gyógyító

Akadálymentesítő hit

Dátum: 
2017. már. 26. 10:30

Olvasmány: Márk evangéliuma 10,46-52
Alapige: Márk evangéliuma 10,52

"Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton."

Bűnbocsánat - gyógyulás

Dátum: 
2016. feb. 7. 10:30

Olvasmány: Máté 9,1-8
Alapige: Zsoltárok könyve 31,8.6; Máté evangéliuma 9,6a

„Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!"

"Van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket”

Az evangéliumi történet egy olyan emberről szól, aki nagyon rászorul a segítségre. Béna, gutaütött, mozgásképtelen beteg.

Vakság és látás

Dátum: 
2015. feb. 8. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 9,13-34
Alapige: János evangéliuma 9,39-41; Zsidókhoz írt levél 4,7

Jézus pedig ezt mondta: "Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: "Talán mi is vakok vagyunk?" Jézus ezt mondta nekik: "Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök."

A Feltámadott gyógyító ereje

Dátum: 
2014. júl. 20. 10:30

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 3,1-10
Alapige: Apostolok Cselekedetei 3,11-13.16.19.22.25-26

Látás és hit

Dátum: 
2011. jan. 23. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 4,43-54
Alapige: János evangéliuma 4,50/b

„Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.”

A hét igéje:

"Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak.”

(Lukács evangéliuma 18,31)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 16 órakor
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban

• Jövő vasárnap, március 1-én böjtfő vasárnapján az Úr asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben ünneplünk. Az istentisztelet Kenesén újra a templomban lesz, az ünnep napján és utána is, már minden vasárnap.
• Február 27-én csütörtökön 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti Házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
• Február 3-án hunyt el Jakab Valéria testvérünk 58 esztendős korában. Temetése február 20-án csütörtökön volt a református temetőben. Istenünk vigasztaló szeretetét kérjük gyászoló családja számára!
• Elhunyt Moór Jánosné (Vági Ilona) testvérünk 70 esztendős korában. Temetése február 28-án pénteken 11 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára