Generális Vizitáció

Dátum: 
2013. szeptember 22. 10:30
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben

2013. szeptember 22-én ünnepi istentiszteleten fogadta a kenesei református gyülekezet a Dunántúli Református Egyházkerület küldöttségét és a Veszprémi Református Egyházmegye képviselőit.

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Az ünnepi alkalmon Kuti Géza esperes igeolvasással, Némethné Sz. Tóth Ildikó beosztott lelkész és Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádsággal szolgált. Az igét Steinbach József, kerületünk püspöke hirdette az 1Kor 1,9 alapján: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen Németh Péter lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, gyülekezetet és vendégeket, a vizitáló egyházvezetőket és városunk vezetőit. A Generális Vizitáció idei alkalmát történelmi jelentőségűnek nevezte, amelyhez hasonló idestova száz esztendeje nem történt a gyülekezet életében.

Beszámolt az ünnepi istentiszteletet megelőző pénteki hivatalvizsgálatról, melynek során a Vizitáló Bizottság (Köntös László lelkészi főjegyző, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Szemeti Ferenc egyházkerületi számvevő, Dusicza Ferenc lelkészi tanácsos és Bakó Kálmán gondnok, egyházmegyei küldött) áttekintette az egyházközség anyakönyveit, jegyzőkönyveit, a gazdálkodási dokumentumokat, és mindent a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben talált. A vizsgálatról készült jegyzőkönyv ismertetésére Bollók Gyula egyházmegyei tanácsost, kenesei presbitert kérte fel.

Ezután – az egybegyűltek tiszteletére és örömére – Sipos Csaba zenetanár, gyülekezetünk kántora szólaltatta meg a tavalyelőtti jubileumára felújított, több mint száz éves orgonát. Majd Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke tolmácsolta a kerület és a Magyarországi Református Egyház vezetésének köszöntését. Kuti Géza esperes felszólalásában méltatta az egyházközség múltját, jelenét és reménységbeli jövőjét, úgy is mint hajdani Kuti József, kenesei lelkipásztor fia.

Generális Vizitáció a kenesei gyülekezetben

Végül Steinbach József püspök úr köszöntötte a gyülekezetet, majd pedig annak jelenlévő nyugalmazott lelkészét, Németh Gyula esperes urat, nemrég ünnepelt nyolcvanadik születésnapja alkalmából – átadva az egyházkerület személyre szóló ajándékát.

Az ünnepélyes, ugyanakkor meghitt és bensőséges istentisztelet után a vendégeket és helyieket közösségünk Gyülekezeti Házába invitáltuk személyes találkozásra, beszélgetésre, szerény szeretetvendégségre. Végül a Generális Vizitáció tagjait ebéddel láttuk vendégül. Búcsúzóul Keresztes Jánosnak, gyülekezetünk presbiterének díjnyertes, palackozott borát kapták ajándékba.

Ez az egyházlátogatás gyülekezetünk életében egyszerre volt felemelő ünnepi alkalom, kivételes jelentőségű megtiszteltetés, de mindenek előtt és fölött a Mindenható Istennek való hálaadás az Ő történelmi viharokban is megtartott egyházáért, irántunk tanúsított elkötelező hűségéért.

Némethné Sz. Tóth Ildikó

Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben
Generális vizitáció a balatonkenesei gyülekezetben

A hét igéje:

„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok."

(Lukács evangéliuma 21,28)

Igehirdetések

2018.12.09.
Ézs 35,3.4.6b.8a.9b.10b
2018.11.25.
Ézs 65,18-19a
2018.11.18.
Zsid 6,13-15.18-19
2018.11.11.
1 Pt 2,13a; Ef levél 5,21

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra ezen a héten nem lesz

• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• December 14-én pénteken 16 órakor tartja Nőszövetségünk a soron következő alkalmát. Szeretettel várjuk a nőtestvéreket!
Adventi játszóház lesz december 15-én, szombaton 15:30 órától a Gyülekezeti Házban. Karácsonyi díszek készítése, adventi történet, közös éneklés és szeretetvendégség. Várjuk szeretettel a gyerekeket, szüleikkel és nagyszüleikkel együtt!
• Gyülekezetünk idén is részt vesz a közös gyertyagyújtások alkalmain. Kenesén jövő szombaton, 15-én este 18 órakor, Akarattyán pedig jövő vasárnap, 16-án 16 órakor szolgálunk. Mindenkit várunk szeretettel!
• 2019. évi Bibliaolvasó Kalauz, igés naptárak, kártyanaptárak, könyvek, karácsonyi kifestők, ajándéknak is alkalmas gyermekfoglalkoztatók, képeslapok egész héten kaphatók voltak, és még ma is megvásárolhatók a Gyülekezeti Házban. A Képes Kálvin Kalendárium, amelyben a mi gyülekezetünk is szerepel, már elfogyott, de utórendelést elfogadunk, kérjük a Testvéreket, szóljon, aki szeretne még venni.
• Elhunyt Hódos Jánosné testvérünk. Temetése december 14-én pénteken 15 órakor lesz. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára