A tanítványság feltétele

Alkalom: 
Böjt 2. vasárnapja
Címkék: 
Dátum: 
2010. február 28. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 14,25-27
Audio: 

Olvasmány: Lukács 14,25-33
Alapige: Lukács 14,25-27

Nagy sokaság ment vele, és Jézus feléjük fordulva így szólt: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.”

Képzeljük magunk elé a következő helyzetet: Felkeresünk bajunkkal egy ügyes kezű, jóhírű orvost, hogy lásson el minket, segítsen, gyógyítson meg, ő pedig ezt válaszolja: Nem tudok rajtad segíteni, ha előbb nem gyűlölöd meg apádat, anyádat, gyermekeidet, sőt, saját magadat is! Mit szólnánk mi erre? Legtöbben talán bolondnak néznék, aki badarságokat beszél. Az indulatosabb szókimondók esetleg elküldenék melegebb éghajlatra, és másik orvost keresnének. De talán olyan ember is akadna, aki nem érné be ennyivel, hanem elgondolkodna a furcsa szavakon, és tovább kérdezné őt, hogy megértse, miért is mondja ezt!

Jézus szavaival kapcsolatban mi is most tartozzunk ez utóbbi csoportba! Ne utasítsuk el, ne mondjuk, hogy badarság, hanem mondjuk ezt: Egyelőre nem értem, mert nagyon kemény, sőt bántó szavak ezek, de szeretném jobban érteni!

Miért mond tehát Jézus ilyet: ha nem gyűlölöd meg a szeretteidet, gyermekeidet, és még önmagad is, nem lehetsz az én tanítványom.

Jézusról még a nem vallásosak is tudják, hogy az ellenség szeretetét tanítja. Szeresd ellenségeidet, mert csak így tudsz véget vetni a gyűlölet lavinaszerű növekedésének. Vajon ugyanez a Jézus azt is kérné: szeresd az ellenséged, viszont gyűlöld a szeretteidet? Nem. Ez képtelenség. Az ige megértéséhez tehát nem a gyűlölet felől, hanem máshonnan kell kiindulni.

Először is lássuk meg, kiknek mondja e szavakat! „Nagy sokaság ment vele”. Nem tudjuk, mennyien lehettek, de nagyon is lényeges, hogy sok ember van itt együtt! Nekik beszél Jézus arról, hogy hogyan lehetnek a tanítványaivá! A sokaságnak beszél arról: a tanítványságnak bizony kemény feltételei vannak! Ehhez nem elég csupán Jézushoz odamenni, vele együtt menni az úton, hanem ennél többre van szükség!

Tudjuk az evangéliumokból, hogy sokan szívesen hallgatták Jézust. Szinte mindenhová sokaság kísérte, mert másként tanított, mint az írástudók. Ugyanakkor később olyasmikről is olvashatunk, hogy sokan megbotránkoztak benne, és elhagyták őt.

Nekünk most ezt üzenik Jézus szavai: Első lépésnek nagyon jó, ha szívesen hallgatod az igét, ha szívesen jössz az ő társaságába, mert érzed, hogy valóban neked szól, melletted van. A valódi tanítványság azonban további lépéseket kíván! Több áldozatot! Mélyebb odaszánást!

Jézus szavai úgy hatnak itt, mintha egy lelki szűrés lenne a célja. Mintha próbára akarná tenni a sokaságot, hogy érte mennyit vállalnának, milyen mélységig követnék őt. Egyúttal az őt szívesen hallgatókat egy mélyebb, intenzívebb kapcsolatra hívja.

Nyilván nem véletlen, hogy a nagy sokaságnak a keresztről beszél. Ezt mondja az őt szívesen hallgatóknak: „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom.” – Igen, a tanítványnak van keresztje! És vigyázzunk, itt nem egyszerűen „terhekről” van szó! Mint amikor valakinek nehéz természetű a házastársa, vagy a munkatársa, vagy súlyos betegséggel kell élnie, és ezt mondják rá: „neki is megvan a maga keresztje”. Itt többről van szó. A kereszt a maga brutalitásában egy akasztófa, a halál szimbóluma! – Vagyis a tanítvány, aki Jézust követi, eggyé válik vele a halálában! Nemcsak odamegy hozzá, nemcsak meghallgatja bölcs szavait, hanem a sorsában osztozik! A halálában, azután pedig majd a dicsőségében is!

A továbbiakban aztán Jézus még többet elmond a tanítványság feltételeiről. A toronyépítés példájával arra hív fel: tessék már az elején végigszámolni, megtervezni, hogy mit is jelent, mivel is jár az ő követése! – Vagyis a tanítvány nemcsak hallgatja Jézus bölcsességeit, nemcsak sütkérezik azokban, hanem végiggondolja azok következményeit is! Mert a hitünknek vannak következményei! Jézus szavai megjelennek a tanítvány hétköznapi életében. Akár abban, ahogyan és amit bevásárol, vagy abban, ahogyan a saját és a rábízottak életét irányítja, ahogyan a döntéseit hozza, amire idejét áldozza, és így tovább.

Mindezek után térjünk most vissza a kiinduló kérdésünkre: Mi is a helyzet a szeretteinkkel? A hozzánk legközelebb állókkal? Hogy is értsük az eddigiek fényében e szavakat: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.”

Én úgy értettem meg, hogy Jézus itt a sorrendről beszél! A fontossági sorrendről! Arról, hogy mi mentheti meg az életünket, mi vagy ki tarthat meg bennünket – a tanítványság ugyanis erről szól! Jézus tanítványaiként az ő halálában és majd dicsőségében is osztozunk. Az életünk megtartásáról, az üdvösségünkről, a legvégső kérdésekről beszél az ige!

Ha magunk elé képzelünk egy kereket, tudjuk, hogy az egyetlen pont körül tud megfordulni. Csak úgy tud előre haladni, forogni, ha a középpontban egyetlen valami helyezkedik el: a tengely. Ez a fix pont, erre épülhet rá aztán a jármű, akár bicikli, roller, vagy autó. A tengely az, ami erősen és biztosan tart, mégis a kör vonala, a forgás révén a mozgás, haladás szabadságát adja.

Vajon mi, vagy ki lehet ilyen tengelye a mi életünknek? Talán lehet a végső megmentőnk a gyermekünk? Vagy üdvösségünk lehet a szüleink, a származásunk révén? – Mindnyájan tudjuk a választ.

Azzal a képpel kezdtük, hogy mit is mondanánk annak az orvosnak, aki ezzel fogad minket: Rendben, tudok rajtad segíteni, de előbb gyűlölj meg mindenkit, önmagadat is. Ha megkérdeznénk tőle: De hát hogy érti ezt? Én nem akarok senkit, sem mást, sem magamat gyűlölni! Ő ezt felelné: Nem ez a lényeg, nem kell senkit gyűlölnöd! Viszont határozottan tudnod kell, hogy kitől vársz gyógyulást! A helyzeted súlyos, a gyógyulásodnak pedig feltételei vannak! Az életmentő műtét csakis úgy fog sikerülni, ha mindenkit félretéve most az én kezembe adod magad, ha teljes bizalommal vagy felém! Csak úgy tudlak megmenteni, ha most nem másokra, nem a szeretteid aggódására, és nem más orvosok tanácsaira figyelsz. Teljesen rám kell bíznod magad, és akkor meggyógyulsz!

Fogadjuk el Jézustól mi is ezt a választ!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára