Orgonaavatás

Címkék: 
Dátum: 
2012. augusztus 26. 10:30

2012 nyarának utolsó vasárnapján, az új kenyér ünnepe után egy héttel, a Balatonkenesei Református Templomban újra hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze. Egy közösen megtett út első állomását ünnepeltük, több mint kétszázan örvendeztünk együtt Isten iránti hálával. A tavaly 100 éves Angster orgonánk alapos és nagyszabású felújítási munkálatainak első lépcsője valósult meg a nyár végére. Az orgona nélkül „átböjtölt” hónapok véget értek, az évszázados hangszer újra fényes, tiszta hangon szólalt meg.

Az újjászületettért hálát adó istentisztelet egy újszülöttért való hálaadással, keresztelővel kezdődött. Azután Németh Péter lelkipásztor hirdette Isten üzenetét a 100. zsoltár igéi alapján: „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” Idézte az orgonaszekrény belsejében olvasható feljegyzéseket, amik a XX. szd. komorabb és derűsebb időszakaiban is a hangszerről gondoskodó, azt javítgató, szakértő kezek munkájáról tanúskodnak. Emlékeztetett arra, hogy mi mindannyian így viseljük magunkon, és ismerhetjük fel hálás szívvel Isten gondviselő kegyelmének jegyeit.

A hálaadó alkalmon a megújult orgonát ünnepélyesen Fassang László orgonaművész avatta fel. Kántorként színvonalas játékával kísérte a gyülekezeti énekeket, majd pedig megszólaltatta J. S. Bach H-moll Prelúdiumát. Az orgona felújításáról, a felmerülő költségekről és az adakozásból összejött összegekről, az eddig elvégzett munkáról és a további tervekről Sipos Csaba, a gyülekezet kántora tartott rövid beszámolót. Megköszönte Faragó Attilának, az Aeris Orgona Kft. vezetőjének eddigi munkáját, a gyülekezeti tagok, nyaralóvendégek, helyi lakosok, szervezetek és alapítványok segítségét és anyagi hozzájárulását.

A munkálatok első, eddig megtett lépcsőjének költsége mintegy 3.200.000.- Ft, amiből 2 és fél millió gyűlt eddig össze, főként magánszemélyek adakozásából. A teljes felújításhoz szükséges második lépcső, további 2 és fél milliós költségével, egyelőre elérendő cél marad. Hála és köszönet illeti mindazokat, akiket Isten Lelke arra indított, hogy adományaikkal támogassák a felújítást. De már most legfőképp Istennek vagyunk hálásak azért, ameddig eljutottunk, s hogy az orgonasípok jelképes örökbefogadásának kezdeményezését ilyen önzetlen segítőkészség és összefogás kísérte.

Az istentisztelet után az ünneplő gyülekezet nagy része, az orgonát síponként „örökbefogadó szülők családja” a Gyülekezeti Házban, szeretetvendégségen vett részt. Helyiek, vidékiek, fővárosiak, sok helyről sokfélék és mégis egyek voltunk a közös örömben. Jó volt beszélgetni, ismerkedni, együtt visszanézni a megtett útra és tervezgetni a jövőt.

Isten áldása legyen a megújult hangszeren, és szolgálja az Ő dicsőségét!

Némethné Sz. Tóth Ildikó

 

Ha teheti, kérjük, támogassa a 100 éves hangszer teljes felújítását!

A támogatás lehetőségeiről...

A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese

A hét igéje:

„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."

(1 Péter 5,5)

Igehirdetések

2018.08.12.
Józs 24,15
2018.08.05.
Gal 3,26.29; 4,4-7
2018.07.22.
Péld 4,23; 2Tim 1,14; Zsolt 121,5

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Augusztus 19-én az új kenyérért adunk hálát ünnepi istentiszteleten. Az Úr asztalát megterítjük, így készüljünk imádságos szívvel és hálaadással az úrvacsorai közösségre!

• Augusztus 11-én szombaton Kovács Zsolt és Szente Ágnes 50 éves házassági évfordulójukon Akarattyán ökumenikus istentiszteleten adtak hálát az Úrnak és újították meg esküjüket. Isten áldása, hűsége kísérje továbbra is egész életüket!

• Az elmúlt héten pénteken 10 órakor kísértük utolsó földi útjára a református temetőben Vági Károly testvérünket, aki augusztus 3-án, életének 62. esztendejében hunyt el. Gyászoló szerettei számára Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Iskolakezdési Akciót indított: szegény sorsú gyerekeknek lehet segíteni új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákkal, író- és egyéb taneszközökkel! A Veszprémi Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt mi is a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola diákjait segítjük a felajánlott eszközökkel. Szeretettel várjuk az adományokat!

• Az akarattyai templomról: A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, egyetlen kivitelező sem adott be ajánlatot, így új eljárást kell lefolytatni, az építkezés megkezdése pedig tovább csúszik. A templomtelek előkészítése korábban megtörtént, a leendő parkoló rendbetétele is folyamatban van. A Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) továbbra is szeretettel fogadunk felajánlásokat, és hálásan köszönjük az eddigieket! Az adományok eljuttatásának módjáról bővebb információk itt olvashatók. Minden adományt hálásan köszönünk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára