Németh Gyula nyugalmazott esperes úr köszöntése

Dátum: 
2013. augusztus 18. 10:30

„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!” – zengett az ének augusztus 18-án a kenesei református templomban, megköszönve az Úrnak azt a 80 évet, ami megadatott az esperes úrnak. A hívek meghatódva énekelték a 264. dicséret szebbnél szebb versszakait, mintegy hálaadásképpen:

„Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett, Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett! Nagy irgalmát naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.”

Németh Gyula esperes urat Isten megáldotta szorgalommal, népéhez való hűséggel, egyháza iránti elkötelezettséggel. Tudását szívesen megosztotta az érdeklődőkkel. A szépre, a jóra törekedett, amikor többször felújítatta a műemlék templomunkat, parókiánkat, majd újat is építettek a hívek segítségével. Megírta szülőfalujának, Iszkaszentgyörgynek monográfiáját, majd gyülekezetének és elemi iskolájának történetét.

Emlékezetesek azok az országjáró kirándulások, amiket a nyolcvanas években szervezett. Missziói munkáját még nyugdíjasként is ellátja Dömösön. Szívesen vállal helyettesítést vagy tart előadásokat, ha felkérik, ahogy helyi idősek klubjában rendszeresen teszi.

A közösség értékelte sokoldalú munkáját: 2001-ben Iszkaszentgyörgy, 2009-ben Balatonkenese díszpolgárának választotta.

A templomi istentisztelet záró részében Sipos Károlyné gondnokasszony köszöntötte őt a gyülekezet nevében, és méltatta áldozatos munkáját. Moldován Vilmos Küldetés című versének elszavalása után ajándékot vehetett át az ünnepelt, a szimbolikus jelentőségű 80. zsoltár belevésett versével: „Istenünk, újíts meg bennünket!”

Szintén a gyülekezet ajándékaként leleplezésre került a kibővült, vörös márványba vésett prédikátor-névsor is, amely a templom belső falába építve őrzi a XVI. századtól kenesén szolgáló lelkipásztorok emlékét. A XX. század sorát immáron Németh Gyula neve zárja.

A jubiláló ünnepelt meghatottan mondott köszönetet a kedves méltató szavakért és az ajándékokért.

Az ünneplés a gyülekezeti házban folytatódott, ahol hat gyermeke, tizenegy unokája és a kedves megjelentek körében örvendezett a házaspár. Németh Péter lelkészünk a 80. zsoltár felolvasásával köszöntötte édesapját. Tömör István, településünk polgármestere meleg szavakkal mondott pohárköszöntőt. Vörös Ibolya presbiter Sík Sándor Te Deum című versével lepte meg az esperes urat.

Végül Sipos Csaba kántorunk köszönte meg Gyula bácsinak azt a sok jó tanácsot és lelki irányítást, amit még most is kap tőle. Kedves hangszerén, vibrafonon játszott dallamokkal fejeződött be a szép és felejthetetlen ünneplés.

Isten áldása kísérje továbbra is életüket!

Vér Lászlóné

Sipos Károlyné gondnok köszönti az ünnepeltet
A gyülekezet ajándéka
Vér Lászlóné köszöntője
Kenesei prédikátorok
Köszöntés a Gyülekezeti házban
Sipos Csaba vibrafon-játéka
Családi körben

A hét igéje:

„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok."

(Lukács evangéliuma 21,28)

Igehirdetések

2018.12.09.
Ézs 35,3.4.6b.8a.9b.10b
2018.11.25.
Ézs 65,18-19a
2018.11.18.
Zsid 6,13-15.18-19
2018.11.11.
1 Pt 2,13a; Ef levél 5,21

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra ezen a héten nem lesz

• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• December 14-én pénteken 16 órakor tartja Nőszövetségünk a soron következő alkalmát. Szeretettel várjuk a nőtestvéreket!
Adventi játszóház lesz december 15-én, szombaton 15:30 órától a Gyülekezeti Házban. Karácsonyi díszek készítése, adventi történet, közös éneklés és szeretetvendégség. Várjuk szeretettel a gyerekeket, szüleikkel és nagyszüleikkel együtt!
• Gyülekezetünk idén is részt vesz a közös gyertyagyújtások alkalmain. Kenesén jövő szombaton, 15-én este 18 órakor, Akarattyán pedig jövő vasárnap, 16-án 16 órakor szolgálunk. Mindenkit várunk szeretettel!
• 2019. évi Bibliaolvasó Kalauz, igés naptárak, kártyanaptárak, könyvek, karácsonyi kifestők, ajándéknak is alkalmas gyermekfoglalkoztatók, képeslapok egész héten kaphatók voltak, és még ma is megvásárolhatók a Gyülekezeti Házban. A Képes Kálvin Kalendárium, amelyben a mi gyülekezetünk is szerepel, már elfogyott, de utórendelést elfogadunk, kérjük a Testvéreket, szóljon, aki szeretne még venni.
• Elhunyt Hódos Jánosné testvérünk. Temetése december 14-én pénteken 15 órakor lesz. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára