tanítvány

Szabadulás és hála

Dátum: 
2020. feb. 16. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 7,36-50
Alapige: Lukács evangéliuma 8,1-3

"Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik vagyonukból támogatták őket."

Mester, hol laksz?

Dátum: 
2016. jan. 17. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 1,35-51
Alapige: János evangéliuma 1,38b-39a.48

Ők ezt kérdezték: "Mester, hol laksz?" Jézus így szólt: "Jöjjetek, és meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon."
Nátánaél megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál."

Együtt munkálkodik

Dátum: 
2014. okt. 5. 10:30

Olvasmány: Márk evangéliuma 16,9-20
Alapige: Márk evangéliuma 16,20

"Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel."

Lelket tápláló Jézus

Dátum: 
2013. már. 10. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 6,48-59
Alapige: János evangéliuma 6,60.66-71

Veletek együtt "történek"

Dátum: 
2013. feb. 24. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 8,21-32
Alapige: János evangéliuma 8,31-32

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Mostanában többször is hallottam ilyesféle mondatot bibliaolvasó emberektől: „Elolvastam a napi igét, de bizony semmit se tudtam vele kezdeni. Nem értem, mit akar jelenteni.”

Bútorcsere

Dátum: 
2013. jan. 27. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 9,9-13
Alapige: Máté evangéliuma 9,9-10

"Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt."

Megéri?

Dátum: 
2011. okt. 2. 10:30

Olvasmány: Római levél 8,28-39
Alapige: Lukács evangéliuma 18,28-30

„Ekkor így szólt Péter: Íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony, mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”

Jézus nőtanítványai

Dátum: 
2010. jan. 17. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 7,36-50
Alapige: Lukács evangéliuma 8,1-3

„Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból.”

A hét igéje:

"Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.”

(János evangéliuma 12,24)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Alkalmaink a koronavírus helyzet miatt szünetelnek

• Március 11-én elhunyt Liptay-Oncsik Éva testvérünk 33 esztendős korában. Temetése március 18-án 11 órakor volt a református temetőben. Gyászoló szerettei számára Isten vigasztalását kérjük!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára