Németh Gyula nyugalmazott esperes úr köszöntése

Dátum: 
2013. augusztus 18. 10:30

„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!” – zengett az ének augusztus 18-án a kenesei református templomban, megköszönve az Úrnak azt a 80 évet, ami megadatott az esperes úrnak. A hívek meghatódva énekelték a 264. dicséret szebbnél szebb versszakait, mintegy hálaadásképpen:

„Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett, Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett! Nagy irgalmát naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.”

Németh Gyula esperes urat Isten megáldotta szorgalommal, népéhez való hűséggel, egyháza iránti elkötelezettséggel. Tudását szívesen megosztotta az érdeklődőkkel. A szépre, a jóra törekedett, amikor többször felújítatta a műemlék templomunkat, parókiánkat, majd újat is építettek a hívek segítségével. Megírta szülőfalujának, Iszkaszentgyörgynek monográfiáját, majd gyülekezetének és elemi iskolájának történetét.

Emlékezetesek azok az országjáró kirándulások, amiket a nyolcvanas években szervezett. Missziói munkáját még nyugdíjasként is ellátja Dömösön. Szívesen vállal helyettesítést vagy tart előadásokat, ha felkérik, ahogy helyi idősek klubjában rendszeresen teszi.

A közösség értékelte sokoldalú munkáját: 2001-ben Iszkaszentgyörgy, 2009-ben Balatonkenese díszpolgárának választotta.

A templomi istentisztelet záró részében Sipos Károlyné gondnokasszony köszöntötte őt a gyülekezet nevében, és méltatta áldozatos munkáját. Moldován Vilmos Küldetés című versének elszavalása után ajándékot vehetett át az ünnepelt, a szimbolikus jelentőségű 80. zsoltár belevésett versével: „Istenünk, újíts meg bennünket!”

Szintén a gyülekezet ajándékaként leleplezésre került a kibővült, vörös márványba vésett prédikátor-névsor is, amely a templom belső falába építve őrzi a XVI. századtól kenesén szolgáló lelkipásztorok emlékét. A XX. század sorát immáron Németh Gyula neve zárja.

A jubiláló ünnepelt meghatottan mondott köszönetet a kedves méltató szavakért és az ajándékokért.

Az ünneplés a gyülekezeti házban folytatódott, ahol hat gyermeke, tizenegy unokája és a kedves megjelentek körében örvendezett a házaspár. Németh Péter lelkészünk a 80. zsoltár felolvasásával köszöntötte édesapját. Tömör István, településünk polgármestere meleg szavakkal mondott pohárköszöntőt. Vörös Ibolya presbiter Sík Sándor Te Deum című versével lepte meg az esperes urat.

Végül Sipos Csaba kántorunk köszönte meg Gyula bácsinak azt a sok jó tanácsot és lelki irányítást, amit még most is kap tőle. Kedves hangszerén, vibrafonon játszott dallamokkal fejeződött be a szép és felejthetetlen ünneplés.

Isten áldása kísérje továbbra is életüket!

Vér Lászlóné

Sipos Károlyné gondnok köszönti az ünnepeltet
A gyülekezet ajándéka
Vér Lászlóné köszöntője
Kenesei prédikátorok
Köszöntés a Gyülekezeti házban
Sipos Csaba vibrafon-játéka
Családi körben

A hét igéje:

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgésünket."

(Dániel könyve 9,18)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 16 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Az akarattyai református templom építési munkálatai megkezdődtek, és a tervek szerint július közepén szerkezetkész lesz az épület. Az ünnepélyes alapkő-letétel alkalma március 9-én, szombaton 10 órakor lesz Steinbach József dunántúli püspök, Köntös László főjegyző és Császár Attila esperes szolgálatával. Ünnepi köszöntőt mond Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára, és Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere. Szeretettel hívunk mindenkit az ünnepségre! Hordozzuk imádságban az építkezést, és könyörögjünk a majdani teljes befejezésért!
• A kenesei templom felújítására vonatkozó engedélyezési tervek és költségvetés is elkészült, a kapott állami támogatásból elsősorban a toronyrész renoválása fog megtörténni. Jelenleg kivitelezőt keresünk. Hordozzuk imádságban a felújítást is, és adjunk érte hálát Istennek!
• A január 23-án kiégett református Ráday Kollégium károsultjainak megsegítésére sok egyházi és más gyűjtés mellett a mi gyülekezetünk is felajánlott egy nagyobb összeget a költségvetésünkből. Aki szeretné ezt támogatni, adományát köszönettel fogadjuk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára