Megújult tornyon új toronyóra

Dátum: 
2020. január 6. 14:00

Az utolsó simításokkal 2019. decemberének harmadik hetében végeztek, és kibontakozott az állványzat öleléséből a megújult torony.

A kivitelező Vemévszer Kft. 2019. augusztusában vette át a munkaterületet. A torony bádogborításának lebontása után derült ki, hogy a tetőszerkezetben és a lécezésben is sokkal komolyabb a károsodás, mint előzőleg gondolni lehetett. Sok tartószerkezeti és dísz elem cserére szorult, és a lécezés is jelentős mértékben új anyagból készült el.

A megújult toronysisak új lemezburkolatot kapott, a homlokzaton és lábazaton kisebb javítások után megújult a festés. A Kivitelező mindvégig odafigyeléssel és gondossággal irányította a munkálatokat, és mind a beépített anyagok, mind a munkálatok tekintetében első osztályú minőségben adta át a megújult templomtornyot.

Hálát adunk Istennek az elvégzett munkákért, a torony megújulásáért!

Külön öröm a nagy örömben, hogy elkészült az új toronyóra is, és immár pontosan mutatja az időt.

"Életem ideje kezedben van."

(Zsoltárok könyve 31,16)

Az új óra mind a négy irányba mutatja a nekünk kimért időt, és egyúttal figyelmeztet emberi végességünkre. Istentől kapjuk az időnket, Neki tartozunk felelősséggel, hogyan élünk azzal.

A toronyórára adománygyűjtést hirdettünk 2019-ben. Az adományokból befolyt csaknem kétmillió forint szinte a teljes bekerülési költséget fedezte.

Isten iránti hálával köszönjük a jólelkű adakozók támogatását, legyen Urunk áldása életük idején!

A képek megmutatják, hogy mennyire itt volt az ideje a felújításnak, és betekintést adnak a munkálatok folyamatába...

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára