Orgonaavatás

Címkék: 
Dátum: 
2012. augusztus 26. 10:30

2012 nyarának utolsó vasárnapján, az új kenyér ünnepe után egy héttel, a Balatonkenesei Református Templomban újra hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze. Egy közösen megtett út első állomását ünnepeltük, több mint kétszázan örvendeztünk együtt Isten iránti hálával. A tavaly 100 éves Angster orgonánk alapos és nagyszabású felújítási munkálatainak első lépcsője valósult meg a nyár végére. Az orgona nélkül „átböjtölt” hónapok véget értek, az évszázados hangszer újra fényes, tiszta hangon szólalt meg.

Az újjászületettért hálát adó istentisztelet egy újszülöttért való hálaadással, keresztelővel kezdődött. Azután Németh Péter lelkipásztor hirdette Isten üzenetét a 100. zsoltár igéi alapján: „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” Idézte az orgonaszekrény belsejében olvasható feljegyzéseket, amik a XX. szd. komorabb és derűsebb időszakaiban is a hangszerről gondoskodó, azt javítgató, szakértő kezek munkájáról tanúskodnak. Emlékeztetett arra, hogy mi mindannyian így viseljük magunkon, és ismerhetjük fel hálás szívvel Isten gondviselő kegyelmének jegyeit.

A hálaadó alkalmon a megújult orgonát ünnepélyesen Fassang László orgonaművész avatta fel. Kántorként színvonalas játékával kísérte a gyülekezeti énekeket, majd pedig megszólaltatta J. S. Bach H-moll Prelúdiumát. Az orgona felújításáról, a felmerülő költségekről és az adakozásból összejött összegekről, az eddig elvégzett munkáról és a további tervekről Sipos Csaba, a gyülekezet kántora tartott rövid beszámolót. Megköszönte Faragó Attilának, az Aeris Orgona Kft. vezetőjének eddigi munkáját, a gyülekezeti tagok, nyaralóvendégek, helyi lakosok, szervezetek és alapítványok segítségét és anyagi hozzájárulását.

A munkálatok első, eddig megtett lépcsőjének költsége mintegy 3.200.000.- Ft, amiből 2 és fél millió gyűlt eddig össze, főként magánszemélyek adakozásából. A teljes felújításhoz szükséges második lépcső, további 2 és fél milliós költségével, egyelőre elérendő cél marad. Hála és köszönet illeti mindazokat, akiket Isten Lelke arra indított, hogy adományaikkal támogassák a felújítást. De már most legfőképp Istennek vagyunk hálásak azért, ameddig eljutottunk, s hogy az orgonasípok jelképes örökbefogadásának kezdeményezését ilyen önzetlen segítőkészség és összefogás kísérte.

Az istentisztelet után az ünneplő gyülekezet nagy része, az orgonát síponként „örökbefogadó szülők családja” a Gyülekezeti Házban, szeretetvendégségen vett részt. Helyiek, vidékiek, fővárosiak, sok helyről sokfélék és mégis egyek voltunk a közös örömben. Jó volt beszélgetni, ismerkedni, együtt visszanézni a megtett útra és tervezgetni a jövőt.

Isten áldása legyen a megújult hangszeren, és szolgálja az Ő dicsőségét!

Némethné Sz. Tóth Ildikó

 

Ha teheti, kérjük, támogassa a 100 éves hangszer teljes felújítását!

A támogatás lehetőségeiről...

A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese

A hét igéje:

„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgésünket."

(Dániel könyve 9,18)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 16 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor Boda Judit vezetésével
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• Az akarattyai református templom építési munkálatai megkezdődtek, és a tervek szerint július közepén szerkezetkész lesz az épület. Az ünnepélyes alapkő-letétel alkalma március 9-én, szombaton 10 órakor lesz Steinbach József dunántúli püspök, Köntös László főjegyző és Császár Attila esperes szolgálatával. Ünnepi köszöntőt mond Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára, és Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere. Szeretettel hívunk mindenkit az ünnepségre! Hordozzuk imádságban az építkezést, és könyörögjünk a majdani teljes befejezésért!
• A kenesei templom felújítására vonatkozó engedélyezési tervek és költségvetés is elkészült, a kapott állami támogatásból elsősorban a toronyrész renoválása fog megtörténni. Jelenleg kivitelezőt keresünk. Hordozzuk imádságban a felújítást is, és adjunk érte hálát Istennek!
• A január 23-án kiégett református Ráday Kollégium károsultjainak megsegítésére sok egyházi és más gyűjtés mellett a mi gyülekezetünk is felajánlott egy nagyobb összeget a költségvetésünkből. Aki szeretné ezt támogatni, adományát köszönettel fogadjuk!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára