Az Akarattyai Református Templomról

Dátum: 
2020. március 27. 16:00

Bő fél éve örömmel és Isten iránti hálával adtunk hírt arról, hogy az Akarattyai Református Templom építésének első üteme lezárult, és átadásra került az épület „emelt szerkezetkész” állapotban (refkenese.hu/balatonakarattyai-reformatus-templom). Akkori írásunkat azzal zártuk, hogy bár az építkezésre kapott keretünk ezzel ki is merült, mégis reménykedünk további támogatásban.

Sajnos egyelőre azt kell kimondanunk, hogy a remélt segítséget mindez idáig nem kaptuk meg, és nincs konkrét ígéret sem rá. Mindazonáltal, ebben a nehéz, járvány-sújtotta helyzetben sem veszítjük el reménységünket, és templomunk ügyét Isten előtt tudjuk, és imádságban hordozzuk.

A templom „hangjaira”, tehát orgonájára és harangjára meghirdetett gyűjtés mindeközben – Istennek és a jókedvű adakozóknak hála – szépen gyümölcsözött, és a 2019. évben 2,2 millió forint gyűlt össze, amit egy kis templomi orgona megvásárlására fordítottunk. A 9 regiszteres, 2 manuálos hangszer a svájci Kuhn Orgonaépítő műhelyében készült, és jelenleg szétszedett állapotban a kenesei templom falainak őrzésében várja, hogy végleges otthona Akarattyán elkészüljön.

A korábban meghirdetett gyűjtést a továbbiakban a harang javára folytatjuk, eddig több mint 400 ezer forint érkezett be. Erre a célra adakozni jelenleg elsősorban banki átutalással lehet az alábbi módon:
Kedvezményezett: Balatonkenesei Református Egyházközség
Bankszámlaszám: 72900013-10001741
Közlemény: Templom Hangjai
Kérjük, a közleményben tüntessék fel az adományozó postai címét is!
Isten iránti hálával köszönjük adományaikat!

A mi Mindenható Urunk kegyelmes kezébe ajánljuk az Akarattyai Református Templom sorsát, és közösségeink, családjaink, mindannyiunk életét. „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem” – így szól az Úr. (Zsoltárok 50,15)

(Református Lelkészi Hivatal)
2020. március 25.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára