20 évesek vagyunk - Balatonkenesei Református Nőszövetség

Címkék: 
Dátum: 
2012. április 2. 10:00

A Balatonkenesei Református Nőszövetség újjáalakulásának évfordulója

Nagy szeretettel és várakozással készültünk a 20 éves évfordulóra. Meghívtuk a gyülekezet tagjait és olyan személyeket, akik valamilyen okból kötődnek közösségünkhöz. A megemlékezés napján sorra érkeztek a vendégek, a Nőszövetség jelenlegi és régebbi tagjai, illetve segítőink, támogatóink. A Gyülekezeti ház nagytermében, barátságos hangulatban, szeretetvendégséggel készülve fogadtuk őket.

Németh Péter lelkészünk köszöntötte az egybegyűlteket. Egy a Húsvét közelsége miatt is aktuális igerésszel a közösség tagjainak lelkesedését értékelve további munkára, szolgálatra buzdított.

A Nőszövetség elnöke, Németh Gyuláné Joli néni beszámolójából megtudtuk,hogy miként alakult meg az Országos Református Nőszövetség, és mi volt a céljuk, felelősségük: egy romokban heverő ország talpra állítása. Ravasz László püspök felismerte a 2. világháború szörnyű következményeit, és ebben a helyzetben a női segítség nagy értékét. Zsindelyné Tüdős Klárát kérte fel a szervezet elnöki tisztére, és meghívta Erdélyből Pilder Máriát, hogy együtt szervezzék meg a Nőszövetséget. Alaptételük: Az Isten Igéje átformálhat, értelmet adhat az életnek és a szolgálatnak, bátorít, erősít és vigaszt nyújt.

Nagy veszteség volt, amikor 1950 körül feloszlatták. Nehéz évek következtek. Az 1960-as évektől lassan enyhültek a tiltások, a kis gyülekezetek egymás között elkezdtek csendesnapokat, találkozókat szervezni, ébredés indult. Aztán elérkezett az idő, amikor újjáalakult az Országos Református Nőszövetség. Alakuló ülése 1991. november 16-án volt, amelyen gyülekezetünkből is hatan részt vettek. Itt úgy felbuzdultak, hogy 1992. április 10-re összehívták az asszonyokat, és 44 évi kényszerszünet után újraindulhatott a munka. Azóta, immár 20 éve, minden hónap második péntekjén tartják összejövetelüket.

Örömmel hallgattuk az elmúlt évekre való visszaemlékezést, azután Sipos Károlyné, gondnokunk tolmácsolásában a csodálatos, gondolatébresztő verseket, majd pedig megnéztük a lelkészünk által összeállított zenés, vetített képsorozatot, mely az elmúlt év gyülekezeti alkalmait elevenítette fel.

Vér Lászlóné Irénke néni, Nőszövetségünk elnök-helyettese, köszöntőjében elmondta: Sokszor úgy érezte, abba kellene hagyni, nem kellene tovább erőlködni, ekkor „Jolika olyan volt, mint, aki meg sem hallja, amit neki mondanak”, máris egy újabb konferenciára hívta a jelenlévőket, újabb feladatokat vállalt és kereste az elvégzésre megfelelő személyeket, ment és szolgált, szervezkedett.

Megköszönve a Nőszövetség szolgálatát a közösség tagjai és a vendégek sorra köszöntötték Joli nénit a jeles nap alkalmával. Apró figyelmességekkel, virággal, tűzijátékos tortával, emlékkártyákkal, szívhez szóló szavakkal köszönték meg eddigi munkáját és kívántak további aktív, szolgálattal teli életet a közösség „robbanó motorjának”.

Joli néni is készült ajándékkal: Jákfalvi József tanár úr bronz medál másolatokat készített a Zsindelyné által tervezett eredeti medál alapján. Ezeket osztotta ki a vezetőség tagjainak.

Saját élményből magam is csatlakoztam a köszönetnyilvánítókhoz, hiszen nem lehet szó nélkül elmenni a Joli néni által a gyermekek közt végzett munka mellett sem. Gyermekeivel közel egyidős vagyok, így velük együtt nevelkedtem ebben a szeretetteljes közösségben. Az együtt eltöltött események bennem is szép emlékeket idéztek. A sok szép ének, a bibliai történetek, amiket tanított nekünk, a kirándulások, a nyári táborok Zánkán, a konferenciák, amikre elhívott bennünket, a karácsonyi szereplésekre készülődés, mint a gyermekek első szolgálata, egy életre meghatározta az útját mindenkinek, aki részese lehetett.

Sörédi Györgyné Magdi, településünk volt Balatonkenesei Református Nőszövetség 20 évespolgármestere, szintén megköszönte Joli néni és a Nőszövetség munkáját. Szívesen emlékezett vissza az Ökumenikus imaestekre és a gyermekekkel való foglakozásokra. Elmondta, mennyire hiányzik a mai generáció életéből az erkölcsi nevelés. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a jövőben tovább tud munkálkodni a jelenleg maroknyi közösség és ismét bővülni fog azok száma, akik elhivatottságot éreznek a mások iránti segítés, önzetlen támogatás iránt.

Csatlakozva ehhez a gondolathoz, hiszem, hogy mindig lesznek, akik folytatják a megkezdett munkát. A jó Isten mindig talál olyan személyeket, akik figyelnek rá, és lelkesen segítik, adományaikkal támogatják a rászorulókat.

Adjunk hálát az Istennek, hogy együtt lehettünk, hogy van mire emlékeznünk, és van miért tovább munkálkodnunk. Köszönjük az erőt, melyet Ő ad a munkák elvégzéséhez. „Egymás terhét hordozzátok.” (Gal 6,2)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a minden hónap második péntekjén tartandó összejöveteleinkre, megbeszéléseinkre.

Szabóné Öcsi Mónika

presbiter, a Nőszövetség tagja

A hét igéje:

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki."

(Ézsaiás 42,3)

Igehirdetések

2018.08.12.
Józs 24,15
2018.08.05.
Gal 3,26.29; 4,4-7
2018.07.22.
Péld 4,23; 2Tim 1,14; Zsolt 121,5

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Életének 90. évében elhunyt dr. Czéh Jánosné (Takács Mária) testvérünk augusztus 6-án. Temetése augusztus 17-én, pénteken 15 órakor volt Balatonfüreden, ekkor a mi harangjaink is szóltak. Gyászoló szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kérjük! 

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Iskolakezdési Akciót indított: szegény sorsú gyerekeknek lehet segíteni új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákkal, író- és egyéb taneszközökkel! A Veszprémi Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt mi is a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola diákjait segítjük a felajánlott eszközökkel. Szeretettel várjuk az adományokat augusztus 26-ig!

• Az akarattyai templomról: A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, egyetlen kivitelező sem adott be ajánlatot, így új eljárást kell lefolytatni, az építkezés megkezdése pedig tovább csúszik. A templomtelek előkészítése korábban megtörtént, a leendő parkoló rendbetétele is folyamatban van. A Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) továbbra is szeretettel fogadunk felajánlásokat, és hálásan köszönjük az eddigieket! Az adományok eljuttatásának módjáról bővebb információk itt olvashatók. Minden adományt hálásan köszönünk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára