Orgonaavatás

Címkék: 
Dátum: 
2012. augusztus 26. 10:30

2012 nyarának utolsó vasárnapján, az új kenyér ünnepe után egy héttel, a Balatonkenesei Református Templomban újra hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze. Egy közösen megtett út első állomását ünnepeltük, több mint kétszázan örvendeztünk együtt Isten iránti hálával. A tavaly 100 éves Angster orgonánk alapos és nagyszabású felújítási munkálatainak első lépcsője valósult meg a nyár végére. Az orgona nélkül „átböjtölt” hónapok véget értek, az évszázados hangszer újra fényes, tiszta hangon szólalt meg.

Az újjászületettért hálát adó istentisztelet egy újszülöttért való hálaadással, keresztelővel kezdődött. Azután Németh Péter lelkipásztor hirdette Isten üzenetét a 100. zsoltár igéi alapján: „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” Idézte az orgonaszekrény belsejében olvasható feljegyzéseket, amik a XX. szd. komorabb és derűsebb időszakaiban is a hangszerről gondoskodó, azt javítgató, szakértő kezek munkájáról tanúskodnak. Emlékeztetett arra, hogy mi mindannyian így viseljük magunkon, és ismerhetjük fel hálás szívvel Isten gondviselő kegyelmének jegyeit.

A hálaadó alkalmon a megújult orgonát ünnepélyesen Fassang László orgonaművész avatta fel. Kántorként színvonalas játékával kísérte a gyülekezeti énekeket, majd pedig megszólaltatta J. S. Bach H-moll Prelúdiumát. Az orgona felújításáról, a felmerülő költségekről és az adakozásból összejött összegekről, az eddig elvégzett munkáról és a további tervekről Sipos Csaba, a gyülekezet kántora tartott rövid beszámolót. Megköszönte Faragó Attilának, az Aeris Orgona Kft. vezetőjének eddigi munkáját, a gyülekezeti tagok, nyaralóvendégek, helyi lakosok, szervezetek és alapítványok segítségét és anyagi hozzájárulását.

A munkálatok első, eddig megtett lépcsőjének költsége mintegy 3.200.000.- Ft, amiből 2 és fél millió gyűlt eddig össze, főként magánszemélyek adakozásából. A teljes felújításhoz szükséges második lépcső, további 2 és fél milliós költségével, egyelőre elérendő cél marad. Hála és köszönet illeti mindazokat, akiket Isten Lelke arra indított, hogy adományaikkal támogassák a felújítást. De már most legfőképp Istennek vagyunk hálásak azért, ameddig eljutottunk, s hogy az orgonasípok jelképes örökbefogadásának kezdeményezését ilyen önzetlen segítőkészség és összefogás kísérte.

Az istentisztelet után az ünneplő gyülekezet nagy része, az orgonát síponként „örökbefogadó szülők családja” a Gyülekezeti Házban, szeretetvendégségen vett részt. Helyiek, vidékiek, fővárosiak, sok helyről sokfélék és mégis egyek voltunk a közös örömben. Jó volt beszélgetni, ismerkedni, együtt visszanézni a megtett útra és tervezgetni a jövőt.

Isten áldása legyen a megújult hangszeren, és szolgálja az Ő dicsőségét!

Némethné Sz. Tóth Ildikó

 

Ha teheti, kérjük, támogassa a 100 éves hangszer teljes felújítását!

A támogatás lehetőségeiről...

A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese
A 100 éves orgona avatása Fassang Lászlóval, Balatonkenese

A hét igéje:

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!”

(Zsoltárok könyve 98,1)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor 
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• 22-én 18 órakor, a szerdai Bibliaóra után lesz a szokásos éves egyházlátogatás Bikádi László hajmáskéri lelkipásztor vezetésével. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
• Május 14-én 15 órakor emlékharang szólt Kurucz Árpád, gyülekezetünk egykori presbitere, gondnoka, hűséges tagja születésének 90. évfordulóján. Családja és a gyülekezet Istennek ad hálát minden szolgálatáért, egész életéért!
• Az elmúlt héten, pénteken 11 órakor kísértük utolsó földi útjára Vági Kálmánné (Meilinger Erzsébet) testvérünket, aki életének 70. esztendejében ment el e világból, szerettei közül. Gyászoló családjának Isten vigasztaló kegyelmét kérjük!
• A meghirdetett adománygyűjtés az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) idén is folytatódik. Adományainkat eljuttathatjuk banki utalással, sárga csekken, vagy a Takarékszövetkezetben és a járulékgyűjtőknél történő befizetéssel. Isten iránti hálával köszönjük az adakozóknak az eddig beérkezett adományokat!
• Hamarosan elkezdődik a kenesei templom felújítása. A támogatási keretből első lépésben a torony újulhat meg. Nem fért azonban bele a kivitelezési költségvetésbe a toronyóra, ezért azt saját forrásból szeretnénk megújítani. Erre a célra is adománygyűjtést hirdetünk, hálás köszönettel fogadunk minden támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára