Isten gyógyítja népét

Alkalom: 
Húsvét utáni 1. vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. április 11. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 41,9-10
Audio: 

Olvasmány: Ézsaiás 41,8-16
Alapige: Ézsaiás 41,9-10

„A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

Valószínűleg mindannyian ismerjük, és kellőképpen utáljuk azokat a helyzeteket, amikor védtelenek, kiszolgáltatottak vagyunk. Bármely irányból érkezzen is a fenyegetés, akár ha testünk jelez, ha egészségi állapotunk romlik, vagy ha olyan valaki jóindulatára vagyunk utalva, akiben nem bízunk, vagy ha nem érezzük biztonságban a dolgainkat, – ezek mind olyan helyzetek, amiket mihamarabb meg akarunk szüntetni. Igyekszünk kitérni a veszélyek elől, és védelmet keresünk.

Ézsaiás próféciája Isten népét kiszolgáltatott helyzetében szólította meg, és ma is szabad nekünk tanulni az ő példájukból, valamint Isten megoldásából! Szabad nekünk is meghallani Isten szájából: „Ne félj!” Erre hívlak, testvéreim, gondoljuk együtt végig, mit üzent akkor nekik, és mit ma nekünk ezekkel a szavakkal!

Tudjuk, hogy Izráel helyzete, földrajzi elhelyezkedése hasonló volt a miénkhez itt, a Kárpát-medencében. Kicsi és szétszabdalt ország, de nagyon értékes, és stratégiailag fontos helyen fekszik. Rendkívül fontos a rajta átmenő kereskedelmi forgalom. Érthető hát, hogy a környező nagyhatalmak szemet vetnek rá, minden háború és hadjárat rajta megy keresztül.

Izráel királyainak mindig ez volt az alapkérdése: Honnan kérjen segítséget? Asszíriától, a nagy északi szomszédtól? Esetleg Egyiptomtól, a déli nagyhatalomtól? Melyikhez bújjon oda, melyiket válassza? Bármelyikhez fordul is, a másikat ellenséggé teszi. Hát egyszer ide, másszor oda dörgölőztek, Izráel királyainak története ebből az ingajátékból állt.

Most, amikor a prófécia megszólítja őket, a nép már fogságban van Babilonban. Isten pedig ezt üzeni neki: Ha biztonságot, védelmet akarsz, akkor mindenek előtt engem válassz, hiszen én tudlak győzelemre segíteni! „Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

Ennek az igének van mondanivalója a mai napunkhoz is, a választásunkhoz. A mai napon sok egyszemélyes döntésből fog összeállni egy nagyobb, közösségi döntés. Nyilvánvaló, hogy ennek nagy jelentősége van, évekre meghatározza közös sorsunkat. Az is nyilvánvaló, hogy a keresztyén embernek hitből fakadó kötelessége a döntésben való részvétel. Na de milyen segítséget ad ehhez ez a mondat? Hadd tegyem most arra a kis „én” szócskára a hangsúlyt: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened.” Ezzel Isten az alapirányt adja meg nekünk. Azt üzeni, hogy az első választásunk Ő maga legyen! Azt üzeni, hogy mint minden döntésünknél, úgy ennél is az Övé legyen az elsőbbség, Őrajta tájékozódjunk! Nagy horderejű döntés, hogy ki mire adja a pénzét, vagy éppen a szavazatát, de az ige arra int: jól dönteni bármely kérdésben csak Isten felé fordulva lehet!

Jézus úgy tanít a Hegyi Beszédben: „Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6,33) Vagyis különválasztja az egy legfontosabbat az összes többitől, mint ráadástól! Ez utóbbiak is életbevágóan fontosak nekünk, étel, ital, ruházkodás, ezekre nagyon is szükségünk van. Jézus azt mondja: ha legelsőként Isten felé tudsz igyekezni, akkor megtapasztalod majd azt is, hogy semmi lényegesben nem szenvedsz hiányt! – Mindig ismételendő, gyakorlandó feladat ez mindannyiunk számára.

Nézzük Isten népe helyzetét: Fogságban ülnek, kiszolgáltatottságban, idegen földön élnek, emberileg reménytelen helyzetben. Miért is jutottak oda? Mert oly ritkán találták meg Istenüket! Rossz döntéseket hoztak! Egy-egy nagyhatalomhoz igyekeztek dörgölőzni, Egyiptomban, Asszíriában bíztak, nem Istentől várták a győzelmet!

És mit látunk?! Most mégsem szidást kapnak. Nem arra van szükségük. Nézzük csak, hogyan áll melléjük Isten! Figyeljük meg, milyen lelkigondozó, milyen figyelmes szeretettel veszi őket körül! A kudarcos, csődöt mondott népet! Nem elvár, nem követel tőlük, – hanem támogat, megerősít, győzelmet ígér!

Milyen sok minden lenne másként a kapcsolatainkban, ha ezt mintának tudnánk tekinteni!

A „Vagyok-e valaki” c. könyvben, ami a helyes önértékelésről szól, a szerző példaként hoz egy középkorú férfit: Megbízható, jó munkaerő volt, munkaadója teljesen meg volt elégedve vele, ő azonban úgy érezte, bárki a helyére állhatna. Képtelen volt elfogadni a dicséretet. Így emlékezett vissza gyermekkorára: „Apám rendkívül kritikus volt velem. Sohasem tudtam megfelelni neki, pedig újra és újra próbálkoztam. Még ha olyasmit csináltam is, ami tetszett neki, csak annyit mondott: Tudsz te ennél jobbat is. Kilenc éves lehettem, amikor könyörögve kértem, hogy legalább egyetlen egyszer dicsérjen meg. Azt felelte: Nem akarom, hogy elbízd magad. Nem érdekel, milyen jól csinálsz meg valamit, legközelebb még jobban kell csinálnod. Most pedig hagyj békén." Majd így folytatta: „Most, hogy már idősebb vagyok, még jobban és jobban akarok csinálni mindent. Mégis úgy érzem, hogy nem megy semmi, nem felelek meg."

Sajnos nem ő az egyetlen: sokan szenvedik egész életükben a dicséret-hiányos nevelés következményeit. És ha őszinték vagyunk, talán saját példáink is eszünkbe jutnak: Mennyire tudunk fukarkodni a dicsérettel, a megerősítő, támogató szavakkal!

Isten odaáll a lelombozott, becsődölt népe mellé, erősíteni, támogatni akarja. És nem is akárhogyan! Ilyen szavakkal fordul hozzájuk: „Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongani fogsz az Úrban…” Micsoda képek ezek! Micsoda erő, dinamizmus feszül e szavakban! – Ha ezt nem az Úr mondaná, kinevetnénk. Ez a nép? Ez a csődtömeg? Hegyeket zúz pozdorjává?

Igen. Isten így áll népe mellé. Ahogy Jézus is így állt oda a vak mellé, és adta vissza látását; és így állt a béna mellé, és fölemelte, talpra állította! Így erősíti meg Isten az Ő népét, így éri el, hogy népe majd „ujjongani fog az Úrban, dicsekedni fog Izráel Szentjével.”

Mi is kérjük, hívjuk ezt az Istent magunk mellé:

„Csak Te kellesz, én Uram, Benned mindent meglelek;
Támogasd, ki elzuhan, Gyógyítsd meg, ki vak s beteg.
Szent szavadra hallgatok, Tévedés az én bajom,
Én hamisság s bűn vagyok, Te igazság s irgalom.”
(300. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára