Búcsúvétel és hálaadás - Sipos Károlyné Margit

Dátum: 
2019. március 30. 13:00

Sipos Károlyné Pergel Margit (1949-2019)

A hűséges munkatárstól és szeretett családtagtól március 30-án, szombaton 13 órakor búcsúzunk a református temetőben, és hálát adunk Istennek életéért.

"Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájába!" (Máté 25,21)

Szomorú szívvel, de Isten kegyelmes szeretetébe vetett hittel és a boldog feltámadás reménységében búcsúzik a Balatonkenesei Református Egyházközség Sipos Károlyné született Pergel Margit testvérünktől, hűséges presbitertől, gondnokunktól, aki hosszú betegség után 2019. március 25-én, életének 70. esztendejében hazatért Megváltó Urához.

Margit testvérünk már felnőtt korában tért meg a Biatorbágyi Misszióban, hittanos gyermekeit követve csatlakozott a gyülekezetünkhöz, melynek azután, az évek során egyre aktívabb szolgáló tagja lett. Egy időben férjével együtt a Református Temető gondnoka volt, és utána is sokat segített annak rendben tartásában. Részt vett a Nőszövetség munkájában, mely titkárává is választotta, két cikluson át presbiterként, a másodikban gondnokként: az egyházközség világi elnökeként is odaadóan fáradozott közösségünkért.

Lelkiismeretesen képviselte a gyülekezetet minden egyházi és városi fórumon, felelősséggel hordozta épületeink fenntartásának, felújításainak feladatát, szívügye volt az Akarattyai Református Templom megépülése is. Sokszor szolgált igével, szavalattal istentiszteleti alkalmakon és ünnepélyeken, felolvasással, beszélgetéssel az Idősek Klubjában.

Mindig kész volt bizonyságot tenni élő hitéről mind szavakban mind tettekben. Településünk számos lakója ismerte és szerette őt.

Búcsúzik tőle szerető családja: férje, gyermekei és családjaik, unokái, testvérei és családjaik, közeli és távoli rokonok, barátok, kedves ismerősök és mindenki, akinek a szívében helye volt.

Hála legyen Istennek az ő egész életéért, és az Úr adjon vigasztalást minden gyászolójának!

Németh Péter és Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkészek, Bollók Gyula gondnok

A hét igéje:

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."

(Lukács 12,48)

Igehirdetések

2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25
2019.07.28.
Mk 12,34a

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára