igehirdetés

Terheink Krisztus törvénye szerint

Dátum: 
2020. júl. 5. 10:30

Olvasmány: 1 Korinthus 12,12-17.24-27
Alapige: Galatákhoz írt levél 6,2-5

"Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza."

Meddig még?

Dátum: 
2020. jún. 28. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 15,29-31; 16,1-10
Alapige: Zsoltárok könyve 13

Isten terve szerint

Dátum: 
2020. jún. 21. 10:30

Olvasmány: 1 Mózes 45,25-46,6.28-30
Alapige: 1 Mózes 50,18-20

"Odamentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa."

Ne ítéljetek

Dátum: 
2020. jún. 14. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 13,24-30
Alapige: Máté evangéliuma 7,1-5

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek: Hadd vegyem ki a szálkát a szemedből! – miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató..."

Arcodon Isten arca

Dátum: 
2020. jún. 7. 10:30

Olvasmány: 1 Mózes 33,1-11
Alapige: 1 Mózes 33,10-11

"De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám."

A nagy találkozás Ézsau és Jákób között nem bosszúállással, fegyverrel, vérontással végződik, hanem békességben és megbocsátásban.

Isten újjáteremtő ereje

Dátum: 
2020. jún. 1. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 3,1-8
Alapige: János evangéliuma 3,8

"A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."

Teljetek meg Lélekkel

Dátum: 
2020. május. 31. 10:30

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2,1-8.11-18
Alapige: Efézusi levél 5,18

"Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel."

Vezérel az úton

Dátum: 
2020. május. 24. 10:30

Olvasmány: 1 Mózes 24
Alapige: Zsoltárok könyve 50,15.23; 1 Mózes 24,27

"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását."

"Áldott az Úr, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, aki nem vonta meg hűségét és szeretetét uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton."

Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához

Dátum: 
2020. május. 21. 10:30

Alapige: Zsidókhoz írt levél 4,14-16

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”

Imádkozzatok

Dátum: 
2020. május. 17. 10:30

Alapige: Máté evangéliuma 6,7-8; Kolossébeliekhez írt levél 4,2-3

"Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle."

"Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek! Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok."

Oldalak

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára