Nábót szőlője

Alkalom: 
Vasárnap
Címkék: 
Dátum: 
2010. január 24. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Kir 21,16-22
Audio: 

Olvasmány: 1 Királyok 21,1-16
Alapige: 1 Királyok 21,16-22

„Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Ekkor így szólt az ÚR igéje a tisbei Illéshez: Eredj, menj el Aháb izráeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá: Ezt mondja az ÚR: Öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá: Ezt mondja az ÚR: Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is! Aháb így felelt Illésnek: Rám találtál, ellenségem?! Ő ezt mondta: Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az ÚR. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom Izráelből Aháb férfi utódait! Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izráelt.”

Ebben a történetben az a legmegdöbbentőbb, hogy Isten engedi megtörténni az eseményeket. Pedig nyilván égbekiáltó igazságtalanság történik Nábóttal. Isten mégis hallgat, csak akkor küldi el Illést az ítélettel, amikor már a tragédia megtörtént.

Talán felidéződnek bennünk elszenvedett igazságtalanságok, sérelmek, amikor nem azt kaptuk, nem úgy bántak velünk, ahogy érdemeltük volna. Amikor olyasmi történt velünk, amit nem vártunk volna Istentől. Sérelmek, amik talán régóta mérgezik életünket, mert mindennap eszünkbe jutnak, nem hagynak nyugodni. De ilyenek híján is, ha empátiával olvassuk Nábót történetét, ilyen kérdések törnek fel: miért kellett ezt engednie az Istennek? Már megint miért a gyenge, miért a kisebb marad alul, és miért a hatalmaskodó, az erőszakos éri el, amit szeretne?

Nézzük csak sorjában, mit érthetünk meg ebből a történetből!

Tegyük először is egymás mellé Ahábot és Nábótot! Az előbbi egy nagyhatalmú király, az utóbbi egy gazda, aki ragaszkodik szőlőjéhez. Aháb, akinek Samáriában palotája van, itt Jezréelben pedig egy másik rezidenciája, szeretné megszerezni ezt a szőlőt. Nábót nem adja, és indoklásából kiderül, hogy azért nem, mert atyai örökség. Tudni kell, hogy a mózesi törvények szerint az atyai örökség elidegeníthetetlen. Nábót döntése mögött tehát nem pusztán makacsság áll, hanem Isten törvénye is.

A jog és igazság azonban hiába állnak Nábót oldalán, a hatalom erőszakkal szerzi meg, amire szemet vetett. Ismerős ez nekünk, hiszen számtalanszor ismétlődik. Valaki hatalmat kap, és ettől már úgy érzi, átlépheti az igazság és jog kérdéseit. Erről szól minden korrupciós ügy akár a politikában, akár egy vállalat élén (lásd: BKV-botrányok a közelmúltban). Akié a hatalom, azé az előny. Nábót története óta rengeteg idő telt el, mégis újra meg újra ez ismétlődik: az Ahábok győznek a Nábótok fölött.

Na és hogyan? Jezábel, Aháb felesége ördögi tervet eszel ki, koncepciós pert indít Nábót ellen. Először is kitalál egy hamis vádat (Isten és a király gyalázása), amiért halálbüntetés járt. Aztán kellett két „hitvány ember”, akiknek hamis tanúskodása alapján elítélhették. Jezábel még a közvéleményt is manipulálja (lám, nincs új a nap alatt): Nyilvános böjtöt hirdettet, amilyet a nemzeti katasztrófák idején szoktak, és a nép élére ültetik Nábótot, mint egy bűnbakot. Végül halálra kövezik az ártatlant.

Ami talán a legvisszataszítóbb ebben a folyamatban: senki nem emelt szót ellene! Senki nem tiltakozott, hogy Nábótot nem ilyennek ismertük. Ott voltak a nemesek, a vezetők, háttérfigurák, bólogatók, akik Jezábel utasítását végrehajtották, ők mind bűnrészesekké váltak a gyilkosságban.

Tudjuk a történelemből, hogy egy ember őrültsége az egész világot képes felforgatni, ha megfelelő mennyiségű támogatót, statisztát, bólogatót gyűjt maga mellé. A 20. században ilyen volt a hitlerizmus és a sztálinizmus is, mindkét esetben felmérhetetlen károkat, pusztulást okozva.

Gondoljunk azonban a saját életünkre, amikor esetleg mi is bűnrészessé váltunk, mert hallgattunk, amikor szólni kellett volna! Amikor egy igaztalan szóbeszédet hallva, vagy egy kényes ügyben tiltakozni kellett volna, de inkább csöndben maradtunk. „Ne szólj szám, nem fáj fejem”. Így kényelmesebb. Vagy a másik szólás szerint: „Mondj igazat, betörik a fejed”. Ezek bizony elárulják, mennyire tipikus, mennyire emberi, amit itt az igében is látunk.

Végül egy olyan összefüggésre szeretnék még rámutatni, ami talán a legfontosabb ennek a történetnek a megértésében. Tegyük Nábót alakja mellé az Újszövetségből Jézus alakját! Nagyon érdekes hasonlóságokat, párhuzamokat fedezhetünk fel!

Jézus is gyengeként szenvedett az igazság oldalán, ellene is koncepciós pert indítottak, hazug vádak alapján ítélték el, és Őt is a városon kívül végezték ki, mintegy kivetettet, egy gonosztevőnek járó büntetéssel.

Isten az Ő ügyében is hallgatott, nem szólt közbe, nem akadályozta meg a gonoszságot. Hatalmában állt volna megmenteni, mégis engedte az eseményeket, engedte az ártatlant, egyszülött Fiát elveszni. – A keresztben mi mégsem tragédiát látunk, hanem győzelmet! Hiszen az is volt: az Isten győzelme, melyben Isten mélyebb igazsága ragyogott fel. Az ártatlan halála kellett ugyanis ahhoz, hogy nekünk megigazulást szerezzen. Ezért az ártatlant, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk.

Ennek fényében kicsit másképpen láthatjuk Nábót történetét is. Emberileg továbbra is elfogadhatatlan, hogy az ártatlan szenvedjen, hogy a hatalmas és erőszakos érvényesüljön. – Azonban meglátható, hogy Isten igazsága mégis, még ezen az úton is győzedelmeskedik. A gonoszság látszólagos fölénye ellenére is!

Itt, a történet folytatásában Aháb bűnbánatot tanúsít: Illés szavai után megszaggatja ruháit, Isten ezért haladékot ad neki. Nem sokkal később azonban egy véletlenül kilőtt nyílvessző fogja a halálát okozni egy csatában, és beteljesül rajta az Illés által kimondott isteni ítélet.

Vigyük most el magunkkal a történet üzenetét, és gondoljuk tovább. Amikor saját életünk árnyékos részein kesergünk, amikor mélypontjainkon a sérelmeinket, a minket ért igazságtalanságokat számláljuk, segítsen minket Nábót példája, Jézusra mutatása mindezeket új, más fényben látni! Legyen most énekelt imádságunk a 338. dicséret:

„Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem.
élelem ha bánt, vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

Tisztogass bár bajjal olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára