bűnbocsánat

Bűnbocsánat - gyógyulás

Dátum: 
2016. feb. 7. 10:30

Olvasmány: Máté 9,1-8
Alapige: Zsoltárok könyve 31,8.6; Máté evangéliuma 9,6a

„Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!"

"Van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket”

Az evangéliumi történet egy olyan emberről szól, aki nagyon rászorul a segítségre. Béna, gutaütött, mozgásképtelen beteg.

Vizsgálja meg magát az ember

Dátum: 
2015. okt. 25. 10:30

Olvasmány: 1 Korinthus 11,17-26
Alapige: 1 Korinthus 11,27-32

Adósság-elengedés

Dátum: 
2013. aug. 11. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 7,36-50
Alapige: Lukács evangéliuma 7,47-48a

"Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, s ezért sok benne a szeretet. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret." Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid."

Akarsz-e meggyógyulni?

Dátum: 
2011. jún. 26. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 5,1-18
Alapige: János evangéliuma 5,6-7.19.24.46-47

„Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és tudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…
Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van;…”

A hét igéje:

„Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"

(2 Korinthus 6,2)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Női konferenciára hívogatjuk szeretettel az asszonytestvéreket, ami november 22-24-én lesz Móron, a Szolgáló Szeretet Házában!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Jákói Lászlóné (Bakos Judit) testvérünket, aki 81 esztendősen hunyt el. Temetése november 8-án, pénteken 13 órakor volt a református temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztalását kérjük!
• A Pápai Református Gimnázium diákjai szolgálnak közöttünk december 1-én, advent 1. vasárnapján, igét hirdet Varga Lívia lelkész, vallástanár. Adományunkkal az iskola működését támogatjuk. Vendéglátásukra szeretettel fogadunk sütemény felajánlást.
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára