Isten megváltoztatja döntését

Alkalom: 
Vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. február 14. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Kir 20,5-6; Ézs 54,7-8
Audio: 

Olvasmány: 2 Királyok 20,1-11
Alapige: 2 Királyok 20,5-6; Ézsaiás 54,7-8

„Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az ÚRhoz: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az ÚR igéje: Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel.”
„Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó URad.”

Ebben a mai igében Ezékiás király két olyan élménnyel lett gazdagabb, amit biztosan nem felejtett el soha többé! Két ellentétes irányú élmény, amik Isten szava szerint történtek meg vele. Az első lenyomta a lehető legmélyebbre, a poklok poklát kellett megjárnia; a második pedig felemelte valami nagyon szép magasságba, ami emberen túli biztonságot adott neki.

Ezt a két irányt hallottuk a próféciában is. Isten beszél arról népének, hogy haragja, elfordulása egy pillanatig tart, kegyelme azonban örökkévaló: „örök hűséggel irgalmazok neked”.

Igénk most arra hív bennünket, hogy úgy hallgassuk ezt a kettőt, mintha velünk történne! Ez a mai feladatunk, ezt gondoljuk végig, hogy mit tennénk, mit teszünk, mit érzünk mi Ezékiás helyében!

Mit tennénk, ha ezt az üzenetet kapnánk Istentől: Rendelkezz javaidról, mert meghalsz! Hamarosan vége az életednek. Nincs tovább. Ki kell lépnünk az életből, a szeretteink köréből. Nem fejezhetjük be, amiket elkezdtünk. Búcsút kell venni mindentől és mindenkitől.

Valószínűleg mindenki hallott már a 2012-es világvégéről. Eddig is már sok világvége volt, hát most újabb lesz – legalábbis ezt mondják az ügyeletes világvége-hirdetők. Az ősi maja naptár ugyanis 2012. december 21-ig számolta az időt. A filmes szakma azonnal rákapott a témára, különféle módozatokban mutatja be, hogy egy szupernova, vagy napkitörés miatt, a Föld mágneses pólusainak megcserélődése miatt, földrengésekben és szökőárban hogyan pusztul el majd a világ. A filmeket nagy érdeklődés övezi, mert az emberek szeretnek ezzel a gondolattal eljátszani: hogyan is lesz, amikor végünk lesz. Persze tudjuk, hogy butaság az egész, hisz nyilván nem a maja időszámítás dönti el, meddig létezhet a teremtett világ…

Mit tennénk, ha maga Isten üzenné ezt nekünk: Rendelkezz javaidról, mert meg kell halnod. Mit lépünk mi erre? Talán kapkodnánk? Vagy alkudozni kezdenénk Istennel? Esetleg néhány legfontosabbat, amit annyira szeretnénk, még igyekeznénk gyorsan megtenni utolsó időnkben?

A „Bakancslista” c. film egy ilyesféle helyzetet mutat be. Két idősebb férfi ugyanabban a kórházi szobában szembesül azzal, hogy halálos a betegségük. Nem sok idejük van hátra. Ezért aztán listát készítenek: felírják rá, amiket még feltétlenül szeretnének megtenni, átélni, mielőtt a „bakancsot feldobják” (innen a cím). Aztán elkezdik a lista megvalósítását…

Rendelkezz javaidról, mert meghalsz; – vérmérsékletétől és értékrendjétől függően ki így, ki úgy használná fel utolsó idejét.

Nézzük csak, mit tett Ezékiás! Nagyon tanulságos ez nekünk, mert a király a lehető legjobb döntést hozta. A hír hallatán a fal felé fordult, vagyis elfordult a külvilágtól, magábaszállt. Nem azokra figyelt akik esetleg már előre siratni kezdték, hanem imádkozni kezdett! Ahhoz az Istenhez fordult, akiről tudhatta, hogy Övé az élet, mert Ő alkotta! Őrá figyelt, és jól tette, mert Övé az idő, Ő felette áll mindennek! Neki hatalmában áll akár visszafordítani is az időt, a dolgok menetét, ha úgy akarja!! Ezékiás bátor volt őszintén, bűnbánattal sírni Isten előtt.

És lám: Isten megváltoztatta korábbi döntését! Meggondolta magát! Lássuk meg ebből, hogy mennyire nem kegyetlen az Isten! Nem valami ítélő-gép, amit nem lehet befolyásolni! Ő nem valami program, amit szigorú logikával megírtak, aztán lefuttatnak, és mindig ugyanúgy működik! Isten egy érző és szerető Isten, aki itt bizony megváltoztatta döntését, visszaküldte Ézsaiást az újabb üzenettel: Kegyelmet kaptál! Jó helyre fordultál, Tőlem kérted, ezért én időt, éveket adok neked! Kegyelmet kaptál!

Ezékiás a létező legjobb fórumot találta meg, a legtöbbet kérte Istentől, amit csak kérhetett, Ő pedig megadta neki.

Ez volt Ezékiás második élménye. Felemelkedés a mélységből. Tizenöt évvel megtoldom az életedet – gondoljunk csak bele, mit jelent ez! Halálos betegség után 15 év! Olyan 15 év ez, amit az Élet Ura ígér meg, nem pedig egy főorvos! Micsoda biztonság, ezt senki el nem veheti Ezékiástól!

Megintcsak önmagunkat tegyük most mérlegre, hisz nem csak Ezékiás, hanem mi mindannyian megajándékozott emberek vagyunk! Éveket, életet, időt kapunk, s ez a mi esetünkben is az Isten jóságából fakad! Nem a mi könyörgéseink,nem a mi alkudozásunk, sírásaink, hanem az Isten, aki mindezeket látja, hallja: Ő változtatja meg a dolgok menetét! Egy pillanatra elhagytalak, de örök hűséggel irgalmazok neked!

Bizony, nincs arányban az Úr ítélete és kegyelme! Emlékezzünk csak a 2. parancsolat indoklására! A büntetés „harmad és negyedízig” szól (3-4 generációig tart), ezzel szemben viszont „irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem”! Urunk így gondolkodik rólunk!

Vajon mi is lehet erre a mi válaszunk? Hitvallásaink azt mondják: Lehetetlen, hogy akik Isten kegyelmét, ajándékait elfogadják, a hála gyümölcseit ne teremjék! Valóban így van! De vajon tényleg így történik-e?

Talán emlékszünk, Jézus egyik példázata erről szól: A gazda ki akarja vágatni a fügefát, mert nincs rajta gyümölcs évek óta. A vincellér azonban kegyelmet kér. Még ne vágjuk ki, még adj egy kis időt, megkapálom, megtrágyázom, s ha akkor sem, majd csak azután…

Természetesen itt is rólunk van szó! Isten megkegyelmez, éveket ad nekünk, gondoskodik, erősít minket, de gyümölcsöt keres rajtunk!

Tanuljuk hát meg mi is Ezékiástól azt a jó döntést, ahogy ő az Élet Urához fordult! Mert a mi életünk, sorsunk is az Ő kezében van. Mi is Tőle kapunk kegyelmet kegyelemre, bőségesebben, mint ahogy érdemelnénk! És felénk is egyedül Ő fordulhat ilyen jósággal: „Egy rövid szempillantásra elhagytalak… Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked!”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára