igehirdetés

Böjt: bűnöktől szabadulás

Dátum: 
2011. ápr. 3. 10:15

Olvasmány: 1 Korintus 6,9-20
Alapige: 1 Korintus 6,9-10

"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát."

"...el ne sodródjunk..."

Dátum: 
2010. dec. 5. 10:30

Olvasmány: Zsidókhoz írt levél 2,1-4
Alapige: Zsidókhoz írt levél 2,1

„Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.”

Felöltözni a Krisztusba

Dátum: 
2010. nov. 28. 10:30

Olvasmány: Római levél 13,8-14/a
Alapige: Római levél 13,11-12

„… mert itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból.
… az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van.”

Az „advent” kifejezés szó szerint „eljövetel”-t jelent. Az jön, érkezik hozzánk, akit annyira várunk ebben az időszakban: Jézus Krisztus. Az Ő születésén már több mint kétezer éve túl vagyunk, most – az Ő második adventjében élő keresztyénekként – arra a Jézusra várunk, aki eljön hozzánk az utolsó napon.

Ne félj, mert megváltottalak

Dátum: 
2010. nov. 21. 10:30

Olvasmány: Ézsaiás 43,1-5
Alapige: Ézsaiás 43,1.5

„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! … Ne félj, mert én veled vagyok!”

Azért ezt az igét választottam, mert úgy érzem, annyi félelem, aggódás van jelen az életünkben, hogy ma minden korosztálynak vígasztalásra, bátorításra van leginkább szüksége.

A teremtett világ reménysége

Dátum: 
2010. nov. 14. 10:30

Olvasmány: Római levél 8,18-30
Alapige: Római levél 8,19-21

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.”

Dicsekedni a reménységgel

Dátum: 
2010. nov. 7. 10:30

Olvasmány: Római levél 5,1-5.11
Alapige: Római levél 5,2/b-3/a

„…dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is…”

Rendezzük dolgainkat...

Dátum: 
2010. okt. 31. 10:30

Olvasmány: Lukács 18,9-14
Alapige: Róma 2,1-4; Lukács 18,14

Boldog, akit Te kiválasztasz

Dátum: 
2010. okt. 24. 10:30

Olvasmány: Zsoltárok könyve 65,2-9
Alapige: Zsoltárok könyve 65,6; Efézusi levél 1,3-6

„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz.”
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, … mert Őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.”

Győztesek üvegtenger mellett

Dátum: 
2010. okt. 17. 10:30

Olvasmány: Jelenések könyve 15,1-8
Alapige: Jelenések könyve 15,2-3

„És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét.”

"Az Úr előtt táncoltam"

Dátum: 
2010. okt. 10. 10:30

Olvasmány: 1Krónika 15,11-15. 25-29
Alapige: 2Sámuel 6,15-17. 19-22

„…Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az ÚR ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az ÚR színe előtt, ezért szívből megvetette őt. …”

Oldalak

A hét igéje:

"Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."

(Efézusi levél 2,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Május 16-án elhunyt Barnóczki Sándor József testvérünk életének 66. évében. Temetése július 1-jén, szerdán 14 órakor volt katonai tiszteletadás keretében, református szertartás szerint. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
• A református temető kitisztítása, rendezése, körbekerítése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 900.000 forint. Az elmúlt héten elkészült a kitisztított rész gyomirtózása, valamint az első kerítésszakasz a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi felajánlást!
Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a temető kitisztításában, a szemétszedésben, gyomirtózásban, kerítéskészítésben vagy bármi másban segítettek! Kiemelten is köszönet illeti azt a presbiterünket családjával együtt, aki a munkálatok megszervezésében, előkészítésében, lebonyolításában oroszlánrészt vállalt. Július 11-én, szombaton közös ebédre hívtuk meg a munkákban részt vevőket, segítőket. Hálás köszönet mindazoknak, akik a vendéglátáshoz bármi módon hozzájárultak!
• A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára