igehirdetés

"Megrövidült" lélekkel...

Dátum: 
2018. már. 18. 10:30

Olvasmány: 4 Mózes 21,4-9
Alapige: János 3,14-15

"És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne."

 

Nyugton maradni - Elindulni

Dátum: 
2018. már. 11. 10:30

Olvasmány: 2 Mózes 14,5-18
Alapige: 2 Mózes 14,13-15

"De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr!
Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!
Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak!"

Kemény szív

Dátum: 
2018. már. 4. 10:30

Olvasmány: 2 Mózes 7,14-21
Alapige: Zsidókhoz írt levél 4,7

"Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!"

Ha azt halljuk valakiről, vagy talán mi magunk mondjuk ki rá, hogy „kemény szívű”, elsősorban olyasmikre gondolunk, hogy szeretetlen, gonosz, önző. Kemény ember, kemény a szíve.

De a bábák...

Dátum: 
2018. feb. 25. 10:30

Olvasmány: 2 Mózes 1,8-21
Alapige: 2 Mózes 1,15.17.

"Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak..."
"De a bábák félték az Istent, és nem cselekdtek úgy..."

Ebben az Igében valami különleges dolog történik. Valahányszor olvasom, mindig megállít és elgondolkodtat a bábák bátorsága, és az, hogy milyen hatással vannak a rájuk bízottakra. Az ő példájuk álljon most lelki tükörként előttünk.

Én vagyok

Dátum: 
2018. feb. 18. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma:18,1-11
Alapige: János evangéliuma 18,6

"Amikor azt mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek."

A Húsvét előtti negyven napos böjtöt egy szép, hosszú előszobához szoktuk hasonlítani, ahová először lépünk be a házba érkezve: a nehéz kabátokat letesszük, és ráhangol, felkészít minket, hogy a lakás egy belsőbb szobájába beléphessünk. A böjt időszaka rákészít, lépésenként elvezet minket Krisztus váltságának titkához.

Ti adjatok nekik enni

Dátum: 
2018. feb. 11. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 14,13-21
Alapige: Máté evangéliuma 14,16

"Jézus azonban ezt mondta nekik:
Nem kell elmenniük: ti adjatok nekik enni!"

A kenyérszaporítás csodája nagyon jól ismert történet nekünk, bibliaolvasó, igehallgató emberek számára. Majd mindegyik evangéliumban többször is előfordul, a szentírók feljegyezték az ötezer és a négyezer ember megvendégelését is. Mindegyik evangélista mást és mást hangsúlyoz benne, mást emel ki, más mozzanatot is elmond.

Hazatalálás

Dátum: 
2018. feb. 4. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 15,25-32
Alapige: Lukács evangéliuma 15,31

Apja ezt mondta neki: "Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied."

Van egy ország, ahol a királyok az érzések megtestesítői. Ebben az országban sok király van, mindenkinek egyenlő arányban van országrésze, és az emberek eldönthetik, hova szeretetnének költözni.

Jákób álma

Dátum: 
2018. jan. 28. 10:30

Olvasmány: 1 Mózes 28,10-17
Alapige: 1 Mózes 28,16.18.20-22

Szeretlek téged

Dátum: 
2018. jan. 21. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 21,14-17
Alapige: János evangéliuma 21,17

"Megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem?"

Az elmúlt esztendő végén újra tisztségviselőket választottunk gyülekezetünkben, ahogy hat évente tesszük mindig, hogy egy új presbitériumnak adjunk mandátumot közösségünk vezetésére, e tisztség és felelősség hordozásra, a „nyáj legeltetésére”. Csakhogy mi mindannyian Isten népének tagjai, a mi Urunk Krisztus kiválasztottjai vagyunk!

Fehér kövecskén új név

Dátum: 
2018. jan. 14. 10:30

Olvasmány: Mózes 1. könyve 17,1-8
Alapige: Mózes 1. könyve 17,3-5a

"Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá:
Ez lesz az én szövetségem veled:
Sok nép atyja leszel!
Nem neveznek többé Abrámnak,
hanem Ábrahám lesz a neved."

Oldalak

A hét igéje:

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

(Máté 20,28)

Igehirdetések

Bejelentkezés

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára