bűnbocsánat

Bűnbocsánat - gyógyulás

Dátum: 
2016. feb. 7. 10:30

Olvasmány: Máté 9,1-8
Alapige: Zsoltárok könyve 31,8.6; Máté evangéliuma 9,6a

„Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!"

"Van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket”

Az evangéliumi történet egy olyan emberről szól, aki nagyon rászorul a segítségre. Béna, gutaütött, mozgásképtelen beteg.

Vizsgálja meg magát az ember

Dátum: 
2015. okt. 25. 10:30

Olvasmány: 1 Korinthus 11,17-26
Alapige: 1 Korinthus 11,27-32

Adósság-elengedés

Dátum: 
2013. aug. 11. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 7,36-50
Alapige: Lukács evangéliuma 7,47-48a

"Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, s ezért sok benne a szeretet. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret." Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid."

Akarsz-e meggyógyulni?

Dátum: 
2011. jún. 26. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 5,1-18
Alapige: János evangéliuma 5,6-7.19.24.46-47

„Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és tudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…
Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van;…”

A hét igéje:

„Kegyelemből van üdvös-ségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."

(Efézusi levél 2,8)

Igehirdetések

2019.07.14.
Bír 16,28a; Rm 15,1
2019.06.30.
Ézs 55,1-3
2019.06.23.
5Móz 34,4; Zsid 11,27

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Július 27. szombaton 18 órakor Zenés Áhítat Palotás Gábor ütőhangszeres művész szolgálatával. – Július 28. vasárnap 20 órakor a Neked8, nyolctagú kamarakórus ad koncertet templomunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára