Újjáteremtő Isten

Alkalom: 
Húsvét utáni 2. vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. április 18. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 48,6-7
Audio: 

Olvasmány: Ézsaiás 48,1-11
Alapige: Ézsaiás 48,6-7

„Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk.”

Minden bibliai igében, amikor megszólít minket, egyúttal be is mutatkozik nekünk az Isten. Mutat magáról egy olyan képet, amit mi emberi gondolkodásunkkal felfoghatunk, felismerhetünk.

Ebben a mai igében különleges oldalát mutatja be, amiről mi ritkán szoktunk tudomást venni, mert ellenkezik elképzelésinkkel. Itt ugyanis egy olyan Isten mutatkozik be, aki – mintha mindig változna – mindig másként lép oda népéhez, mindig új meg új dolgokat talál ki. Olyan mintha együtt lüktetne népével, együtt mozog velük, hogy ők követni tudják egy jó irányba.

Mit is mond Isten a népének? „Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked.” Elé lehet érteni azt is: Eddig talán másként volt, ezelőtt másként mondtam, de most így lesz! „Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat…” Hogy teljesen egyértelmű legyen, még azt is hozzáteszi: „Most teremtem őket, nem pedig régen.” – Vagyis Isten a teremtő erejével mindig új és újabb dolgokat hoz népe elé, ennyire együtt él velük!

Ez talán azért fura nekünk, mert Istenről alkotott elképzeléseink ilyen fogalmakhoz kötődnek: Ő örökkévaló, és változhatatlan. Csakhogy ezzel pont az a baj, hogy így eltávolítjuk Őt magunktól! Eltoljuk Őt messze, föl a világ fölé, valahová a felhők fölé, ahol aztán ülhet mennyei trónján, uralkodhat örökkön-örökké… De köze sincs a mi itteni életünkhöz! Sok ember így gondol Rá: Rendben, valamikor rég összerakta a világot, de azóta aztán „a gép forog, az Alkotó pihen” (Madách). Az Isten nyugodtan székel a maga trónján, és közben talán ezt mondogatja az emberekről: Ó, ti bűnösök, elrontottátok szép világomat, hát most magatok lássátok a kárát!

De jó, hogy nem ilyen az Isten! És milyen nagy kár, hogy mi így be akarjuk Őt betonozni! Amikor a második parancsolatban ezt olvassuk: „Ne csinálj magadnak istenszobrot” – azzal ezt kéri tőlünk: Ne akarjuk az Urat saját képeinkbe, elképzeléseinkbe belezsúfolni! Mert Ő azokba soha nem fog beleférni!

„Mostantól fogva új dolgokat hirdetek… Most teremtem őket.” Vegyétek észre, hogy én folyamatosan munkálkodom, folyamatosan alkotok! Folyamatosan teremtem, alakítom a világot, a ti életeteket, a körülményeiteket! Mindig más, mindig új dolgokat hozok elétek!

Miért is? – kérdezhetjük vissza mi. Az igéből pedig erre azt a választ kapjuk: Azért, mert nekünk van szükségünk megújulásra! Nekünk van szükségünk arra, hogy Ő újjáteremtsen, a bennünk levő űrt, ürességet Ő töltse ki, Ő tegye teljessé az életünket!

Nézzük csak, hogy mit is vet népe szemére az Úr! „Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, homlokod pedig érc.”

Íme, az ember, aki az ige alapján kirajzolódik: Íme, egy lelki vasember! Egy olyan vasembert látunk itt, aki nem hajlandó mozdulni, nem tudja fejét új irányba fordítani, mindig ugyanarra néz és megy (általában a vesztébe). A homloka is ércből van, képtelen kitörni saját gondolatai börtönéből!

Aki nem ilyen, az ne vegye magára, – de azért csak gondoljuk most végig számtalan megrögzöttségünket. Azt, hogy életünk mennyi területén vagyunk szokásaink rabjai. Az igaz, hogy szokásaink, napi rituáléink egyúttal biztonságot is jelentenek, de a „vasemberségünk” nagy veszélye abban van, hogy képtelenné tesz az új felé fordulásra, a megújulásra!

„Tudom, hogy makacs vagy” – mondja Isten a népének. Na de mit is lehet tenni a lelki vasemberekkel? Csak nem megolvasztani?! Bizony, pont ezt halljuk az igében. „Nem pusztítottalak el, de megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.”

Itt látjuk a megújulás fájdalmasabb útját. Merthogy volna könnyebb is: Ez esetben a makacsságunk, a vas-nyakúságunk helyett több alázatra és engedelmességre volna szükség részünkről. De bizony sokszor mi már nem hagyunk más lehetőséget Istennek, mint a kohót, a nyomorúság kohóját, amiben elkezdhet olvasztani minket… Ő pedig olvasztani fog, mert szeret. Mert nem akarja, hogy a vasember összetörje magát! Mert szereti még a makacsságában is! Szeretetéből ad elé új meg új helyzeteket, próbákat is, fájdalmat is, – mert az életünket Ő nem elpusztítani, hanem megújítani akarja!

És nézzünk ismét őszintén magunkba: Látjuk mi azokban az isteni kohókban, hogy szeretet van mögötte? Merjük a szenvedések, bántások mögött a minket szerető Istent felismerni? Merjük közel engedni? Tudjuk elfogadni az „olvasztást” az Ő kezéből?

Isten együtt megy népével. A pusztai vándorlás során is végig ott volt velük, új és új dolgokat hozva eléjük, metszegetve, alakítva őket, végigkísérte új hazájukig. Ugyanígy tett Jézus is a maga kis csapatával: Végigvitte őket egy hosszú úton, hogy tapasztaljanak, lássanak sok mindent, hogy új meg új helyzetekben hitük erősödjön, – hogy aztán Húsvét után ez a vetés bőségesen beérjen, amikor az apostolok a szolgálatába álltak!

Kérjük Őt most mi is, hogy velünk is együtt mozogjon! Hívjuk Őt, hogy ott lüktessen az életünkben, új és újabb helyzetekben alakítson, újjáteremtsen minket!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Valahányszor megtet-tétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg."

(Máté evangéliuma 25,40)

Igehirdetések

2019.09.08.
1Thesz 1,6
2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Presbiteri gyűlést tartunk szeptember 17-én, kedden 18 órakor a Gyülekezeti Házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
• Elhunyt Mocher Istvánné (Szőke Erzsébet) testvérünk szept. 7-én, 66 esztendős korában. Temetése szeptember 16-án, hétfőn 13 órakor lesz a balatonfőkajári temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról
itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára