Orgonaavatás

Címkék: 
Dátum: 
2012. augusztus 26. 10:30

2012 nyarának utolsó vasárnapján, az új kenyér ünnepe után egy héttel, a Balatonkenesei Református Templomban újra hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze. Egy közösen megtett út első állomását ünnepeltük, több mint kétszázan örvendeztünk együtt Isten iránti hálával. A tavaly 100 éves Angster orgonánk alapos és nagyszabású felújítási munkálatainak első lépcsője valósult meg a nyár végére. Az orgona nélkül „átböjtölt” hónapok véget értek, az évszázados hangszer újra fényes, tiszta hangon szólalt meg.

Az újjászületettért hálát adó istentisztelet egy újszülöttért való hálaadással, keresztelővel kezdődött. Azután Németh Péter lelkipásztor hirdette Isten üzenetét a 100. zsoltár igéi alapján: „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” Idézte az orgonaszekrény belsejében olvasható feljegyzéseket, amik a XX. szd. komorabb és derűsebb időszakaiban is a hangszerről gondoskodó, azt javítgató, szakértő kezek munkájáról tanúskodnak. Emlékeztetett arra, hogy mi mindannyian így viseljük magunkon, és ismerhetjük fel hálás szívvel Isten gondviselő kegyelmének jegyeit.

A hálaadó alkalmon a megújult orgonát ünnepélyesen Fassang László orgonaművész avatta fel. Kántorként színvonalas játékával kísérte a gyülekezeti énekeket, majd pedig megszólaltatta J. S. Bach H-moll Prelúdiumát. Az orgona felújításáról, a felmerülő költségekről és az adakozásból összejött összegekről, az eddig elvégzett munkáról és a további tervekről Sipos Csaba, a gyülekezet kántora tartott rövid beszámolót. Megköszönte Faragó Attilának, az Aeris Orgona Kft. vezetőjének eddigi munkáját, a gyülekezeti tagok, nyaralóvendégek, helyi lakosok, szervezetek és alapítványok segítségét és anyagi hozzájárulását.

A munkálatok első, eddig megtett lépcsőjének költsége mintegy 3.200.000.- Ft, amiből 2 és fél millió gyűlt eddig össze, főként magánszemélyek adakozásából. A teljes felújításhoz szükséges második lépcső, további 2 és fél milliós költségével, egyelőre elérendő cél marad. Hála és köszönet illeti mindazokat, akiket Isten Lelke arra indított, hogy adományaikkal támogassák a felújítást. De már most legfőképp Istennek vagyunk hálásak azért, ameddig eljutottunk, s hogy az orgonasípok jelképes örökbefogadásának kezdeményezését ilyen önzetlen segítőkészség és összefogás kísérte.

Az istentisztelet után az ünneplő gyülekezet nagy része, az orgonát síponként „örökbefogadó szülők családja” a Gyülekezeti Házban, szeretetvendégségen vett részt. Helyiek, vidékiek, fővárosiak, sok helyről sokfélék és mégis egyek voltunk a közös örömben. Jó volt beszélgetni, ismerkedni, együtt visszanézni a megtett útra és tervezgetni a jövőt.

Isten áldása legyen a megújult hangszeren, és szolgálja az Ő dicsőségét!

Némethné Sz. Tóth Ildikó

 

Ha teheti, kérjük, támogassa a 100 éves hangszer teljes felújítását!

A támogatás lehetőségeiről...

A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese

A hét igéje:

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat."

(Római levél 12,21)

Igehirdetések

2018.10.21.
4Móz 13,1-2.25.32-33; 14,6-10
2018.10.14.
1Jn 3,1a.9a.
2018.10.07.
4Móz 6,22-27
2018.09.23.
Zak 8,6

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A következő vasárnap az új borért való hálaadás alkalma lesz, az Úr asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben ünneplünk!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt héten a református temetőben az egyházi sírok rendbetételében segítettek!
• Értesítjük a gyülekezet tagjait, hogy Sipos Károlyné gondnokunk egészségi állapota miatt a tisztséget nem tudja tovább vállalni, ezért a Választási Bizottság és a Presbitérium időközi választást írt ki. A megüresedő gondnoki tisztségre Bollók Gyula vállalta a jelöltséget, akinek hálásan köszönjük a szolgálatra való készségét. Egyházi törvényeink szerint a döntést választó egyháztagjainknak kell meghozni. A Presbitérium a Választói Közgyűlés időpontját november 4. vasárnapra tűzte ki. – A gyülekezet és a Presbitérium nevében Isten iránti hálával köszönjük meg Sipos Károlyné gondnoki szolgálatát, a gyülekezetért végzett sokrétű, áldozatos munkáját!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára