Búcsúvétel és hálaadás - Sipos Károlyné Margit

Dátum: 
2019. március 30. 13:00

Sipos Károlyné Pergel Margit (1949-2019)

A hűséges munkatárstól és szeretett családtagtól március 30-án, szombaton 13 órakor búcsúzunk a református temetőben, és hálát adunk Istennek életéért.

"Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájába!" (Máté 25,21)

Szomorú szívvel, de Isten kegyelmes szeretetébe vetett hittel és a boldog feltámadás reménységében búcsúzik a Balatonkenesei Református Egyházközség Sipos Károlyné született Pergel Margit testvérünktől, hűséges presbitertől, gondnokunktól, aki hosszú betegség után 2019. március 25-én, életének 70. esztendejében hazatért Megváltó Urához.

Margit testvérünk már felnőtt korában tért meg a Biatorbágyi Misszióban, hittanos gyermekeit követve csatlakozott a gyülekezetünkhöz, melynek azután, az évek során egyre aktívabb szolgáló tagja lett. Egy időben férjével együtt a Református Temető gondnoka volt, és utána is sokat segített annak rendben tartásában. Részt vett a Nőszövetség munkájában, mely titkárává is választotta, két cikluson át presbiterként, a másodikban gondnokként: az egyházközség világi elnökeként is odaadóan fáradozott közösségünkért.

Lelkiismeretesen képviselte a gyülekezetet minden egyházi és városi fórumon, felelősséggel hordozta épületeink fenntartásának, felújításainak feladatát, szívügye volt az Akarattyai Református Templom megépülése is. Sokszor szolgált igével, szavalattal istentiszteleti alkalmakon és ünnepélyeken, felolvasással, beszélgetéssel az Idősek Klubjában.

Mindig kész volt bizonyságot tenni élő hitéről mind szavakban mind tettekben. Településünk számos lakója ismerte és szerette őt.

Búcsúzik tőle szerető családja: férje, gyermekei és családjaik, unokái, testvérei és családjaik, közeli és távoli rokonok, barátok, kedves ismerősök és mindenki, akinek a szívében helye volt.

Hála legyen Istennek az ő egész életéért, és az Úr adjon vigasztalást minden gyászolójának!

Németh Péter és Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkészek, Bollók Gyula gondnok

A hét igéje:

"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.”

(Zakariás könyve 4,6)

Igehirdetések

2019.06.09.
Jn 3,5-8
2019.06.02.
Mk 4,26-28
2019.05.19.
Zsolt 59,1-4.17-18

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

•  A Nőszövetség következő alkalma jún. 14-én, pénteken 18 órakor lesz a Gyülekezeti Házban. Szeretettel várjuk az asszonytestvéreket!
Dull Ferencné (Csekő Mária) testvérünk életének 100. esztendejében hunyt el. Temetése jún. 14-én, pénteken 17 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló szeretete legyen gyászoló szeretteivel!
• Az elmúlt időszakban a vaddisznók rengeteg kárt okoztak a református temető sírhelyein. A helyileg illetékes Vadásztársaság, az Egyház és az Önkormányzat május 27-én hétfőn megállapodtak, hogy a tarthatatlan és kegyeletsértő helyzetet igyekeznek minél gyorsabban felszámolni. A Vadásztársaság vállalta a vadak riasztását, befogását, ill. engedély esetén kilövését, az Egyház a terület teljes körbe kerítését, az Önkormányzat pedig szükség szerint jogi és anyagi segítség nyújtását.
• A meghirdetett adománygyűjtés az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) idén is folytatódik. Adományainkat eljuttathatjuk banki utalással, sárga csekken, vagy a Takarékszövetkezetben és a járulékgyűjtőknél történő befizetéssel. Isten iránti hálával köszönjük az adakozóknak az eddig beérkezett adományokat!
• Hamarosan elkezdődik a kenesei templom felújítása. A támogatási keretből első lépésben a torony újulhat meg. Nem fért azonban bele a kivitelezési költségvetésbe a toronyóra, ezért azt saját forrásból szeretnénk megújítani. Erre a célra is adománygyűjtést hirdetünk, hálás köszönettel fogadunk minden támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára