és Én vagyok az Élet!

Mit üzen ma az ige nekünk? Nekünk, akik e földi valóságban élünk, ami néha olyan nagyon közel jön hozzánk fájdalmaival, kihívásaival? Oly közel, hogy már-már ez lesz az első, a döntő, az érték- és mértékadó?!

Először is azt, hogy Jézus jelen van benne, velünk van benne. Másodszor pedig, hogy szabadok vagyunk helyére tenni a dolgokat, a megélt élethelyzeteinket: Isten az igazi valóság!

Jézus azt kéri ma tőlünk: Vigyázz a kincsedre! Senki és semmi ne választhasson el tőlem! Légy hű, és győzni fogsz! Maradj hű hozzám, és tied az élet koronája.

Hírlevél: Igehirdetések

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Igehirdetések

2018.09.23.
Zak 8,6
2018.09.16.
Lk 18,28-30
2018.09.09.
Lk 6,1-5
2018.09.02.
Lk 15,13.18; Ézs 48,17; Lk 5,27-28
2018.08.26.
1Móz 4,6-7

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Szeptember 25-én kedden 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
Október 20. szombatra gyülekezeti kirándulást szervezünk Pápára. A helyi lelkész fogad minket, akinek vezetésével megtekintjük az új gyülekezeti központot, a templomot, vállalkozó kedvűek a toronyba is felmehetnek, ahonnan szép kilátás nyílik az egész városra. Ellátogatunk a gyönyörűen felújított ótemplomba, az ottani Pannonia Reformata Múzeumba, ahol izgalmas interaktív kiállítás mutatja be hitünk tiszta lényegét, múltunkat és dunántúli gyülekezeteink jelenét, az épület pincéjében pedig egy ókori egyiptomi múmia van kiállítva. Meglátogatjuk az Esterházy kastélyt, a Kékfestő Múzeumot, sétát tehetünk a Várkertben és az óvárosrészben. A kirándulás részvételi díja 3000 forint. Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni a Lelkészi Hivatalban telefonon vagy a lelkészeknél személyesen lehet!
• Elhunyt Bátai László testvérünk életének 98. esztendejében. Utolsó földi útjára szeptember 27-én, csütörtökön 15 órakor kísérjük a református temetőben. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára