Búcsúvétel és hálaadás - Sipos Károlyné Margit

Dátum: 
2019. március 30. 13:00

Sipos Károlyné Pergel Margit (1949-2019)

A hűséges munkatárstól és szeretett családtagtól március 30-án, szombaton 13 órakor búcsúzunk a református temetőben, és hálát adunk Istennek életéért.

"Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájába!" (Máté 25,21)

Szomorú szívvel, de Isten kegyelmes szeretetébe vetett hittel és a boldog feltámadás reménységében búcsúzik a Balatonkenesei Református Egyházközség Sipos Károlyné született Pergel Margit testvérünktől, hűséges presbitertől, gondnokunktól, aki hosszú betegség után 2019. március 25-én, életének 70. esztendejében hazatért Megváltó Urához.

Margit testvérünk már felnőtt korában tért meg a Biatorbágyi Misszióban, hittanos gyermekeit követve csatlakozott a gyülekezetünkhöz, melynek azután, az évek során egyre aktívabb szolgáló tagja lett. Egy időben férjével együtt a Református Temető gondnoka volt, és utána is sokat segített annak rendben tartásában. Részt vett a Nőszövetség munkájában, mely titkárává is választotta, két cikluson át presbiterként, a másodikban gondnokként: az egyházközség világi elnökeként is odaadóan fáradozott közösségünkért.

Lelkiismeretesen képviselte a gyülekezetet minden egyházi és városi fórumon, felelősséggel hordozta épületeink fenntartásának, felújításainak feladatát, szívügye volt az Akarattyai Református Templom megépülése is. Sokszor szolgált igével, szavalattal istentiszteleti alkalmakon és ünnepélyeken, felolvasással, beszélgetéssel az Idősek Klubjában.

Mindig kész volt bizonyságot tenni élő hitéről mind szavakban mind tettekben. Településünk számos lakója ismerte és szerette őt.

Búcsúzik tőle szerető családja: férje, gyermekei és családjaik, unokái, testvérei és családjaik, közeli és távoli rokonok, barátok, kedves ismerősök és mindenki, akinek a szívében helye volt.

Hála legyen Istennek az ő egész életéért, és az Úr adjon vigasztalást minden gyászolójának!

Németh Péter és Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkészek, Bollók Gyula gondnok

A hét igéje:

Krisztus mondja: "Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."

(Jelenések könyve 1,18)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára