kapcsolat

Lelki kenyér

Dátum: 
2014. aug. 17. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 6,26-38
Alapige: János evangéliuma 4,34

Jézus ezt mondta nekik: "Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját."

Hittel várni

Dátum: 
2013. nov. 10. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 18,1-8
Alapige: Lukács evangéliuma 18,8b; Filippiekhez írt levél 4,6-7

"...amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

Növeld a hitünket!

Dátum: 
2013. szep. 8. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 17,14-20
Alapige: Lukács evangéliuma 17,5-6

"Az apostolok így szóltak az Úrhoz: "Növeld a hitünket!" Az Úr ezt válaszolta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek."

Mindenekelőtt tegyünk a helyére egy-két apróságot Jézus hasonlatában, hogy aztán jól érthessük a kép mögötti tartalmat is, és a Lélek által Jézus szavainak üzenete is megérkezzen a szívünkhöz!

Veled vagyok, megőrizlek

Dátum: 
2013. szep. 1. 10:30

Olvasmány: Mózes 1. könyve 28,10-19
Alapige: Mózes 1. könyve 28,15

"Íme én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Mert nem hagylak el..."

A mai napon sok gyermek és fiatal indul el otthonról általános és középiskolai évnyitókra. A nyári pihenés után jön egy újabb nekiindulás a szülői házból – reménység szerint – a tanulás, művelődés, okosodás felé. Ahogy mondani szoktuk, hogy legyen belőlük valaki…

"Alkossunk embert..."

Dátum: 
2013. ápr. 21. 10:30

Olvasmány: 1 Mózes 1,26-2,4a
Alapige: 1 Mózes 1,26a

"Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá..."

Kapcsolati problémák esetén gyakran hangoztatott jó tanács, hogy „vissza a kezdetekhez”. Például párkapcsolati, házassági terápiában, ha a felek közötti viszony megromlott, érdemes visszamenni a kezdetekhez, de legalábbis egy olyan pontig, ahol még minden rendben volt közöttük. Az akkori képek, érzések, élmények felidézése erőt adhat kapcsolatuk megújulásához.

Élő kapcsolatban Istennel

Dátum: 
2012. május. 13. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 7,7-11
Alapige: Pál levele a Kolosséiakhoz 4,2-4

„ Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok,”

Tartsd a kapcsolatot!

Dátum: 
2012. május. 20. 10:30

Alapige: János evangéliuma 15,5a.7-8

Jézus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."

Jézus szavai valamennyiünket megszólítanak, mindenkit, aki keresztyén emberként a tanítványság útját igyekszik járni.

A kígyó fejére taposni...

Dátum: 
2011. már. 13. 10:30

Olvasmány: Mózes 1. könyve 3,1-13
Alapige: Mózes 1. könyve 3,14-15

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára