Kétféle házépítő

Alkalom: 
Vasárnap
Dátum: 
2010. január 10. 10:30
Alapige: 
Lk 6,47-49
Audio: 

Olvasmány: Lukács 6,39-46
Alapige: Lukács 6,47-49

„Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.”

Ezek a Hegyi Beszéd zárószavai. Jézus ezt a hosszabb tanítását nem a szónokoktól megszokott módon, valami hatásos csattanóval fejezi be, hanem egy életből vett példával ad útmutatást az abban foglaltak megvalósításához.

Mindannyian láttunk már házépítést, vagy vettünk már részt benne. Mi, emberek, szeretünk építeni. Jézus itt két házépítő példáját hozza elénk, az egyik bölcs volt, a másik pedig bolond. Azért fogalmaz Jézus ilyen sarkítottan, mert itt bizony a házépítés élet és halál kérdése. Nem véletlen, hogy Jézus itt nem akar semmi kiskaput hagyni. A házépítésben az ember vagy bölcs, vagy bolond. Mintha fel akarna rázni bennünket: jól vigyázz, ahogy a házadat, úgy az életedet is vagy jól, vagy rosszul építheted fel!

Úgy a bölcs, mint a bolond ember ugyanabba a munkába állt bele, mert mindketten házépítésbe fogtak, mindketten haladtak a munkában, s mindketten be is fejezték az építést. Mindketten elhatározták, hogy mit akarnak kivitelezni, és végig is csinálták.

Amikor csak felszínesen figyeljük az embereket, valóban sok tekintetben egyformának találjuk őket. Azonban amint közelebb lépünk hozzájuk, beszélgetni kezdünk velük, ahogy megismerjük őket, életük történetét, hogy mit, hogyan terveztek, és mi, hogyan sikerült,– bizony rádöbbenünk, hogy ég és föld különbség lehet ember és ember között. Valóban úgy van, hogy ha két ember csinálja ugyanazt, az sosem lehet ugyanaz.

Kemény Katalin, aki Hamvas Béla felesége volt, írja a következőket: Amikor az ember építkezik, a házában önmagát építi fel. Valóban, ezer ember ezerféleképpen tervezi, és valósítja meg önmagát. Hasonlítanak egymásra abban, amit el akarnak érni (házat építeni), de bizony kimondhatatlan különbség lehet köztük abban, hogy hogyan valósítják azt meg.

Az egyik bölcsen, a másik bolond módon építette házát. Az egyik lényeges különbség a két épület közt valószínűleg az volt, hogy egyikük sokkal hamarabb felépítette házát, mint a másik. A bölcs embernek sok idejét igénybe vette a földalatti munka. Lukács tudtunkra adja, hogy mélyre ásott, s kősziklára vetett fundamentumot. Nos, ez bizonyára sok napig, sőt hetekig tartott, gyakran meg kellett állnia, hogy verejtékét letörölje homlokáról; sokszor feküdt le kimerülten a napi munka után, s mégis, még egy kő sem látszott ki a földből. A bolond építő viszont nem akart időt vesztegetni: a fövény lágy volt, s számára megfelelően készen állt. Azonnal neki láthatott a falazásnak, s hamarosan tető alá hozta a házat. De „hamar munka ritkán jó”, és sokszor „aki lassan jár, tovább ér”.

Mi, mai emberek, bizony perc-emberkék vagyunk. Mindent hamar akarunk elérni. Nem utánajárni, nem elolvasni egy-egy művet, hanem minél gyorsabban elintézni. Az interneten pár kattintás, és megvan az információ. Levélírás helyett pár gombnyomás, és ott van az sms-üzenet.

Mi, akik itt együtt vagyunk, keressük Istent, fel szeretnénk építeni a házainkat. Meg kell harcolnunk a hit harcát. Nem könnyű, talán sok kínlódással jár. De amikor a problémák jönnek, akkor derül ki, vajon mit bír, mennyire ingatag a mi hitünk.

Ha sziklára építesz, a hitedvalódi, megpróbált lesz. Sok dolog, amit az emberek hitnek neveznek, nem az. Teljesen rá kell, hogy épülj Krisztusra, a Sziklára; teljesen tőle kell függeni; minden reményedet és bizalmadat Belé kell vetni, így lehetsz bölcs házépítő.

Akár igazi a hited, akár nem, próbának lesz kitéve. Az igei hivatkozás az esőre, árvízre és szélre azt jelzi, hogy e próbatételek legalább három csoportba sorolhatók. Az eső a fentről való nyomorúságokat jelzi. Isten csapásokat fog ránk bocsátani, ahogy Jóbbal és másokkal is tette. Így derül ugyanis ki, hogy Őrá építettünk-e.

De próbatételek támadnak majd a földből is,– „eljön az árvíz”. A régebbi időben az üldözések áradata sokkal rettenetesebb volt, mint most, de az üldöztetésma is érezhető; s ha hívő vagy, biztos, hogy szembesülsz ezzel. A világ ma sem szereti jobban az igaz egyházat, mint a múltban. Kész vagy-e elviselni a gyalázatot és a bántalmat Jézusért? Csakis úgy, hogyha erősen meg vagy alapozva és gyökerezve Krisztusban.

Aztán jönni fognak titokzatos próbatételek, melyeket „a szelek” által jelöl igénk. A levegőbeli hatalmasságok fejedelme ránk fog támadni, sugallataival, rettenetes kísértéseivel, vagy körmönfont vádjaival. Az ördögnek nem tetszik, hogy mi Istenéi akarunk lenni, ezért kísért minket. Kétségbeeséssel és különféle módokon tud minket kísérteni egyidejűleg, s jól érti, tudja, miként csaljon lépre. Gyakran már ebben az életben romlásba dönti az ember hitét.

Akik nincsenek jól megalapozva a Sziklán, könnyen elhajlanak. A hitetlenség korát éljük, de akik az igazság személyes megtapasztalása által a Sziklán állnak, azok meg nem rendülnek. Ahol a szív igazán meggyökerezett az igazságban, ott sem a tévtanítások sem a kételkedések nem vehetnek erőt rajta.

Miután Jézus sok mindent elmondott a Hegyi Beszédben, most ezt mondja nekünk: Fogj hozzá, építsd fel az életed. Neked is tenned kell, építened kell. Választhatod az egyszerűbb utat, a gyorsabb módszert, ami látszólag eredményesebb. De jól vigyázz, a dolgok lent a mélyben dőlnek el! Az alapozásnál! Aki Jézust akarja követni, az tetőtől talpig kövesse Őt! A fundamentomot csakis a Sziklára érdemes építeni. Pál apostol a szív elrejtett emberéről beszél. A megmentés, a végső megmenekülés belül, a szívben dől el, nem látható kívülről. Csak te tudod, meg az Isten: Sziklára építettél-e. Egyik egyszerű kis gyermekének így fogalmaz: „Kis házad, földi életed, ha te nem sziklára építed, jön a szélvész és az áradat, jajj, összedönti házadat!”

A hívő ember békességben van, Krisztusban nyugszik. A bajok jönnek egymásután, de nem képesek őt eltántorítani, hanem csak még erősebbé teszik számára azt a reménységet, melyet Krisztus Jézusra alapozott. S amikor végül elérkezik a halál, az a rettenetes árvíz, mely minden mozdítható dolgot aláás, a bölcs házépítő reménységét rendíthetetlennek fogja találni.

Segítsen Isten a biztos Fundamentumra építeni!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára