igehirdetés

Gyökérből új hajtás

Dátum: 
2010. már. 7. 10:30

Olvasmány: Ézsaiás 11,1-9
Alapige: Ézsaiás 11,1.6

„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. … Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.”

A tanítványság feltétele

Dátum: 
2010. feb. 28. 10:30

Olvasmány: Lukács 14,25-33
Alapige: Lukács 14,25-27

Nagy sokaság ment vele, és Jézus feléjük fordulva így szólt: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.”

Az Ige befogadása

Dátum: 
2010. feb. 21. 10:30

Olvasmány: Ézsaiás könyve 55,6-11
Alapige: Lukács evangéliuma 8,4-8.11-15

„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. … A mag az Isten igéje. …”

Isten megváltoztatja döntését

Dátum: 
2010. feb. 14. 10:30

Olvasmány: 2 Királyok 20,1-11
Alapige: 2 Királyok 20,5-6; Ézsaiás 54,7-8

Mennyit mersz kérni?

Dátum: 
2010. feb. 7. 10:30

Olvasmány: 2 Királyok 13,14-25
Alapige: 2 Királyok 13,18-19

"Többen vannak velünk"

Dátum: 
2010. jan. 31. 10:30

Olvasmány: 2 Királyok 6,8-14
Alapige: 2 Királyok 6,15-17

„Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.”

Nábót szőlője

Dátum: 
2010. jan. 24. 10:30

Olvasmány: 1 Királyok 21,1-16
Alapige: 1 Királyok 21,16-22

Jézus nőtanítványai

Dátum: 
2010. jan. 17. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 7,36-50
Alapige: Lukács evangéliuma 8,1-3

„Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból.”

Kétféle házépítő

Dátum: 
2010. jan. 10. 10:30

Olvasmány: Lukács 6,39-46
Alapige: Lukács 6,47-49

Újévi számolgatás

Dátum: 
2010. jan. 3. 10:30

Olvasmány: 2 Sámuel 24,1-4.8-10.
Alapige: 2 Sámuel 24,15-16.18-19.25.

Oldalak

A hét igéje:

"Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.”

(Zakariás 9,9)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Adventi Esték hétfőtől péntekig minden nap 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Az előttünk álló héten, december 2-6, hétfőtől péntekig minden este 17 órától lesznek az Adventi esték, melyek az Ige mellett gyertyafényben, közös éneklésben, zenével és versekkel segítenek a lelki készülődésben. Szeretettel várunk mindenkit, és hívogassunk másokat is!
• 2020. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium kapható holnaptól, az Adventi esték idején.

• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára